Revidert nasjonalbudsjett

7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i 2021

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen vil ta Norge trygt ut av koronakrisen ved å skape mer og inkludere flere. − Vi må gjøre det vi kan for å sikre jobb og inntekt for den enkelte, og for å sikre kommunenes evne til å levere gode tjenester, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 7,3 milliarder kroner til kommunesektoren i 2021. Pengene skal dekke økte utgifter og tapte inntekter som følge av pandemien, og til å støtte lokalt næringsliv.

− Virusutbruddet har ført til økte utgifter og reduserte inntekter i kommunene. Derfor har regjeringen vært helt tydelig på at vi skal stille opp for kommunene ved å ta en stor del av regningen, sier Astrup.

Målet er å bidra til at kommunesektoren kan fortsette å gi elevene god undervisning, tilby gode helsetjenester og videreutvikle kollektivtilbudet – i tillegg til å håndtere pandemien.

Regjeringen foreslår følgende fordeling av midlene i revidert nasjonalbudsjett:

  • 1 milliard kroner i økt innbyggertilskudd (til kommunene).
  • 1,5 milliarder kroner i økte skjønnsmidler (til kommunene).
  • 757 millioner kroner til vaksinering (i kommunene).
  • 100 millioner kroner til massetesting (i kommunene)
  • 1,2 milliarder kroner til karantenehotell (i kommunene)
  • 1 milliard kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (i kommunene)
  • 79 millioner kroner til pakke for psykisk helse og sårbare grupper (i kommunene)
  • 1,5 milliarder kroner til kollektivtrafikken (i fylkeskommunene)
  • 150 millioner kroner til videregående opplæring og tannhelsetjenesten (i fylkeskommunene).

− Vi vet at noen kommuner er hardere rammet enn andre. For å målrette pengene best mulig, foreslår regjeringen å gi en del av tilleggsbevilgningen som skjønnsmidler, sier Astrup.

De 7,3 milliardene kommer på toppen av nesten 16 milliarder kroner som kommunesektoren allerede har fått i koronamidler i 2021. I 2020 fikk kommunesektoren 18 milliarder kroner som følge av pandemien. KS og regjeringen er enige om at kommunesektoren samlet sett er kompensert for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2020.

Arbeidsgruppen som ser på hvilke økonomiske konsekvenser koronapandemien har fått for kommunesektoren, kommer med en ny rapport i august. Regjeringen komme tilbake med en ny vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren etter dette.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00