Flere saker om temaet

Viser 141-160 av 61937 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Holbergprisen

  16.04.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Holbergprisen vert delt ut for framifrå vitskapleg arbeid innanfor humaniora, samfunnsvitskap, jus og teologi. Holbergprisen anerkjenner banebrytande vitskaplege prestasjonar og skal auke merksemda om verdien av samfunnsvitskapleg og humanistisk

 • Niels Henrik Abels matematikkpris

  16.04.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Abelprisen vert delt ut for framifrå vitskapeleg arbeid innanfor matematikk. I tillegg til å anerkjenne banebrytande vitskapelege prestasjonar skal prisen òg auke merksemda kring matematikk i samfunnet og interessa for matematikk blant barn og unge.

 • Det store påskemåltidet

  16.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Å kjøpe påskematen på vei dit du skal er en god mulighet til å få tak i nye matprodukter.

 • Presseinvitasjon: Samfunnssikkerhetsministeren besøker Stavanger

  16.04.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) besøker Universitet i Stavanger tirsdag 23. april.

 • Rammeplaner for høyere utdanning

  16.04.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. Rammeplanene er forskrifter til loven.

 • Økonomistyring

  16.04.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Årsrapporter med årsregnskap Årsrapporter, års- og delårsregnskap publiseres på Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Rundskriv F-07-13

  Presseinvitasjon: Regjeringen inviterer deltagere i Viking Sky-redningsaksjonen til lunsj

  16.04.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) inviterer representanter fra mange av dem som deltok i den svært vellykkede redningsaksjonen under Viking Sky-hendelsen i Hustadvika til lunsj i regjeringens representasjonslokaler.

 • Enighet om kontroll med nedrustning

  16.04.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  FNs ekspertgruppe for nedrustningsverifikasjon ble fredag enige om en sluttrapport. Norge ledet arbeidet.

 • Norge henter hjem rekordmye forskningspenger fra EU

  16.04.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Aldri før har Norge gjort det så bra i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Til nå har norske aktører konkurrert seg til 8,3 milliarder kroner og den samlede verdien av EU-prosjektene er på hele 56 milliarder kroner.

 • Nå blir det enklere for bedrifter å delta i offentlige anskaffelser

  16.04.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen etablerer en digital tjeneste som forenkler deltakelse i offentlige anskaffelser, og gjør det enklere å sjekke om leverandører er seriøse.

 • Fortsatt indre grensekontroll

  15.04.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge varslet fredag 12. april EU-Kommisjonen om at man vil videreføre indre grensekontroll i seks nye måneder fra og med 12. mai. Også Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike har varslet at man vil videreføre indre grensekontroll fra samme tidspunkt.

 • Søk om støtte til friluftsaktivitetar

  15.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  - Har du framlegg til eit tiltak eller ein aktivitet som får fleire folk ut i norsk natur? Då oppfordrar eg deg til å søke om støtte hjå Statskog. Friluftsliv gir betre livskvalitet og folkehelse, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 • Norge støtter etableringen av Atlantic International Research Centre

  15.04.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Portugals forskningsminister Manuel Heitor og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har underskrevet en deklarasjon der Norge støtter opprettelsen av en internasjonal vitenskapelig organisasjon for landene rundt Atlanterhavet.

 • F-03-19 Rundskriv Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker

  15.04.2019 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  En gruppe irakere med lovlig opphold i Norge har over lengre tid ventet på å få statsborgerskap. Utfordringen har vært at identiteten deres ikke er dokumentert. Nå iverksetter regjeringen et ID-avklaringsprogram som skal verifisere opplysningene

 • Nedsetter et ekspertutvalg om farlig avfall

  15.04.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen setter ned et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres . Utvalget som skal ledes av Ingrid Riddervold Lorange, skal gi sine

 • Digital transformasjon i utviklingspolitikken - nå har du mulighet til å påvirke

  15.04.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Har du erfaringer, ideer eller utfordringer rundt hvordan vi best kan tilrettelegge for innovative partnerskap i utviklingspolitikken. Eller hvordan Norge best kan utnytte sin digitale kompetanse og erfaring i utviklingspolitikken? Da vil de som

 • Hvordan står det til i fagskolene?

  15.04.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

 • Ja til reguleringsplan for 100 boliger i Maura tettsted

  15.04.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Med dette vedtaket sier vi ja til å realisere et boligområde som har vært avklart i kommuneplanen siden 1999. Planen legger til rette for bedre gang- og sykkelveiforbindelse til barnehage, skole og butikker, sier kommunal- og

 • GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)

  15.04.2019 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  1. Innledning Justis og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at

 • Enklere å ansette legevikar i kommunene

  15.04.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår forskriftsendringer for å gjøre det enklere for kommunene å få på plass fastlegevikarer og vikarer i legevakt.

Til toppen