Flere saker om temaet

Viser 161-180 av 56415 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • To nye krillkonsesjoner

  13.02.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For første gang på over ti år blir det lyst ut nye krillkonsesjoner.

 • MSCI-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2016

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  13.02.2018 Rapport Finansdepartementet

  MSCI har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en årlig rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Denne rapporten omhandler eiendomsforvaltningen i 2016.

 • Rapporter fra nordisk-baltisk kontor ved IMF

  13.02.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Det nordisk-baltiske kontor ved IMF utarbeider halvårlige rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMF sitt styre, og gir en kort presentasjon av de viktigste sakene. Rapportene vil også presentere det syn nordisk-baltisk valgkrets har

 • Statistikk for barnebortføringar 2005–2017

  13.02.2018 Artikkel Barnebortføring

  I 2017 er 74 barn (50 saker) registrerte bortført frå Noreg til utlandet, og 17 barn (14 saker) bortførte frå utlandet til Noreg. Til samanlikning vart det i 2016 registrert 60 barn [1] (35 saker) bortført frå Noreg til utlandet, og 25 barn [2] (18

 • Status for ikkje-avslutta og avslutta saker

  13.02.2018 Artikkel Barnebortføring

  Frå Noreg til utlandet Avsluttet Pågår Totalsum 2005 27 27 2006 37 37 2007 33 1 34 2008 19 19 2009 23 1 24 2010 39 4 43 2011 31 2 33 2012 23 5 28 2013 48 2 50 2014 36 2 38 2015 30 7 37 2016 23 12 35 2017 15 35 50 Totalsum 384 71 455 Frå

 • Presseinvitasjon: Listhaug åpner Sivilforsvarets nye spydspiss i Bodø

  13.02.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug besøker torsdag Bodø for å åpne den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE).

 • Tal på barn i barnebortføringssaker frå utlandet til Noreg

  13.02.2018 Artikkel Barnebortføring

  Tal på barn i barnebortføringssaker frå utlandet til Noreg År Antall barn 2005 20 2006 15 2007 31 2008 15 2009 26 2010 29 2011 27 2012 14 2013 29 2014 23 2015 27 2016 25 2017 17 Totalsum 298 Tal på barn i barnebortføringssaker frå utlandet til

 • Tal på barn i barnebortføringssaker frå Noreg til utlandet

  13.02.2018 Artikkel Barnebortføring

  Tal på barn i barnebortføringssaker frå Noreg til utlandet År Antall barn 2005 42 2006 57 2007 50 2008 37 2009 29 2010 64 2011 45 2012 38 2013 74 2014 57 2015 50 2016 60 2017 74 Totalsum 677 Tal på barn i barnebortføringssaker frå Norge til

 • Lite dekkende kritikk

  13.02.2018 Tale/innlegg Justis- og beredskapsdepartementet

  Tidligere politimann Ivar Solum omtaler felt innen justissektoren som han mener er blitt forsømt. Han baserer seg utelukkende på handlingsplaners tidsløp. Det gir ikke et fullstendig bilde av innsatsen.

  Av: Statssekretær Knut Morten Johansen Replikk, Dagsavisen 13. februar

 • Stor økning i antall lærlinger i offentlig sektor

  13.02.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at veksten i antall læreplasser i Norge fortsetter. De siste fem årene har antall lærlinger i offentlig sektor økt kraftig. - Det er bra at den systematiske satsingen på flere læreplasser gir resultater.

 • Svar på spørsmål om tros- og livssynsfrihet i Egypt

  12.02.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra representanten Abid. Q. Raja (V) om tros- og livssynsfrihet i Egypt.

 • Svar på spørsmål om norske organisasjoner og støtte til BDS-kampanjen

  12.02.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra representanten Gina Barstad (SV) om norske organisasjoner risikerer å miste statsstøtte på grunn av uttrykt støtte til BDS.

 • Mali - reiseinformasjon

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sikkerhetssituasjonen i nord- og sentral-Mali er svært alvorlig. Etter flere terrorangrep i Bamako de siste åra, det siste mot et populært hotell/spisested i utkanten av byen i juni 2017, er sikkerhetssituasjonen betydelig forverret i hovedstaden.

 • Forslag om overføring av kulturoppgaver til fylkeskommunene er sendt på høring

  12.02.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  Et ekspertutvalg har levert et omfattende forslag til blant annet overføring av kulturoppgaver til fylkeskommunene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Mauritius - reiseinformasjon

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  De fleste reiser til Mauritius gjennomføres uten spesielle problemer. Norge er representert ved et honorært konsulat i Riche Terre.

 • Pakistan - reiseinformasjon

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  I deler av Pakistan er sikkerhetssituasjonen meget utfordrende, men det er store lokale variasjoner. Landet har de senere år vært rammet av en rekke terroranslag. I noen områder forekommer det jevnlig politisk og sekterisk motivert vold. Enkelte

 • Samferdselsministeren: - Viktig at både store og små bedrifter møter digitaliseringen offensivt

  12.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Tirsdag 13. februar leder samferdselsministeren et nytt møte i sitt Mobilitets- og teknologiråd. Der vil både en mindre transportbedrift og Komplett Group fortelle om sin digitale strategi. - Jeg ser frem til å høre om hvordan bedrifter med ulike

 • Svar på spm. 857 fra Sigbjørn Gjelsvik

  12.02.2018 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Skatteendringer i perioden 2013-2018

 • Nytt anlegg for radioaktivt avfall

  12.02.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsbygg har fått jobben med å lage en faglig analyse av et nytt anlegg for radioaktivt avfall.

 • Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2017 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften)

  12.02.2018 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. februar 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.