Etiopia - reiseinformasjon

På grunn av koronaviruset må alle tilreisende til Etiopia i karantene i syv dager.  For informasjon om koronavirus og innreiserestriksjoner, se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11.11.2020 - FORTSATT GYLDIG

Etiopia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Tigray-regionen samt grenseområdene mellom Tigray og naboregionene Amhara og Afar. 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i østlige deler av Somali-regionen og grenseområdene til Somalia. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Somali-regionen.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum: Norske statsborgere må ha visum ved innreise til Etiopia. Den etiopiske ambassaden i Stockholm dekker Norge. Vanligvis tar en visumsøknad fra Norge to-fire uker.

Skal du på jobbrelatert reise, studere eller jobbe frivillig i Etiopia, må du ha businessvisum. Dette skaffes fra ambassaden i Stockholm, med et støttebrev fra den norske/etiopiske organisasjonen/bedriften man reiser for.

Det er mulig å få turistvisum utstedt ved ankomst på flyplassen i Addis Abeba. Gebyret er 50 USD for en måned og 75 USD for tre måneder. Denne ordningen er utelukkende beregnet på turister, og forretningsreisende må skaffe seg businessvisum.

Man kan også søke om turistvisum og konferansevisum elektronisk. Hvis det innvilges, får man en e-post med autorisasjon og passet blir stemplet ved innreise. For mer informasjon og søknad se Etiopias nettsider for e-visum.

Det er ikke mulig å endre et turistvisum til businessvisum etter at man har ankommet landet. Norske borgere med eritreisk opprinnelse kan ikke få visum ved ankomst, det må skaffes via den etiopiske ambassaden i Stockholm på forhånd. Man kan fornye turistvisumet for en måned, men totalt kan ikke varigheten overskride tre måneder.

Etiopiske myndigheter krever at man til enhver tid har gyldig visum eller oppholdstillatelse. Ulovlig opphold blir straffet med en avgift på ti - 10 - USD pr. dag. Ulovlig grensepassering/innpassering til Etiopia straffes med store bøter, og ved ulovlig opphold og grensepassering risikerer man arrestasjon og varetektsfengsling inntil saken er avsluttet og boten betalt. Hjemreise må man dekke selv.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Etiopia oppfordres reisende til å undersøke med den etiopiske ambassaden i Stockholm.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Etiopia oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, og det anbefales at pass alltid medbringes.

Reisende bør være oppmerksomme på at eventuelle uroligheter, demonstrasjoner og voldelige sammenstøt kan medføre stengte veier og redusert tilgang på transport og tjenester. En slik situasjon kan oppstå svært raskt, og det er viktig å holde seg orientert underveis på reisen. Reisende oppfordres til alltid å holde seg unna demonstrasjoner og store folkemengder.

Ambassaden i Addis Abeba vurderer og oppdaterer reiseinformasjonen fortløpende, men reisende bes holde seg orientert om lokalt om situasjonen, og ta nødvendige forholdsregler. Dersom reisende drar til ulike byer og regioner i løpet av reisen til Etiopia, bør man oppgi når man oppholder seg i de ulike delene av landet.

Sjekk for øvrig offisielt reiseråd for Etiopia.

Situasjonen i Addis Abeba: Voldelige demonstrasjoner og sammenstøt mellom demonstranter og ordensmakt kan forekomme. Dette vurderes sannsynlig i forbindelse med det forestående valget i juni 2021. Tilreisende bør holde seg orientert om situasjonen, utvise forsiktighet og unngå eventuelle demonstrasjoner.

Situasjonen i Oromia: Det forekommer voldelige sammenstøt i deler av Oromia. Dette gjelder også områder nært opp til Addis Abeba. I områdene Wollega, Guji og Borena er det opprettet lokal unntakstilstand. Norske borgere som reiser til Oromia bør være oppmerksomme på og holde seg unna større folkemengder og demonstrasjoner. Reisende bør være oppmerksomme på at eventuelle uroligheter kan medføre stengte veier og redusert tilgang på transport og tjenester, og at situasjonen kan endre seg raskt.

Situasjonen i Tigray: Siden november 2020 har det forekommet kraftige militære kamper i Tigray, inkludert i grenseområdet mellom Tigray og Amhara. Etiopias regjering har innført unntakstilstand i Tigray på grunn av den utfordrende sikkerhetssituasjonen, og unntakstilstanden skal vare fram til mai 2021 og forventes forlenget. Internett og telefon er utilgjengelig i store deler av regionen utenfor regionalhovedstanden Mekelle. Det går kun flygninger til Mekelle i Tigray, og grenseovergangene mellom Tigray og naboregionene er stengt. Det er utstedt reiseråd som advarer mot alle reiser til Tigray samt grenseområdene mot Tigray i Amhara og Afar.

Situasjonen i Gambella: Situasjonen i Gambella er spent, og kriminalitet forekommer.

Situasjonen i Benishangul Gumuz: Det forekommer omfattende voldelige konflikter og sammenstøt i Benishangul Gumuz. Situasjonen er spent flere steder i regionen.

Situasjonen i SNNPR (Southern Nations, Nationalities and Peoples' Region): Det forekommer voldelige konflikter mellom etniske grupperinger i grenseområdene mellom West Guji i Oromia og Gedeo i SNNPR. Sikkerhetssituasjonen er utfordrende også i andre deler av regionen.

Situasjonen i Amhara: Det forekommer tidvis demonstrasjoner og voldelige sammenstøt i deler av Amhara, og det er høy spenning på grenseområdene mellom Amhara og Tigray. I de sørlige områdene av regionen er det unntakstilstand. Reisende bør være oppmerksomme på at eventuelle uroligheter kan medføre stengte veier og redusert tilgang på transport og tjenester, og at situasjonen kan endre seg raskt.

Situasjonen i Afar: I Danakil-området i Afar kan bevæpnede grupper utgjøre en sikkerhetsrisiko. Man bør utvise varsomhet, lytte til lokal kunnskap og vurdere sikkerheten nøye dersom man planlegger besøk i området. For turer til Danakil-området må man benytte turoperatører med egne sikkerhetsrutiner. Turer til området generelt, og vulkanen spesielt, gjennomføres som regel i følge med væpnede sikkerhetsvakter og lokale guider.

Terrorisme: Terroristaksjoner forekommer svært sjelden i Etiopia. I de tilfellene slike aksjoner har forekommet har de vært rettet mot myndighetene og ikke mot internasjonale mål eller turister.

Trafikk: Trafikkulykker er den enkeltfaktor som dreper flest besøkende. Utvis derfor stor aktsomhet i trafikken og ved valg av transportmiddel og sjåfør. Trafikken og kjøremønsteret i Etiopia er annerledes enn i Europa. Den kan oppleves litt kaotisk og krever tilpasning. Bruk av mobil mens man kjører blir bøtelagt. Fartskontroller og promilletester skjer hyppig, særlig i Addis Abeba. Det reageres sterkt på ulykker i trafikken.

På veistrekningene utenfor og mellom de store byene ser en mye uvettig kjøring i høy fart, og det skjer en rekke stygge ulykker. Vær forsiktig med bruk av minibuss på slike strekninger. Bilkjøring på landeveiene etter mørkets frambrudd frarådes på det sterkeste.

Koronavirus (covid-19): Reisende og norske borgere bosatt i Etiopia oppfordres til å holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge etiopiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

På grunn av koronaviruset må alle tilreisende til Etiopia ha negativ covid-19-test (RT-PCR test), som er tatt innen 120 timer før ankomst til Etiopia. Reisende som ankommer Etiopia uten negativt covid-19 RT-PCR-testresultat, må oppholde seg i karantene i 14 dager. Reisende må gjennomgå screening (temperaturmåling på avstand) og spørsmål. Passasjerer med symptomer må på isolasjonssenter frem til testresultat foreligger. Positiv test vil føre til behandlingsforløp.

Reisende har lov til å reise gjennom Etiopia (transit). Reisende som reiser i 24 timer eller mindre kan forbli i flyplassens avgangssalong. Reisende som transitterer i løpet av 24 timer, vil bli ført til et utpekt transitthotell i løpet av oppholdet. Maksimal transittid er 72 timer.

For informasjon om innreisebestemmelser og karantene, se Etiopian Airlines sine sider.

Etiopiske myndigheter har opprettet en døgnåpen informasjons- og varslingstjeneste. Man kan ringe 8335, 952 eller 0118276796. Alternativt kan man sende e-post til ephieoc@gmail.com. Dersom du ringer fra et ikke-etiopisk sim-kort, bruk landkode 00251 og fjern 0-en som er først i telefonnummeret.

Myndighetene har innført en rekke restriksjoner for å begrense smittespredningen i samfunnet, som for eksempel påbud om bruk av munnbind på alle offentlige steder og begrensning i antall personer på restauranter. Restriksjonene kan endres på kort varsel, og det anbefales å sjekke disse med myndighetene.

Du kan finne mer generell informasjon og veiledning om koronaviruset fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Risikoen for å få malaria i Addis Abeba er svært liten på grunn av høyden over havet, men i lavereliggende strøk i Etiopia forekommer malaria, og malariaprofylakse anbefales. De sanitære forholdene i landet er generelt dårlige, og magesykdommer og amøbeinfeksjoner er vanlig for mange utlendinger den første tiden av oppholdet. Tilreisende bør utvise forsiktighet med å spise frukt og grønt som ikke er kokt, stekt eller skrellet. Drikkevann må kokes og helst også filtreres, men trygt drikkevann kan kjøpes rimelig på flaske. Kolera finnes i Etiopia, og det har vært flere utbrudd de siste årene. Ettersom store deler av Etiopia ligger i høyden er uv-strålingen betydelig og det anbefales å benytte solkrem. Luftforurensingen i Addis Adeba er høy og medfører utfordringer for mange.

Offentlige sykehus av internasjonal standard finnes ikke i Etiopia, men en rekke private helsetilbud er etablert de senere årene. Hiv/aids-risikoen er stor i Etiopia. Det er anslått at ca. 2,1 millioner etiopiere i dag lever med Hiv.

For informasjon om vaksiner se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Gulfebervaksinasjon er påkrevd og kan kontrolleres ved innreise.

Medisiner er tilgjengelige, men det anbefales at faste medikamenter og farmasøytiske produkter medbringes. Det anbefales da å ta med dokumentasjon fra lege på hvilke faste medisiner man bruker. For mer informasjon se Verdens helseorganisasjons (WHO) nettsider om Etiopia.

Selv om det er gjort betydelig framskritt, er Etiopia fortsatt lite tilrettelagt for turisme, og en bør forberede seg med det for øye dersom en reiser på egenhånd.

Lommetyveri/ran/svindel i Addis Abeba: Det er mindre kriminalitet i Addis i forhold til mange andre afrikanske storbyer, men småkriminalitet som lommetyveri og ran har økt betraktelig de siste årene. Det er områder av Addis Abeba, for eksempel det store markedsområdet Mercato, rundt Ghion hotell, utenfor nasjonalteateret og i Bole-området, der en bør være særlig på vakt mot lommetyveri. Man bør ikke bære med seg store summer i kontanter eller kostbare verdisaker og man bør være spesielt oppmerksom på situasjoner hvor man blir kontaktet av personer som søker å avlede ens oppmerksomhet.

Tyveri av pass forekommer på Bole internasjonale flyplass og man bør passe ekstra godt på eiendeler også her.

Ran forekommer, til dels voldelige. Det anbefales å være varsom om man er ute på kveldstid, og da fortrinnsvis bruke bil. Ved bruk av bil anbefales det å låse dørene for å hindre tyverier.

Etiopia ligger i et område utsatt for naturkatastrofer, særlig flom i regnsesongen (juni til august).

I august 2008 var det vulkanutbrudd i Danakil i Afar-regionen. Etiopia har flere vulkaner, men de har ikke vært aktive på flere hundre år.

Det forekommer jordskjelv i Etiopia, men disse er stort sett av lav styrke.

LGBT: «Homoseksuelle handlinger» er forbudt i Etiopia, og kan straffes med inntil fem års fengsel. Homofili er generelt ikke tolerert i det etiopiske samfunnet, verken av religiøse aktører eller ellers i befolkningen. Det har blitt registrert aggressive reaksjoner mot homofile i offentligheten.

Tidsforskjell til Norge er to timer ved vintertid og en time ved sommertid.

Landet har sin egen kalender og måte å stille klokka på. I Etiopia stiller man klokka etter soloppgang/-nedgang. Dette medfører at klokka sju om morgenen for oss vil tilsvare klokka ett for mange etiopiere. Man bør være oppmerksom på dette når man gjør avtaler.

Etiopia har nettspenning på 220 volt, 50 hz. Stikkontakter er som i Norge. Strømbrudd er vanlig.

Man kommer langt med å snakke engelsk, særlig i de store byene. Men vær klar over at det finnes over 80 språk i landet.

Nasjonal telefonkode er +251

Mobiltelefonnettet kan være ustabilt. I Addis Abeba er det både 3G og 4G. Internett, 3G/4G og muligheten for å både sende og motta tekstmeldinger kan begrenses av myndighetene når de vurderer at situasjonen krever det. 

Internettdomene er .et. Internett er etter hvert blitt mer tilgjengelig og hastigheten er bedret. Det er imidlertid fortsatt stor variasjon mht kapasitet og stabilitet.

Myntenheten er etiopiske birr (ETB).

Kredittkort aksepteres på de store hotellene, enkelte restauranter og i noen banker. Man finner minibanker (ATM) ved hoteller, kjøpesentre, banker og enkelte andre sentrale steder i byene. Økonomien i Etiopia er fortsatt i stor grad kontantbasert, så man bør ikke belage seg på å betale med kort når man reiser rundt i landet.

Åpningstider for butikker varierer, men de fleste butikkene har lange åpningstider, og er normalt stengt søndager og helligdager. Dagligvarebutikker holder åpent hver dag, og noen av disse er døgnåpne.

I Etiopia benyttes den etiopiske kalenderen med 13 måneder. Kalenderen  er nesten åtte år bak vår gregorianske. Lokale offentlige helligdager er 7. januar  - genna (etiopisk jul), 19. januar - timket (Jesu' dåp), 2. mars - seieren ved Adwa (minnes seieren over Italia i 1896), siklet (etiopisk langfredag), fasika (etiopisk påskedag), 5. mai - patriotenes dag (minnes motstanden mot Italias invasjon og okkupasjon 1936-41), 28. mai - beseiringen av Derg, 11. september enkutatash (etiopisk nyttår), 27. september - meskel (funnet av det sanne kors), mawlid (profetens fødselsdag), Eid-al-Fitr (slutten av ramadan), Eid-al-Adha (offerhøytiden).

Brann: 912
Politi i Addis Abeba: 991 eller 011-111-1011
Politi utenfor Addis Ababa: 011-126-4359/4377
Ambulanse: 907 (Red Cross Ambulance Service)  eller +251 929 105 653 / 8901 (Nordic Medical Center)

Telefonnummer til den norske ambassaden i Addis Abeba: +251 11 317 04 20

Utenfor ambassadens åpningstider bes publikum kontakte UDs operative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

Se ambassadens hjemmeside for annen kontaktinformasjon og oppdaterte åpningstider.  

Besøksadresse:
Nifas Silk Lafto Sub-City
Woreda 4
House No. 744.