Etiopia - reiseinformasjon

UDs generelle reiseråd fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, inkludert Etiopia. Reiserådet gjelder til 15. januar. På grunn av koronaviruset må alle tilreisende til Etiopia i karantene i syv dager.  For informasjon om koronavirus og innreiserestriksjoner, se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten og Norra Karelen.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11.11.2020 - FORTSATT GYLDIG

Etiopia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Tigray-regionen samt grenseområdene mellom Tigray og naboregionene Amhara og Afar. 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i østlige deler av Somali-regionen og grenseområdene til Somalia. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Somali-regionen.

Sikkerhet

Reisende bør være oppmerksomme på at eventuelle uroligheter, demonstrasjoner og voldelige sammenstøt kan medføre stengte veier og redusert tilgang på transport og tjenester. En slik situasjon kan oppstå svært raskt, og det er derfor viktig å holde seg orientert underveis på reisen.   

Ambassaden i Addis Abeba vurderer og oppdaterer reiseinformasjonen fortløpende. Reisende bør utvise aktsomhet ved reiser til grenseområdene mot Eritrea og Sør-Sudan. For mer detaljer, se utfyllende informasjon i kapitlene under. Ambassaden har imidlertid ikke tilstrekkelig, pålitelig informasjon til å kunne utforme kapitler om alle regioner i Etiopia. Alle reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Mange besøker flere ulike byer og regioner i løpet av reisen til Etiopia. Du bør derfor, om mulig, oppgi når du kommer til å oppholde deg i de ulike delene av landet.

Sjekk for øvrig offisielt reiseråd for Etiopia.

Situasjonen i Addis Abeba

Voldelige demonstrasjoner og sammenstøt mellom demonstranter og ordensmakt, slik de som fant sted i begynnelsen av juli, kan forekomme. Tilreisende bør holde seg orientert om situasjonen og unngå eventuelle demonstrasjoner.

Det er mindre kriminalitet i Addis i forhold til mange andre afrikanske storbyer, men småkriminalitet som lommetyveri og ran har økt betraktelig de siste årene. Selv om kriminalitetsnivået er relativt lavt, bør en ikke bære med seg store summer i kontanter eller kostbare verdisaker. Det er områder av Addis Abeba, for eksempel det store markedsområdet Mercato, rundt Ghion hotell, utenfor Nasjonalteateret og i Bole-området, der en bør være særlig på vakt mot lommetyveri. Man bør være spesielt oppmerksom på situasjoner hvor man blir kontaktet av personer som søker å avlede ens oppmerksomhet.

Det forekommer også ran, til dels voldelige. Det anbefales å være varsom om man er ute på kveldstid, og da fortrinnsvis bruke bil. Ved bruk av bil anbefales det å låse dørene for å hindre tyverier. Reisende oppfordres til å holde seg orientert lokalt, utvise forsiktighet og unngå folkemengder.

Situasjonen i Oromia

Det forekommer voldelige sammenstøt i deler av Oromia. Dette gjelder også områder nært opp til Addis Abeba. I områdene Wollega, Guji og Borena er det opprettet kommandopost, som i praksis vil si en lokal unntakstilstand. Norske borgere som reiser til Oromia bør være oppmerksomme på og holde seg unna større folkemengder og demonstrasjoner. Reisende bør være oppmerksomme på at eventuelle uroligheter kan medføre stengte veier og redusert tilgang på transport og tjenester, og at situasjonen kan endre seg raskt.

Norske borgere som befinner seg i eller vurderer å reise til Oromia oppfordres til å holde seg orientert lokalt om situasjonen, og ta nødvendige forholdsregler.

Situasjonen i Tigray

Siden natt til 4. november har det forekommet militære kamper i Tigray, inkludert i grenseområdet mellom Tigray og Amhara. Etiopias regjering har innført unntakstilstand i Tigray på grunn av den utfordrende sikkerhetssituasjonen, og unntakstilstanden skal vare fram til mai 2021. Internett og telefon er utilgjengelig i hele regionen, alle flyvninger mellom Tigray og Addis Abeba er innstilt og grenseovergangene mellom Tigray og naboregionene er stengt. Norske borgere som befinner seg i eller vurderer å reise til disse områdene, bør holde seg oppdatert lokalt om situasjonen og ta nødvendige forholdsregler. Det er utstedt reiseråd som advarer mot alle reiser til Tigray samt grenseområdene mot Tigray i Amhara og Afar, se Reiseråd for Etiopia.

Situasjonen i Gambella

Situasjonen i Gambella er spent, og kriminalitet forekommer. Norske borgere som befinner seg i, eller vurderer å reise til, disse områdene, bør holde seg oppdatert lokalt om situasjonen og ta de nødvendige forholdsregler.

Situasjonen i Benishangul Gumuz

Det forekommer voldelige konflikter og sammenstøt i Benishangul Gumuz. Situasjonen kan noen steder være spent. Norske borgere som befinner seg i eller vurderer å reise til disse områdene, bør holde seg oppdatert lokalt om situasjonen og ta nødvendige forholdsregler.

Situasjonen i SNNP (Southern Nations, Nationalities and Peoples' Region)

Det har siden april 2018 vært voldelige konflikter mellom etniske grupperinger i grenseområdene mellom West Guji i Oromia og Gedeo i SNNP. Sikkerhetssituasjonen er utfordrende.

Norske borgere som befinner seg i, eller vurderer å reise til, disse områdene, bør holde seg oppdatert lokalt om situasjonen og ta nødvendige forholdsregler.

Øvrig sikkerhetsinformasjon

Selv om det er gjort betydelig framskritt, er Etiopia fortsatt lite tilrettelagt for turisme, og en bør forberede seg med det for øye dersom en reiser på egenhånd.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, og det anbefales at pass alltid medbringes.

Trafikkulykker er den enkeltfaktor som dreper flest besøkende. Utvis derfor stor aktsomhet i trafikken og ved valg av transportmiddel og sjåfør. Trafikken og kjøremønsteret i Etiopia er annerledes enn i Europa. Den kan oppleves litt kaotisk og krever tilpasning. Bruk av mobil mens man kjører blir bøtelagt. Fartskontroller og promilletester skjer hyppig, særlig i Addis Abeba. Det reageres sterkt på ulykker i trafikken.

På veistrekningene utenfor og mellom de store byene ser en mye uvettig kjøring i høy fart, og det skjer en rekke stygge ulykker. Vær forsiktig med bruk av minibuss på slike strekninger. Bilkjøring på landeveiene etter mørkets frambrudd frarådes på det sterkeste.

Taxitilbudet i byene er stort og prisene er lave. Både vanlige taxier og små minibusser finnes overalt i Addis Abeba. I mindre byer domineres tilbudet av trehjulinger (tuk-tuk) og hestedrosjer. Standarden på bilene er til dels svært dårlig. På drosjene er det vanlig å prute på prisen. Dette gjelder ikke de gule drosjene som har taksameter, de er ofte billigere enn de blå samt av bedre standard.

«Homoseksuelle handlinger» er forbudt i Etiopia, og kan straffes med inntil fem års fengsel. Homofili er generelt ikke tolerert i det etiopiske samfunnet, verken av religiøse aktører eller ellers i befolkningen. Det har blitt registrert aggressive reaksjoner mot homofile i offentligheten.

I Danakil-området i Afar, omtrent 30 kilometer fra grensen til Eritrea, kan bevæpnede grupper utgjøre en sikkerhetsrisiko. Man bør utvise varsomhet, lytte til lokal kunnskap og vurdere sikkerheten nøye dersom man planlegger besøk i området.

For turer til Danakil-området må man benytte turoperatører med egne sikkerhetsrutiner. Turer til området generelt, og vulkanen spesielt, gjennomføres som regel i følge med væpnede sikkerhetsvakter og lokale guider. I august 2008 var det vulkanutbrudd i Danakil i Afar-regionen. Etiopia har flere vulkaner, men de har ikke vært aktive på flere hundre år. Det forekommer jordskjelv i Etiopia, men disse er stort sett av lav styrke.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Etiopia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Brannvesen 912, politi 991, ambulanse (Røde Kors) 907/(Nordic Medical Center) 8901

I krise og nødsituasjon, ta kontakt med den norske ambassaden på telefon: +251-11-317 04 20

Besøksadresse:
Nifas Silk Lafto Sub-City
Woreda 4
House No. 744.
Åpningstider: Mandag til torsdag 08:00 -16:00. Fredag 08:00 -13:30. 

Utenfor ambassadens åpningstider bes publikum kontakte UDs operative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere må ha visum ved innreise til Etiopia. Den etiopiske ambassaden i Stockholm dekker Norge. Vanligvis tar en visumsøknad fra Norge to-fire uker.

Skal du på jobbrelatert reise, studere eller jobbe frivillig i Etiopia, må du ha businessvisum. Dette anskaffes fra ambassaden i Stockholm, med et støttebrev fra den norske/etiopiske organisasjonen/bedriften man reiser for.

Det er mulig å få turistvisum utstedt ved ankomst på flyplassen i Addis Abeba. Gebyret er 50 USD for en måned og 75 USD for tre måneder. Denne ordningen er utelukkende beregnet på turister, og forretningsreisende må skaffe seg businessvisum.

Man kan også søke om turistvisum og konferansevisum elektronisk. Hvis det innvilges, får man en e-post med autorisasjon og passet blir stemplet ved innreise. For mer informasjon og søknad se Etiopias nettsider for e-visum.

Det er ikke mulig å endre et turistvisum til businessvisum etter at man har ankommet landet. Norske borgere med eritreisk opprinnelse kan ikke få visum ved ankomst, det må skaffes via den etiopiske ambassaden i Stockholm på forhånd. Man kan fornye turistvisumet for en måned, men totalt kan ikke varigheten overskride tre måneder.

Etiopiske myndigheter krever at man til enhver tid har gyldig visum eller oppholdstillatelse. Ulovlig opphold blir straffet med en avgift på ti - 10 - USD pr. dag og man risikerer arrestasjon og varetektsfengsling inntil saken er avsluttet og boten betalt. Hjemreise må man dekke selv.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Etiopia, oppfordres reisende til å undersøke med den etiopiske ambassaden i Stockholm


Helse

Koronavirus (covid-19): Etiopiske myndigheter har opprettet en døgnåpen informasjons- og varslingstjeneste. Man kan ringe 8335, 952 eller 0118276796. Alternativt kan man sende e-post til ephieoc@gmail.com. Dersom du ringer fra et ikke-etiopisk sim-kort, bruk landkode 00251 og fjern 0-en som er først i telefonnummeret.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Norske reisende som befinner seg i Etiopia oppfordres til å vurdere hjemreise så snart som mulig - på en trygg og rolig måte. Norske borgere som er bosatt i Etiopia bes følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Dersom du reiser til Etiopia må du ved ankomst fremvise en negativ koronatest som ikke kan være eldre enn fem døgn. Det er også krav om syv dagers karantene.

For utfyllende og oppdatert informasjon om innreisebestemmelser og karantene, se Etiopian Airlines sine sider.

Myndighetene har innført en rekke restriksjoner for å begrense smittespredningen i samfunnet, som for eksempel påbud om bruk av munnbind på alle offentlige steder og begrensning i antall personer på restauranter. Restriksjonene kan endres på kort varsel, og det anbefales å sjekke disse med myndighetene.

***

Risikoen for å få malaria i Addis Abeba er svært liten på grunn av høyden over havet, men i lavereliggende strøk i Etiopia forekommer malaria, og malariaprofylakse anbefales. De sanitære forholdene i byen er generelt dårlige, magesykdommer og amøbeinfeksjoner er vanlig for mange utlendinger den første tiden av oppholdet. Tilreisende bør utvise forsiktighet med å spise frukt og grønt som ikke er kokt, stekt eller skrelt. Drikkevann må kokes og helst også filtreres, men trygt drikkevann kan kjøpes rimelig på flaske. Kolera finnes i Etiopia, og det har vært flere utbrudd de siste årene. Etter som store deler av Etiopia ligger i høyden er uv-strålingen betydelig og det anbefales å benytte solkrem. Luftforurensingen i Addis Adeba er høy og medfører utfordringer for mange.

Sykehus av internasjonal standard eksisterer ikke i Etiopia, men en rekke private helsetilbud er etablert de senere årene. Hiv/aids-risikoen er stor i Etiopia. Det er anslått at ca. 2,1 millioner etiopiere i dag lever med hiv. Ubeskyttet sex innebærer betydelig smitterisiko for hiv og  seksuelt overførbare sykdommer.

For informasjon om vaksiner se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Gulfebervaksinasjon er påkrevd og kan kontrolleres ved innreise.

Medisiner er tilgjengelige, men det anbefales at faste medikamenter og farmasøytiske produkter medbringes. Det anbefales da å ta med dokumentasjon fra lege på hvilke faste medisiner man bruker. For mer informasjon se WHO sine hjemmesider om Etiopia.


Praktisk informasjon

Etiopia har et veldig variert klima, med hovedskille mellom høyland og lavland. Landet har sin egen kalender og måte å stille klokken på. 

Tidsforskjell til Norge er to timer ved vintertid og en time ved sommertid. I Etiopia stiller man klokken etter soloppgang/-nedgang. Dette medfører at klokka sju om morgenen for oss vil tilsvare klokka ett for mange etiopiere. Man bør være oppmerksom på dette når man gjør avtaler.

Etiopia har nettspenning på 220 volt, 50 hz. Stikkontakter er som i Norge. Strømbrudd er vanlig.

Man kommer langt med å snakke engelsk, særlig i de store byene. Men vær klar over at det finnes over 80 språk i landet. De mest brukte er amharisk, oromisk, tigrinja, sidamo, guaraginja og somali. 

Flyforbindelsene mellom Addis Abeba og Europa er gode - med mange daglige avganger/ankomster. Innenriks har Ethiopian Airlines et godt nettverk. Det har kommet et par nye busselskap som tilbyr bussreiser med høyere standard mellom de fleste større byene i landet.

Buss og taxi er lett tilgjengelig og rimelig. Prisene for vanlig taxi må avtales på forhånd, det fins også taxiselskap med taksameter. I 2015 fikk Addis Abeba også t-bane/trikk (light-train).

Veistandarden er etter hvert blitt bedre i Addis Abeba, og er under kraftig utbedring. Det samme gjelder veinettet mellom Etiopias store byer, men dersom man skal besøke mindre steder kan det være nødvendig med firehjulsdrevne biler. Utenfor hovedstaden er dette ofte en nødvendighet da mange av turistattraksjonene ligger ulendt til. Tilgangen på bensin og diesel kan variere, og i enkelte perioder kan det være vanskelig å få tak i bensin spesielt. Dette bør tas med i beregningen dersom man planlegger lengre bilreiser i landet.

Nasjonal telefonkode er +251

Telefonnettet kan være ustabilt, særlig mobilnettet. I Addis Abeba er det både 3G og 4G. Internett, 3G/4G og muligheten for å både sende og motta tekstmeldinger kan begrenses av myndighetene når de vurderer at situasjonen krever det. 

Internettdomene er .et. Internett er etter hvert blitt mer tilgjengelig og hastigheten er bedret. Det er imidlertid fortsatt stor variasjon mht kapasitet og stabilitet.

Myntenheten er etiopiske birr (ETB).

Kredittkort aksepteres på de store hotellene, enkelte restauranter og i noen banker. Man finner minibanker (ATM) ved hoteller, kjøpesentre, banker og enkelte andre sentrale steder i byene. Økonomien i Etiopia er fortsatt i stor grad kontantbasert, så man bør ikke belage seg på å betale med kort når man reiser rundt i landet.

Åpningstider for butikker varierer, men de fleste butikkene har lange åpningstider, og er normalt stengt søndager og helligdager. Dagligvarebutikker holder åpent hver dag, og noen av disse er døgnåpne.

Klimaet i Etiopia er veldig varierende. I det sentrale høylandet (der Addis Ababa ligger) finner de fleste nordmenn at klimaet er behagelig. Dagtemperaturen i Addis Abeba er sjelden over 28° C,
, men på grunn av høyden kan solvarmen oppleves som intens. Om natten kan temperaturen falle til under ti° C. 

Den lange regntiden i høylandet, som inkluderer Addis Abeba, varer fra juni til september/oktober. I denne perioden kan det være kjølig som på høsten i Norge. Men også regntiden har solfylte perioder. Landet har flere klimasoner. I lavlandsområdene i sør/sørvest og ved Tanasjøen i nord er luftfuktigheten høyere og temperaturvariasjonene mellom natt og dag mindre enn i Addis Abeba. I ørkenområdene kan dagtemperaturen komme opp i nærmere 50° C. 

I Etiopia benyttes den etiopiske kalenderen med 13 måneder. Kalenderen  er nesten åtte år bak vår gregorianske. Lokale offentlige helligdager er 7. januar  - genna (etiopisk jul), 19. januar - timket (Jesus' dåp), 2. mars - seieren ved Adwa (minnes seieren over Italia i 1896), siklet (etiopisk langfredag), fasika (etiopisk påskedag), 5. mai - patriotenes dag (minnes motstanden mot Italias invasjon og okkupasjon 1936-41), 28. mai - beseiringen av Derg, 11. september enkutatash (etiopisk nyttår), 27. september - meskel (funnet av det sanne kors), mawlid (profetens fødselsdag), Eid-al-Fitr (slutten av ramadan), Eid-al-Adha (offerhøytiden).