Velg land

Etiopia - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Etiopia er flytende og kompleks. Det anbefales å følge med på det som rapporteres i internasjonale medier. For mer informasjon om situasjonen i landet se kapittelet Sikkerhet

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 08. AUGUST 2023 - FORTSATT GYLDIG

Etiopia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionene Tigray og Amhara, samt grenseområdene mellom regionene Afar og Tigray.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Sudan og Eritrea.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til de konfliktrammede områdene i vestlige Etiopia. Dette inkluderer områdene Kelam Welega, West Welega, Buno Bedele, East Welega, Horo Guduru Welega i Oromia-regionen, Gambela-regionen og Benishangul-Gumuz-regionen.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til østlige deler av Somali-regionen og grenseområdene til Somalia.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til øvrige deler av Etiopia.

Det er ikke reiseråd for hovedstaden Addis Abeba.

Se offisielt reiseråd øverst på denne siden.

Norske borgere som oppholder seg i Etiopia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum: Norske statsborgere må ha visum ved innreise til Etiopia.

Skal du på jobbrelatert reise, studere eller jobbe frivillig i Etiopia, må du ha skaffet deg businessvisum før ankomst. Dette kan anskaffes på forskjellige måter og må inkludere et støttebrev fra den norske/etiopiske organisasjonen/bedriften man reiser for.

Det anbefales å søke turistvisum elektronisk via nettside for dette. Det har tidligere også vært mulig med visumutstedelse ved ankomst på flyplassen i Addis Abeba, men denne ordningen er for tiden avviklet.

For mer informasjon og søknad se Etiopias nettsider for e-visum. Hvis visum innvilges, får man en e-post med autorisasjon. Det anbefales å ta med utskrift av denne,. Det er flere falske nettsider for visum-søknad til Etiopia. Reisende bes forsikre seg om at de benytter seg av den offisielle nettsiden.

Det er ikke mulig å endre et turistvisum til businessvisum etter at man har ankommet landet. Norske borgere med eritreisk opprinnelse må ha visum fra en etiopisk ambassade på forhånd. Man kan fornye turistvisumet for en måned, men totalt kan ikke varigheten overskride tre måneder.

Etiopiske myndigheter krever at man til enhver tid har gyldig visum eller oppholdstillatelse. Ulovlig opphold blir straffet med en avgift per dag. Ulovlig grensepassering/innpassering til Etiopia straffes med store bøter, og ved ulovlig opphold og grensepassering risikerer man arrestasjon og varetektsfengsling inntil saken er avsluttet og boten betalt. Hjemreise må man dekke selv.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Etiopia oppfordres reisende til å undersøke med den etiopiske ambassaden i Stockholm.

Norske tilreisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Situasjonen generelt i Etiopia: Se offisielt reiseråd for Etiopia øverst på denne siden.

Norske borgere i landet oppfordres til å følge utviklingen i lokale og internasjonale medier. Ved å registrere deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar vil du motta informasjon fra norske myndigheter om noe viktig skjer.

Den pågående krisen i Etiopia er kompleks og uoversiktlig. Langvarig politisk uro og konflikt i Amhara regionen har eskalert i løpet av sommeren 2023. Den første uken i August har ulike væpnede grupperinger, referert til som Fano, utfordret myndighetenes kontroll i Amhara. Væpnede grupper skal ha tatt kontroll over sentrale veiakser og mindre byer i regionen. Det meldes om betydelige trefninger i og i nærheten av byer som Bahir Dar og Gondar. Føderale myndigheter har innført en unntakstilstand som gir sikkerhetsapparatet betydelige fullmakter. Sivil flytrafikk og veitransport er sterkt begrenset. Situasjonen er flytende og kan endre seg raskt. Det meldes om begrensninger på telefon og internett.

Sikkerhetssituasjonen i Tigray er forbedret etter inngåelse av våpenhvile mellom partene i november 2022. Vedvarende spenninger i grenseområdene mellom Tigray og Amhara, Afar og Eritrea.

Ambassadens mulighet til å yte konsulær bistand til norske borgere i disse områdene er svært begrenset.

Reisende bør være oppmerksomme på at eventuelle uroligheter, demonstrasjoner og voldelige sammenstøt kan medføre stengte veier og redusert tilgang på transport og tjenester i alle deler av landet. En slik situasjon kan oppstå svært raskt og det er viktig å holde seg orientert underveis på reisen. Reisende oppfordres til alltid å holde seg unna demonstrasjoner og store folkemengder.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, og det anbefales at pass alltid medbringes.

Ambassaden i Addis Abeba vurderer og oppdaterer reiseinformasjonen fortløpende, men reisende bes holde seg orientert lokalt om situasjonen, og ta nødvendige forholdsregler. 

Situasjonen i Addis Abeba: Voldelige demonstrasjoner og sammenstøt mellom demonstranter og ordensmakt kan forekomme. Tilreisende bør holde seg orientert om situasjonen, utvise forsiktighet og unngå folkemengder.

Terrorisme: Terroristaksjoner forekommer svært sjelden i Etiopia. I de tilfellene slike aksjoner har forekommet har de vært rettet mot myndighetene og ikke mot internasjonale mål eller turister.

Trafikk: Trafikkulykker er den enkeltfaktor som dreper flest besøkende. Utvis derfor stor aktsomhet i trafikken og ved valg av transportmiddel og sjåfør. Trafikken og kjøremønsteret i Etiopia er annerledes enn i Europa. Den kan oppleves litt kaotisk og krever tilpasning. Bruk av mobil mens man kjører blir bøtelagt. Fartskontroller og promilletester skjer hyppig, særlig i Addis Abeba. Det reageres sterkt på ulykker i trafikken.

På veistrekningene utenfor og mellom de store byene ser en mye uvettig kjøring i høy fart, og det skjer en rekke stygge ulykker. Vær forsiktig med bruk av minibuss på slike strekninger. Bilkjøring på landeveiene etter mørkets frambrudd frarådes på det sterkeste.

Koronavirus (covid-19): Reisende og norske borgere bosatt i Etiopia oppfordres til å holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge etiopiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Etiopia opphevet i oktober 2022 det meste av tidligere innreisebegrensinger som følge av covid-19-pandemien. Gjenværende krav er:

  1. Det er forbudt å ta seg inn i Etiopia med bekreftet covid-sykdom
  2. Personer med symptomer på covid-sykdom plikter å bruke ansiktsmaske, gjennomføre internasjonalt godkjent covid-test, og følge generelle forebyggende tiltak for å unngå å smitte andre ved positiv testresultat.
  3. Personer med covid-sykdom skal isoleres seg hjemme eller ved en helseinstitusjon, avhengig av sykdommens alvorlighet, frem til man erklæres frisk av helsepersonell.

Det finnes også oppdatert covid-reiseinformasjon på Ethiopian Airlines sine sider.

Du kan finne mer generell informasjon og veiledning om koronaviruset fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Risikoen for å få malaria i Addis Abeba er svært liten på grunn av høyden over havet, men i lavereliggende strøk i Etiopia forekommer malaria, og malariaprofylakse anbefales. De sanitære forholdene i landet er generelt dårlige, og magesykdommer og amøbeinfeksjoner er vanlig for mange utlendinger den første tiden av oppholdet. Tilreisende bør utvise forsiktighet med å spise frukt og grønt som ikke er kokt, stekt eller skrellet. Drikkevann må kokes og helst også filtreres, men trygt drikkevann kan kjøpes rimelig på flaske.

Kolera finnes i Etiopia, og det har vært flere utbrudd de siste årene. Ettersom store deler av Etiopia ligger i høyden er uv-strålingen betydelig og det anbefales å benytte solkrem. Luftforurensingen i Addis Adeba er høy og medfører utfordringer for mange.

Offentlige sykehus av internasjonal standard finnes ikke i Etiopia, men en rekke private helsetilbud er etablert de senere årene. Hiv/aids-risikoen er stor i Etiopia. Det er anslått at ca. 2,1 millioner etiopiere i dag lever med hiv.

For informasjon om vaksiner se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Bevis for gulfebervaksinasjon kreves for personer eldre enn ni måneder som ankommer fra land hvor det er risiko for gulfebersmitte eller som har oppholdt seg mer enn tolv timer i transitt på flyplass i et land hvor det er risiko for gulfebersmitte.

Medisiner er tilgjengelige, men det anbefales at faste medikamenter og farmasøytiske produkter medbringes. Det anbefales da å ta med dokumentasjon fra lege på hvilke faste medisiner man bruker. For mer informasjon se Verdens helseorganisasjons (WHO) nettsider om Etiopia.

Selv om det er gjort betydelig framskritt, er Etiopia fortsatt lite tilrettelagt for turisme, og en bør forberede seg med det for øye dersom en reiser på egenhånd.

Lommetyveri/ran/svindel i Addis Abeba: Det er mindre kriminalitet i Addis Abeba i forhold til mange andre afrikanske storbyer, men småkriminalitet som lommetyveri og ran har økt betraktelig de siste årene. Det er områder av Addis Abeba, for eksempel det store markedsområdet Mercato, rundt Ghion hotell, utenfor nasjonalteateret og i Bole-området, der en bør være særlig på vakt mot lommetyveri. 

Man bør ikke bære med seg store summer i kontanter eller kostbare verdisaker og man bør være spesielt oppmerksom på situasjoner hvor man blir kontaktet av personer som søker å avlede ens oppmerksomhet.

Tyveri av pass forekommer på Bole internasjonale flyplass og man bør passe ekstra godt på eiendeler også her.

Ran forekommer, til dels voldelige. Det anbefales å være varsom om man er ute på kveldstid, og da fortrinnsvis bruke bil. Ved bruk av bil anbefales det å låse dørene for å hindre tyverier.

Etiopia ligger i et område utsatt for naturkatastrofer, særlig flom i regnperioder. Reisende bør gjøre seg kjent med regnperiodene i de områdene de ønsker å besøke.

I august 2008 var det vulkanutbrudd i Danakil i Afar-regionen. Etiopia har flere vulkaner, men de har ikke vært aktive på flere hundre år.

Det forekommer jordskjelv i Etiopia, men disse er stort sett av lav styrke.

LHBTI: «Homoseksuelle handlinger» er forbudt i Etiopia og kan straffes med inntil fem års fengsel. Homofili er generelt ikke tolerert i det etiopiske samfunnet, verken av religiøse aktører eller ellers i befolkningen. Det har blitt registrert aggressive reaksjoner mot homofile i offentligheten.

Praktisk informasjon: Tidsforskjellen til Norge er to timer ved vintertid og en time ved sommertid.

Landet har sin egen kalender og måte å stille klokka på. I Etiopia stiller man klokka etter soloppgang/-nedgang. Dette medfører at klokka sju om morgenen for oss vil tilsvare klokka ett for mange etiopiere. Man bør være oppmerksom på dette når man gjør avtaler.

Etiopia har nettspenning på 220 volt, 50 hz. Stikkontakter er som i Norge. Strømbrudd er vanlig.

Man kommer langt med å snakke engelsk, særlig i de store byene. Men vær klar over at det finnes over 80 språk i landet.

Nasjonal telefonkode er +251

Mobiltelefonnettet kan være ustabilt. I Addis Abeba er det både 3G og 4G. Internett, 3G/4G og muligheten for å både sende og motta tekstmeldinger kan begrenses av myndighetene når de vurderer at situasjonen krever det. 

Internettdomene er .et. Internett er etter hvert blitt mer tilgjengelig og hastigheten er bedret. Det er imidlertid fortsatt stor variasjon mht kapasitet og stabilitet.

Myntenheten er etiopiske birr (ETB).

Kredittkort aksepteres på de store hotellene, enkelte restauranter og i noen banker. Man finner minibanker (ATM) ved hoteller, kjøpesentre, banker og enkelte andre sentrale steder i byene. Økonomien i Etiopia er fortsatt i stor grad kontantbasert, så man bør ikke belage seg på å betale med kort når man reiser rundt i landet.

Åpningstider for butikker varierer, men de fleste butikkene har lange åpningstider, og er normalt stengt søndager og helligdager. Dagligvarebutikker holder åpent hver dag, og noen av disse er døgnåpne.

I Etiopia benyttes den etiopiske kalenderen med 13 måneder. Kalenderen  er nesten åtte år bak vår gregorianske. Lokale offentlige helligdager er 7. januar  - genna (etiopisk jul), 19. januar - timket (Jesu' dåp), 2. mars - seieren ved Adwa (minnes seieren over Italia i 1896), siklet (etiopisk langfredag), fasika (etiopisk påskedag), 5. mai - patriotenes dag (minnes motstanden mot Italias invasjon og okkupasjon 1936-41), 28. mai - beseiringen av Derg, 11. september enkutatash (etiopisk nyttår), 27. september - meskel (funnet av det sanne kors), mawlid (profetens fødselsdag), Eid-al-Fitr (slutten av ramadan), Eid-al-Adha (offerhøytiden).

Brann: 912
Politi i Addis Abeba: 991 eller 011-111-1011
Politi utenfor Addis Ababa: 011-126-4359/4377
Ambulanse: 907 (Red Cross Ambulance Service)  eller +251 929 105 653 / 8901 (Nordic Medical Center)

Telefonnummer til den norske ambassaden i Addis Abeba: +251 11 317 04 20

Utenfor ambassadens åpningstider bes publikum kontakte UDs operative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

Se ambassadens hjemmeside for annen kontaktinformasjon og oppdaterte åpningstider.  

Besøksadresse:
Nifas Silk Lafto Sub-City
Woreda 4
House No. 744.

Etiopia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Etiopia