Etiopia - reiseinformasjon

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Etiopiske myndigheter har erklært unntakstilstand i landet f.o.m. 8. oktober 2016. 16. oktober 2016 ble det lagt frem ytterligere informasjon om hvilke restriksjoner, tiltak og forbud som vil gjelde under unntakstilstanden. 30. mars 2017 ble unntakstilstanden forlenget med fire måneder, dvs. til primo august 2017. For mer utførlig informasjon, se kapittelet «Sikkerhet» under. Norske borgere anbefales å medbringe pass på reiser i Etiopia.

Snarveier:

Reiseråd

Det finnes et reiseråd for Etiopia.

Praktisk informasjon

Etiopia har et veldig variert klima, med hovedskille mellom høyland og lavland. Landet har sin egen kalender og måte å stille klokken på. Flyforbindelsene til Etiopia er gode, og innenlands kan man reise både med fly og buss mellom de store byene.

Tidsforskjell til Norge er to timer ved vintertid og en time ved sommertid

I Etiopia stiller man klokken etter soloppgang-/nedgang. Dette medfører at klokka sju om morgenen for oss vil tilsvare klokka ett for mange etiopiere. Man bør være oppmerksom på dette når man gjør avtaler.

Etiopia har nettspenning på 220 volt, 50 hz. Stikkontakter er som i Norge. Strømbrudd er vanlig.

Man kommer langt med å snakke engelsk, særlig i de store byene. Men vær klar over at det finnes over 80 språk i landet. De mest brukte er amharisk, oromisk, tigrinja, sidamo, guaraginja og somali. 

Flyforbindelsene mellom Addis Abeba og Europa er gode - med mange daglige avganger/ankomster. Innenriks har Ethiopian Airlines et godt nettverk. Det har kommet et par nye busselskap som tilbyr bussreiser med høyere standard mellom de fleste større byene i landet.

Buss og taxi er lett tilgjengelig og rimelig. Prisene for vanlig taxi må avtales på forhånd, det fins også taxiselskap med taksameter. I 2015 fikk Addis Abeba også t-bane/trikk (light-train).

Veistandarden er etter hvert blitt bedre i Addis Abeba, og er under kraftig utbedring. Det samme gjelder veinettet mellom Etiopias store byer, men dersom man skal besøke mindre steder kan det være nødvendig med firehjulsdrevne biler. Utenfor hovedstaden er dette ofte en nødvendighet da mange av turistattraksjonene ligger ulendt til.

Nasjonal telefonkode er +251

Telefonnettet kan være ustabilt, særlig mobilnettet. 3G fungerer i Addis Abeba og 4G er lansert.

Internettdomene er .et. Internett er etter hvert blitt mer tilgjengelig og hastigheten er bedret. Det er imidlertid fortsatt stor variasjon mht kapasitet og stabilitet.

Myntenheten er etiopiske birr.

Kredittkort aksepteres på de store hotellene, en del restauranter og i noen banker. Man finner minibanker (ATM) ved hoteller, kjøpesentre, banker og enkelte andre sentrale steder i byene.

Åpningstider for butikker varierer, men de fleste butikkene har lange åpningstider, og er normalt stengt søndager og helligdager. Dagligvarebutikker holder åpent hver dag, og noen av disse er døgnåpne.

I Etiopia benyttes den julianske kalender, som er nesten åtte år bak vår gregorianske. Lokale offentlige helligdager er 7. januar  - genna (etiopisk jul), 19. januar - timket (Jesus' dåp), 2. mars - seieren ved Adwa (minnes seieren over Italia i 1896), siklet (etiopisk langfredag), fasika (etiopisk påskedag), 5. mai - patriotenes dag (minnes motstanden mot Italias invasjon og okkupasjon 1936-41), 28. mai - beseiringen av derg, 11. september enkutatash (etiopisk nyttår), 27. september - meskel (funnet av det sanne kors), mawlid (profetens fødselsdag), Eid-al-Fitr (slutten av ramadan), Eid-al-Adha (offerhøytiden)

Klimaet i Etiopia er veldig varierende. I det sentrale høylandet (der Addis Ababa ligger) finner de fleste nordmenn at klimaet er behagelig. Dagtemperaturen i Addis Abeba er sjelden over 28 grader C, men på grunn av høyden kan solvarmen oppleves som intens. Om natten kan temperaturen falle til under ti grader.

Den lange regntiden i høylandet, som inkluderer Addis Abeba, varer fra juni til september/oktober. I denne perioden kan det være kjølig som på høsten i Norge. Men også regntiden har solfylte perioder. Landet har flere klimasoner. I lavlandsområdene i sør/sørvest og ved Tanasjøen i nord er luftfuktigheten høyere og temperaturvariasjonene mellom natt og dag mindre enn i Addis Abeba. I ørkenområdene kan dagtemperaturen komme opp i nærmere 50 varmegrader.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, og det anbefales at pass alltid medbringes.


Sikkerhet 

Etiopiske myndigheter har erklært unntakstilstand med virkning fra 8. oktober 2016. 16. oktober 2016 ble det lagt frem ytterligere informasjon om hvilke restriksjoner, tiltak og forbud som vil gjelde under unntakstilstand. Her  er den originale teksten på amharisk. Det finnes også en oversatt engelsk (uoffisiell) versjon her. I medio mars i år ble enkelte av tiltakene hevet, herunder sikkerhetsstyrkenes rett til å gjennomføre ransakelser og arrestasjoner uten rettskjennelser, samt portforbudet i nærheten av industriparker og kommersielle farmer. 30. mars 2017 ble unntakstilstanden forlenget med fire måneder, dvs. til primo august 2017.

Unntakstilstanden ble innført etter en intensivering av demonstrasjoner og andre uroligheter som preget store deler av Etiopia i 2016. Norske borgere som befinner seg i, eller vurderer å reise til, disse områdene, oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen og ta nødvendige forholdsregler.

Se oversikt over gjeldende reiseråd for Etiopia her.

Ambassaden i Addis Abeba vurderer og oppdaterer reiseinformasjonen fortløpende.

Situasjonen i Oromia

I løpet av de første månedene av 2017 har det blitt rapportert om voldelige sammenstøt på grensen mellom Oromia og Somali-regionen i Etiopia. Konfrontasjonene har tidvis medført stenging av sentrale transportårer langs/på tvers av grensen.

I november 2015 brøt det ut demonstrasjoner i store deler av Oromiaregionen. Demonstrasjonene, som også preget store deler av 2016, medførte gjentatte ganger opptøyer og voldelige konfrontasjoner mellom befolkningen og sikkerhetsstyrker/politi i ulike byer og tettsteder i regionen. Byer som Ambo, Ginchi, Haremaya, Aweday og Shashamane, i tillegg til flere områder i Bale og Shalla, var særlig utsatt for slike hendelser. Kjøretøy tilhørende myndighetene ble fra tid til annen utsatt for steinkasting.

Etter innføring av unntakstilstand i primo oktober 2016, har situasjonen i regionen langt på vei stabilisert seg. Tilløp til demonstrasjoner forekommer fremdeles, og situasjonen kan raskt endre seg. Både hovedveier og mindre veier kan bli stengt. Man bør være oppmerksom på og holde seg unna større folkesamlinger og demonstrasjoner. Internett- og telefonforbindelse kan bli utilgjengelig, og det kan være vanskelig å finne transport, herunder taxi og buss. Norske borgere som befinner seg i, eller vurderer å reise til, Oromia, inkludert områdene rundt Addis Abeba, oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen og ta nødvendige forholdsregler.

Situasjonen i Amhara

Det har siden juli 2016 forekommet uroligheter i Amhara-regionen, med opptøyer og voldelige konfrontasjoner mellom befolkningsgrupper og sikkerhetsstyrker. Kjøretøy tilhørende myndighetene utsettes fra tid til annen for steinkasting. Protestene gjennomføres tidvis som streik, i slike tilfeller bør man belage seg på at butikker og kontorer kan stenge, samt at tjenester, slik som taxi og annen transport, kan være vanskelig å finne.

Ambassaden har mottatt informasjon i desember 2016 om en spent sikkerhetssituasjon og uroligheter i Gonder-området, særlig i de nordlige områdene på grensen til Tigray-regionen, og på veistrekningen mellom Bahir Dar og Gonder by.

Det kan raskt oppstå alvorlige sikkerhetsutfordringer - både hovedveier og mindre veier kan bli stengt. Man bør være oppmerksom på og holde seg unna større folkeansamlinger og demonstrasjoner. Norske borgere som befinner seg i, eller vurderer å reise til, Amhara-regionen, bør holde seg oppdatert om situasjonen og ta de nødvendige forholdsregler. Dette inkluderer reiser til Lalibela og Simien Mountains.

Situasjonen i Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR)

Det er meldt om uroligheter i SNNPR i Konso, sør for Arba Minch. Det kan raskt oppstå alvorlige sikkerhetsutfordringer - både hovedveier og mindre veier kan bli stengt. Man bør være oppmerksom på og holde seg unna større folkesamlinger og demonstrasjoner. Norske borgere som befinner seg i, eller vurderer å reise til Konso eller områdene rundt, oppfordres til å holde seg oppdatert om situasjonen og ta de nødvendige forholdsregler.

Situasjonen i Gambella

I Gambella er det en spent situasjon med voldelige sammenstøt mellom etniske grupper. Det har også vært gjennomført forsøk på mobb-angrep mot internasjonale organisasjoner. Dersom man vurderer reise til Gambella-regionen, bør man oppdatere seg på sikkerhetssituasjonen og vurdere denne før avreise, innhente informasjon fra lokalt kjente og gjerne ta kontakt med ambassaden for mer informasjon.

***

Selv om det er gjort betydelig framskritt, er Etiopia fortsatt lite tilrettelagt for turisme, og en bør forberede seg med det for øye dersom en reiser på egenhånd.

Situasjonen i Addis Abeba er normalt rolig, men det har de siste årene kommet terrortrusler fra Al-Shabab på grunn av Etiopias tilstedeværelse med tropper i Somalia.

Det er imidlertid lite voldskriminalitet sammenliknet med andre afrikanske land. Selv om kriminalitetsnivået er relativt lavt, bør en ikke bære med seg store summer i kontanter eller kostbare verdisaker. Det er områder av Addis Abeba, for eksempel det store markedsområdet Mercato, rundt Ghion hotell, utenfor Nasjonalteateret og i Bole-området, der en bør være særlig på vakt mot lommetyveri. Det forekommer også ran, til dels voldelige. Det anbefales å være varsom om man er ute på kveldstid, og da fortrinnsvis bruke bil.

I oktober 2013 ble en bombe sprengt i Bole-området i Addis Abeba. Informasjonen som ble kjent i etterkant sier at to personer ble drept, og at de sannsynligvis planla et attentat mot en fotball-landskamp samme dag. Man bør i utgangspunktet forsøke å holde seg unna store folkemengder, og dersom man må oppholde seg ved slike, være årvåken.

Det anbefales alltid å ha pass (kopi) eller andre identifikasjonspapirer med seg på grunn av skjerpet sikkerhetskontroll.

Trafikkulykker er den enkeltfaktor som dreper flest besøkende. Utvis derfor stor aktsomhet i trafikken og ved valg av transportmiddel og sjåfør. Trafikken og kjøremønsteret i Etiopia er annerledes enn i Europa. Den kan oppleves litt kaotisk og krever tilpasning. Bruk av mobil mens man kjører blir bøtelagt.

På veistrekningene utenfor og mellom de store byene ser en mye uvettig kjøring i høy fart, og det skjer en rekke stygge ulykker. Vær forsiktig med bruk av minibuss på slike strekninger. Bilkjøring på landeveiene etter mørkets frembrudd frarådes på det sterkeste.

Taxitilbudet i byene er stort og prisene er lave. Både vanlige taxier og små minibusser finnes overalt i Addis Abeba. I mindre byer domineres tilbudet av trehjulinger og hestedrosjer. Standarden på bilene er til dels svært dårlig. På drosjene er det vanlig å prute på prisen. Dette gjelder ikke de gule drosjene som har taksameter.

«Homoseksuelle handlinger» er forbudt i Etiopia, og kan straffes med inntil fem års fengsel. Homofili er generelt ikke tolerert i det etiopiske samfunnet, verken av religiøse aktører eller ellers i befolkningen. Det har blitt registrert aggressive reaksjoner mot homofile i offentligheten.

Deler av Etiopia har opplevd den verste tørken på flere tiår. I regntiden (juni – september) er det fare for store oversvømmelser, særlig sør og øst i landet. 

Det var i juni 2016 trefninger mellom etiopiske og eritreiske styrker i grenseområdet mellom Etiopia og Eritrea, og situasjonen er fortsatt spent

I Danakil-området i Afar kan det være en sikkerhetsrisiko i tilknytning til bevæpnede grupper. I 2012 ble en gruppe turister overfalt og kidnappet. To ble drept. Man bør utvise varsomhet og vurdere sikkerheten nøye dersom man planlegger besøk i området. I august 2008 var det vulkanutbrudd i Danakil i Afar-regionen. Landet har også flere vulkaner som dog ikke har vært aktive på flere hundre år. Det forekommer jordskjelv, men disse er stort sett av lav styrke.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Etiopia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Brannvesen 912, politi 991, ambulanse (Røde Kors) 907/(Nordic Medical Center) 8901

I krise og nødsituasjon, ta kontakt med den norske ambassaden
Telefon: +251-11-317 04 20

Besøksadresse:
Nifas Silk Lafto Sub-City
Woreda 4
House No. 744.
Åpningstider: Mandag til torsdag 08:00 -16:00. Fredag 08:00 -13:30. 

Utenfor ambassadens åpningstider bes publikum kontakte UDs operative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 


Innreise

Norske statsborgere må ha visum ved innreise til Etiopia. Den etiopiske ambassaden i Stockholm dekker Norge. Vanligvis tar en visumsøknad fra Norge to-fire uker. Det er mulig å få turistvisum utstedt ved ankomst på flyplassen i Addis Abeba.

Skal du på jobbrelatert reise, studere eller jobbe frivillig i Etiopia, må du ha businessvisum. Dette anskaffes fra ambassaden i Stockholm, med et støttebrev fra den norske/etiopiske organisasjonen/bedriften man reiser for.

Det er mulig å få turistvisum utstedt ved ankomst på flyplassen i Addis Abeba. Gebyret er 50 USD for en måned og  75 USD for tre måneder. Denne ordningen er utelukkende beregnet på turister, og forretningsreisende må skaffe business visum. Det er ikke mulig å endre et turistvisum til businessvisum etter at man har ankommet landet. Borgere med eritreisk opprinnelse kan ikke få visum ved ankomst, det må skaffes via ambassaden på forhånd.

Du kan fornye turistvisumet for en måned, men totalt kan ikke varigheten overskride tre måneder. Ambassaden oppfordrer alle om å fornye visum før det går ut. Etiopiske myndigheter er svært strenge når det gjelder opphold uten gyldig visum. Man risikerer arrestasjon og varetektsfengsling inntil rettssaken er avsluttet og man har betalt en bot på 2000 - 10.000 etiopiske birr. Hjemreisen må man også dekke selv.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Etiopia, oppfordres reisende til å undersøke med den etiopiske ambassaden i Stockholm. 


Helse

Risikoen for å få malaria i Addis Ababa er svært liten på grunn av høyden over havet. De sanitære forholdene i byen er generelt dårlige, mavesykdommer og amøbeinfeksjoner er vanlig for mange utlendinger den første tiden av oppholdet. Det har vært et utbrudd av kolera i Addis Abeba som startet juni 2016. Drikkevann må kokes og helst også filtreres, men trygt drikkevann kan kjøpes rimelig på flaske.

Sykehus av internasjonal standard eksisterer ikke i Etiopia, men en rekke private helsetilbud er etablert de senere årene. Hiv/aids-risikoen er stor i Etiopia. Det er anslått at ca. 2,1 millioner etiopiere i dag lever med hiv. Ubeskyttet sex innebærer betydelig smitterisiko for hiv og  seksuelt overførbare sykdommer.

For informasjon om vaksiner se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Gulfebervaksinasjon er påkrevd og kan kontrolleres ved innreise.

Medisiner er tilgjengelige, men det anbefales at faste medikamenter og farmasøytiske produkter medbringes. Det anbefales da å ta med dokumentasjon fra lege på hvilke faste medisiner man bruker. For mer informasjon se WHO sine hjemmesider om Etiopia.