Flere saker om temaet

Viser 181-200 av 56414 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2017 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften)

  12.02.2018 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. februar 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

 • Endringer i reglene for leieskipper

  12.02.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet opphever det såkalte leieskipperforbudet i åpen gruppe i fisket etter lange og brosme og fisket etter lodde.

 • Ny by- og distriktspolitikk

  12.02.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17. februar 2017 la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å

 • Barneministeren vil ha råd fra Facebook

  12.02.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Tirsdag 13. februar møtes barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og Antigone Davis, Facebooks globale sjef for trygg bruk og sikkerhet på nett.

 • Svar på skriftleg spørsmål om fondsordning i jordbruket

  12.02.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om fondsordning i jordbruket.

 • Norsk innspill til nytt, europeisk program for utdanning og opplæring

  12.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge har stor interesse av hvordan det neste europeiske utdannings- og opplæringsprogrammet ser ut. Programmet er en viktig samarbeidsarena, og vi bruker mye penger på å delta. Derfor begynte vi tidlig å diskutere norske prioriteringer inn mot

 • Svar på spm. 858 fra Sigbjørn Gjelsvik

  12.02.2018 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Om avgifter

 • Aktører i det forebyggende arbeidet

  12.02.2018 Artikkel Radikalisering

  Oversikt over personer og institusjoner som er viktige for å forebygge radikalisering.

 • Hvordan synes du at barneombudet skal være?

  12.02.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Barneombudet er barn og unges talsperson, og skal passe på at barns rettigheter blir oppfylt og at barn blir hørt i samfunnet.

 • Utanriksminister Eriksen Søreide til møte i Kuwait om kampen mot Isil og attreising i Irak

  12.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er i Kuwait 13.-14. februar for møte i den internasjonale anti-Isil-koalisjonen og konferanse for attreising i Irak.

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  12.02.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • Ofte stilte spørsmål

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ofte stilte spørsmål innen eksportkontroll

 • Varelister

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Kjernen i kontrollarbeidet er de to varelistene som er vedlegg til eksportkontrollforskriften.

 • Utvidet lisensplikt ("Catch all")

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Lisenspliktige varer omfattes av liste I og liste II. Men lisensplikt kan også utløses i visse andre tilfeller.

 • Aktuelle dokumenter for eksportkontroll

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Eksportkontrolloven Eksportkontrollforskriften Retningslinjer for eksportkontroll Liste I - forsvarsrelaterte varer (2017) Liste II - flerbruksvarer (2017) Materiell tillatt på generell overføring

 • Ny Liste I og Liste II

  12.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som en følge av endringer i kontrollistene og EUs beslutning høsten 2017, vedtok Utenriksdepartementet den 26. januar 2018 ny Liste I og Liste II som nye vedlegg til Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (

 • Tunisia - reiseinformasjon

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Et behagelig klima og en spennende kultur har gjort Tunisia til en populær turistdestinasjon. Det er imidlertid risiko for terrorangrep i Tunisia. Nordmenn som reiser til Tunisia, eller er bosatte i landet, bes registrere seg og følge med på lokale

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel søker nå studentpraktikanter for høsten 2018. Søknadsfrist: Fredag 23. februar 2018.

 • Forsvarsministerne i NATO møtes i Brussel

  12.02.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  14.-15. februar samles NATOs forsvarsministre i Brussel. Sentrale tema vil være fortsatt styrking av NATO og evnen til kollektivt forsvar, endret kommandostruktur og byrdefordelingen i alliansen. Hvilken rolle NATO skal ha i kampen mot terrorisme