Flere saker om temaet

Viser 201-220 av 58487 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Jakta starter i dag

  10.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag starter skogsfugl- og rypejakta. I år tilbys førstegangjegere gratis jaktkort, og ferske tall viser at andel kvinnelige jegere øker. I tillegg viser Statskog sin taksering at skogsfugljegerne går en spennende høst i møte.

 • Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  10.09.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter. Veilederen ble presentert på et seminar i Gamle Logen, 10.september.

 • Finansministeren til Island

  10.09.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Islands finansminister Bjarni Benediktsson har invitert finansminister Siv Jensen (FrP) til et uformelt møte kollegene imellom i Reykjavik i dag.

 • Presseinformasjon: Samtale om Norges interesser i internasjonalt samarbeid

  10.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inviterer i samarbeid med Nupi til en åpen samtale på Litteraturhuset, onsdag 12. september med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide. Tema for samtalen er Norges interesser i

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Amman

  10.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske ambassaden i Amman tilbyr to praktikantplasser våren 2019 for tidsrommet januar-juli.

 • Om kriminalomsorgen

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å fullbyrde de reaksjoner som påtalemyndighet eller domstol har besluttet. Det innebærer å stille med varetektsplasser for politiet, og legge til rette for gjennomføring av straff både i fengsel og i samfunn.

 • Finnmarksloven

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte.

 • Møtefullmektig i forliksrådet

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd.

 • Hva er forliksrådet?

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol.

 • Nyhetsbrev nr.2/2018 fra stedsutvikling.no

  10.09.2018 Nyhetsbrev Stedsutvikling

 • Norge og OECD inngår nytt partnerskap om skattebistand

  10.09.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Økte skatteinntekter og reformer i det internasjonale skattesystemet er avgjørende for at utviklingsland skal bekjempe fattigdom og finansiere sin egen utvikling. Derfor trapper vi opp innsatsen for skatterelatert bistand. Avtalen med OECDs

 • Valentin Sibbern

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er lite informasjon om Sibberns virke som justisminister. Men vi vet at han avslo tilbud om post som norsk statsminister i Stockholm to ganger. På Stortinget var han særlig opptatt av å forsvare ytringsfriheten.

 • Valentin Sibbern

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er lite informasjon om Sibberns virke som justisminister. Men vi vet at han avslo tilbud om post som norsk statsminister i Stockholm to ganger. På Stortinget var han særlig opptatt av å forsvare ytringsfriheten.

 • Valentin Sibbern

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er lite informasjon om Sibberns virke som justisminister. Men vi vet at han avslo tilbud om post som norsk statsminister i Stockholm to ganger. På Stortinget var han særlig opptatt av å forsvare ytringsfriheten.

 • Valentin Sibbern

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er lite informasjon om Sibberns virke som justisminister. Men vi vet at han avslo tilbud om post som norsk statsminister i Stockholm to ganger. På Stortinget var han særlig opptatt av å forsvare ytringsfriheten.

 • Valentin Sibbern

  10.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er lite informasjon om Sibberns virke som justisminister. Men vi vet at han avslo tilbud om post som norsk statsminister i Stockholm to ganger. På Stortinget var han særlig opptatt av å forsvare ytringsfriheten.

 • Søknad om areal for lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel

  10.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Ved utløpet av søknadsfristen 7. september 2018 hadde Olje- og energidepartementet (OED) mottatt én søknad om utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel.

 • Ny giv med ny EU-strategi. Hva betyr det i praksis?

  10.09.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Kjære alle sammen, Jeg har gledet meg til å møte dere som drar det daglige EØS-lasset – eller for å si det i den nye strategiens ånd – dere som hegner om EØS-avtalen i hverdagen. Jeg var 13 år da Berlin-muren falt. Det er den enkelthendelsen som i

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Innlegg på EØS-konferansen, 10. september 2018

 • Strategi for innsats i Sahel-regionen

  10.09.2018 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet lanserte 10. september en strategi for Norges innsats i Sahel for perioden 2018-20.

 • Norge øker innsatsen i Sahel-regionen

  10.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge øker innsatsen i den sårbare Sahel-regionen. Regjeringen lanserer i dag en egen strategi for Norges innsats i Sahel for perioden 2018-20.