Slovenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ungarn

Slovenske myndigheter har innført et system hvor land deles inn i grønt, gult og rødt. Innreise uten karantene er tillatt for reisende som kommer inn i Slovenia og har permanent eller midlertidig opphold i et land som er på listen over grønne eller oransje land og som kommer reisende fra disse landene. Se mer informasjon om koronaviruset under punktet "Helse".

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet om «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise til Slovenia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet skal være gyldig så lenge reisen varer.

Andre reisebevis. Ved innreise til eller transitt i Slovenia aksepteres også reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Vær oppmerksom på at du må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år hvor det er felles foreldreansvar, anbefales det at man har med seg bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Det anbefales også fullmakt og bekreftelse på reisen fra foreldrene dersom barnet reiser alene.

Mistet pass. Dersom du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til slovensk politi og kontakte ambassaden i Budapest. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan ta flere dager. 

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Ved kjøring på motorvei må det betales en «vignette». Denne kan kjøpes ved de fleste grenseoverganger og bensinstasjoner.

Norsk førerkort er gyldig i Slovenia.

Terror. Terrorfaren i Slovenia er ikke større enn i Norge.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge slovenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

Innreiserestriksjoner. Innreise til Slovenia uten restriksjoner er tillatt for de som kommer reisende fra land som ikke er definert som røde.

For offisiell oppdatert informasjon om covid-19-relaterte begrensninger og forskrifter, se Border Crossing. Informasjon til reisende finnes også på Covid-19 

Innreisekarantene og koronatest. Innreise til Slovenia fra land definert som røde er mulig dersom man kan fremvise en negativ PCR-test og medfører 10 dagers karantene. Man kan slippe karantene dersom man kan fremvise bevis på Covid-19 vaksine, dokumentasjon på at man har hatt Sars Covid-19 eller dokumentasjon på at man har hatt Sars covid-19 og er blitt vaksinert.

Innreise til Slovenia fra land definert som oransje er mulig uten karanteneplikt dersom man kan fremvise en negativ PCR-test eller antigen-test, bevis på covid-19 vaksine, dokumentasjon på at man har hatt Sars Covid-19, eller dokumentasjon på at man har hatt Sars Covid-19 og er blitt vaksinert. Innreise til Slovenia fra land definert som grønne er mulig uten karanteneplikt dersom man kan fremvise dokumentasjon på at man kun har oppholdt deg i grønne områder de siste fem dagene før innreise.

Lokale restriksjoner. Bruk av ordinær munnbind/maske er obligatorisk overalt på offentlige steder, på offentlig transport, i åpne offentlige rom eller utendørs dersom det ikke kan holdes avstand på minst 1,5 meter, samt i personbiler.

Se oppdatert informasjon om lokale restriksjoner på Measures to contain the spread of Covid-19 infections.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer. Opphold i Slovenia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Slovenia har et relativt godt utbygd helsesystem, med offentlige sykehus og både private og offentlige legekontor. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Det gis en generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Det er generelt lite kriminalitet i Slovenia. På turistattraksjoner og offentlig transport bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver og andre former for hverdagskriminalitet.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det slovenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Deler av Slovenia ligger i en geologisk forkastning, og er således utsatt for jordskjelv. De fleste skjelv er små og knapt merkbare for mennesker, men fra tid til annen rammes landet av større skjelv.

Flom. De nordøstlige delene av Slovenia er utsatt for flom, særlig langs elvene Krka og Sava. Ved store nedbørsmengder forekommer oversvømmelser, spesielt langs elvene øst i landet.

Snøskred. I Alpene og i Karavankene er det tidvis fare for snøskred.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

I Slovenia må man til enhver tid kunne identifisere seg. Pass eller nasjonalt ID kort bør derfor alltid medbringes.

Politi: 113

Ambulanse: 112

Brann: 112

Ambassadens telefon (Ungarn): +36-1-325 33 00 

Ambassadens telefon (Norge): +47 23 95 27 00

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside - Nettsiden Norge i Slovenia

Ambassadens adresse: Ostrom u. 13, H-1015 Budapest, Ungarn

 

Slovenia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Slovenia.