Slovenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ungarn

Slovenske myndigheter har innført et system hvor land deles inn i grønt, gult og rødt. Innreise uten karantene er tillatt for reisende som kommer inn i Slovenia og har permanent eller midlertidig opphold i et land som er på listen over grønne eller oransje land og som kommer reisende fra disse landene. Se mer informasjon om koronaviruset under punktet "Helse".

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Slovenia er et trygt land å reise til og å oppholde seg i. Terrorfaren er ikke større enn i Norge. Man bør utvise vanlig aktsomhet, og ta nødvendige forholdsregler mot lommetyver og andre former for hverdagskriminalitet som kan forekomme i store byer og fremmede land.

Husk alltid å ta med pass, og sørg for å ha gyldig reiseforsikring. De fleste slovenere forstår engelsk. Tysk og italiensk er også utbredt.

Deler av Slovenia ligger i en geologisk forkastning, og er således utsatt for jordskjelv. De fleste skjelv er små og knapt merkbare for mennesker, men fra tid til annen rammes landet av større skjelv. Det siste ødeleggende jordskjelv fant sted sommeren 2004, ved Bovec i Soca-dalen, nordvest i landet.

De nordøstlige delene av Slovenia er utsatt for flom, særlig langs elvene Krka og Sava. Landet var rammet av tre betydelige flommer i 2014, som lammet deler av veinettet og forårsaket menneskelige og materielle skader.

Ved store nedbørsmengder forekommer oversvømmelser, spesielt langs elvene øst i landet. I Alpene og i Karavankene er det tidvis fare for snøskred. Anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter bør følges.

Det bør utvises normal aktsomhet ved kjøring på veiene i Slovenia, spesielt på landeveiene utenfor motorveinettet. Et høyt antall dødsulykker skyldes primært stor fart på smale svingete veier. Reiser med fly, jernbane eller ferje medfører ingen spesiell risiko.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Slovenia er en del av Schengen-samarbeidet og nordmenn trenger ikke innreisevisum til Slovenia. Pass må alltid medbringes likevel for å kunne identifisere seg ved reise til og under opphold i Slovenia. For nordmenn er passet det eneste internasjonalt gyldige reisedokumentet. Norsk førerkort er gyldig i Slovenia.

Ved innreise til eller transitt i Slovenia aksepteres også følgende gyldige dokumenter: nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument), reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument).

Bring alltid med deg det blå europeiske helsetrygdkortet som er gyldig i alle EØS-land. Det anbefales sterkt at alle reisende til Slovenia i tillegg tegner egen reise- og sykeforsikring før utreise da f. eks. hjemtransport ikke dekkes av det europeiske helsetrygdkortet, som gir bare rett til akuttbehandling ved offentlig sykehus og helsestasjoner.

Reisende til landet er unntatt tollavgifter på varer beregnet for personlig bruk (bagasje). Det er 18 års aldersgrense for innførsel av tobakk og alkohol.

Ved innførsel av kjæledyr skal alle dyr som hovedregel være ID-merket (chip eller tatovering) og ha EU-pass. For mer informasjon, se den relevante siden på slovenia.info portalen.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

For offisiell oppdatert informasjon om covid-19-relaterte begrensninger og forskrifter, se myndighetenes nettside Coronavirus disease covid-19. Informasjon om grensepassering finnes på nettsiden til slovenske myndigheter og på det slovenske politiets sider.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Ingen spesielle vaksiner kreves. Men dersom man skal oppholde seg mye i skog i den varme årstid, anbefales vaksine mot hjernehinnebetennelse forårsaket av flått.  

Slovenia har et relativt godt utbygd helsesystem, med offentlige sykehus og både private og offentlige legekontor. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere rett til offentlige helsetjenester på linje med slovenske borgere. Det anbefales å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS land.


Praktisk informasjon

Strømnettet i Slovenia er på 220V, 50 Hz. Landet bruker to-hulls stikkontakter (som i Norge). Landkode for telefon er +386. Samtaler til utlandet fra Slovenia, prefiks: 00 (deretter nasjonalt retningsnummer til mottakerland)

Myntenheten i Slovenia er euro (EUR). 1 EUR = 100 cent.
De fleste kredittkort aksepteres. Det finnes en rekke minibanker for uttak av kontanter.

Ved kjøring på slovenske motorveier må det betales en veiavgift (såkalt "vignette"). For mer informasjon, les mer på Slovenias turistbyrå sine nettsider.

Åpningstidene varierer mellom de ulike foretak. Banker vil normalt ha åpent fra kl. 09.00–17.00 ukedager, men er stengt lørdag og søndag. Offentlige kontorer åpner vanligvis kl. 08.00 og stenger rundt kl. 14.00. De fleste kontorer har åpent lenger (vanligvis til kl. 16.00) én dag i uken. 

Butikker åpner mellom kl. 08.00 og 09.00 og stenger mellom kl. 17.00 og 20.00, avhengig av hvor man er. Kjøpesentrene på utsiden av Ljubljana er åpne også på søndager og stenger kl. 21.00 alle dager unntatt søndag, da stenger de 15.00. I de fleste bysentrene er alle butikker stengt etter kl. 14.00 på lørdager. 

Posten har åpent hverdager fra kl. 08.00–18.00. På lørdager er åpningstiden begrenset til kl. 08.00–12.00. Søndager holder postkontorene stengt, med unntak av noen sentrale postkontor, deriblant postkontoret ved jernbanestasjonen i Ljubljana som alltid er åpent.

Nasjonale helligdager er: 1. og 2. nyttårsdag, 8. februar - slovensk kulturdag, 1. påskedag, 27. april - minnedag for motstand mot okkupasjonen,1. og 2. mai, 25. juni - nasjonaldag, 15. august - Maria himmelfartsdag (Assumption Day), 31. oktober - reformasjonsdag, 1. november - Allehelgensdag, 25. desember - juledag, 26. desember - uavhengighetsdag.

Nødnummer: Nødsenter/brannvesen 112, politi  113, ambulanse 112, sykehus 522 5050. Informasjon om et døgnåpent apotek (Ljubljana): 230 6230. Bilberging/Slovenske Automobilforbund (AMZS): 1987

I krise og nødssituasjon kan ambassaden kontaktes:
Royal Norwegian Embassy 
Ostrom u. 13, H-1015 Budapest, Hungary
Telefon: +36-1-325 33 00 (Ungarn)
Telefon: +47 23 95 27 00 (Norge)

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 E-post: UDops@mfa.no