Slovenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ungarn

Slovenia er generelt et trygt land å reise til. Reisende bør likevel være på vakt og ta vanlige forholdregler. Ambassaden anbefaler nordmenn som oppholder seg i Slovenia til å benytte seg av UDs reiseregistrering eller appen Reiseklar.

Det er ditt ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Du kan finne en oversikt over innført midlertidig grensekontroll på følgende hjemmeside: Temporary Reintroduction of Border Control (europa.eu)

Husk pass: For innreise til Slovenia kreves norsk pass eller nasjonalt ID-kort. Nødpass aksepteres også. Passet skal være gyldig så lenge reisen varer.

Nasjonalt ID-kort er gyldig reisedokument for reiser til EU-/EØS og Sveits.

Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i Norge.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside: Om pass og ID-kort – Politiet.no

Andre reisebevis: Ved innreise til eller transitt i Slovenia aksepteres også reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Vær oppmerksom på at du må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Barn under 18 år: Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Mistet pass: Dersom du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til slovensk politi og kontakte ambassaden i Budapest. Søknad om nytt reisedokument krever vanligvis personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan ta flere dager. 

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Ved kjøring på motorvei må det betales en «vignette». Denne kan kjøpes ved de fleste grenseoverganger og bensinstasjoner.

Norsk førerkort er gyldig i Slovenia.

Terror. Terrorfaren i Slovenia er ikke større enn i Norge.

Atomberedskap: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Slovenia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og -beredskap fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Sykdommer: Europeisk helsetrygdekort dekker offentlig helsetilbud. Opphold i Slovenia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Slovenia har et relativt godt utbygd helsesystem, med offentlige sykehus og både private og offentlige legekontor. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Det gis en generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Det er generelt lite kriminalitet i Slovenia. På turistattraksjoner og offentlig transport bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver og andre former for hverdagskriminalitet.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det slovenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Deler av Slovenia ligger i en geologisk forkastning, og er således utsatt for jordskjelv. De fleste skjelv er små og knapt merkbare for mennesker, men fra tid til annen rammes landet av større skjelv.

Flom. De nordøstlige delene av Slovenia er utsatt for flom, særlig langs elvene Krka og Sava. Ved store nedbørsmengder forekommer oversvømmelser, spesielt langs elvene øst i landet.

Snøskred. I Alpene og i Karavankene er det tidvis fare for snøskred.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

I Slovenia må man til enhver tid kunne identifisere seg. Pass eller nasjonalt ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Politi: 113

Ambulanse: 112

Brann: 112

Honorær konsul (Slovenia): +386 1 300 7650

Ambassadens telefon (Ungarn): +36-1-325 33 00

Ambassadens telefon (Norge): +47 23 95 27 00

UDs døgnoperative senter, telefon: (+47) 23 95 00 00,

UDs døgnoperative senter, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside - Nettsiden Norge i Slovenia

Honorært konsulat (Slovenia): Komenskega 36, 1000 Ljubljana, Slovenia

Ambassadens adresse (Ungarn): Ostrom u. 13, H-1015 Budapest, Ungarn

 

Slovenia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Slovenia.