Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Slovenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ungarn

Slovenske myndigheter har erklært koronaviruspandemien for over i Slovenia. Det er likevel mange av bestemmelsene som vil bli opprettholdt, blant annet testing, sporing, isolasjon og karantene. Se mer informasjon om koronaviruset under punktet "Helse".

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. MAI - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til og med 20. august.

Fra 15. juni er Danmark unntatt det globale reiserådet. Les mer om vilkår for innreise.

Snarveier:

Sikkerhet

Slovenia er et trygt land å reise til og å oppholde seg i. Terrorfaren er ikke større enn i Norge. Man bør utvise vanlig aktsomhet, og ta nødvendige forholdsregler mot lommetyver og andre former for hverdagskriminalitet som kan forekomme i store byer og fremmede land.

Husk alltid å ta med pass, og sørg for å ha gyldig reiseforsikring. De fleste slovenere forstår engelsk. Tysk og italiensk er også utbredt.

Deler av Slovenia ligger i en geologisk forkastning, og er således utsatt for jordskjelv. De fleste skjelv er små og knapt merkbare for mennesker, men fra tid til annen rammes landet av større skjelv. Det siste ødeleggende jordskjelv fant sted sommeren 2004, ved Bovec i Soca-dalen, nordvest i landet.

De nordøstlige delene av Slovenia er utsatt for flom, særlig langs elvene Krka og Sava. Landet var rammet av tre betydelige flommer i 2014, som lammet deler av veinettet og forårsaket menneskelige og materielle skader.

Ved store nedbørsmengder forekommer oversvømmelser, spesielt langs elvene øst i landet. I Alpene og i Karavankene er det tidvis fare for snøskred. Anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter bør følges.

Det bør utvises normal aktsomhet ved kjøring på veiene i Slovenia, spesielt på landeveiene utenfor motorveinettet. Et høyt antall dødsulykker skyldes primært stor fart på smale svingete veier. Reiser med fly, jernbane eller ferje medfører ingen spesiell risiko.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Slovenia er en del av Schengen-samarbeidet og nordmenn trenger ikke innreisevisum til Slovenia. Pass må alltid medbringes likevel for å kunne identifisere seg ved reise til og under opphold i Slovenia. For nordmenn er passet det eneste internasjonalt gyldige reisedokumentet. Norsk førerkort er gyldig i Slovenia.

Ved innreise til eller transitt i Slovenia aksepteres også følgende gyldige dokumenter: nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument), reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument).

Bring alltid med deg det blå europeiske helsetrygdkortet som er gyldig i alle EØS-land. Det anbefales sterkt at alle reisende til Slovenia i tillegg tegner egen reise- og sykeforsikring før utreise da f. eks. hjemtransport ikke dekkes av det europeiske helsetrygdkortet, som gir bare rett til akuttbehandling ved offentlig sykehus og helsestasjoner.

Reisende til landet er unntatt tollavgifter på varer beregnet for personlig bruk (bagasje). Det er 18 års aldersgrense for innførsel av tobakk og alkohol.

Ved innførsel av kjæledyr skal alle dyr som hovedregel være ID-merket (chip eller tatovering) og ha EU-pass. For mer informasjon, se den relevante siden på slovenia.info portalen.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Slovenske myndigheter har erklært koronaviruspandemien for over i Slovenia. Det er likevel mange av bestemmelsene som vil bli opprettholdt, blant annet testing, sporing, isolasjon og karantene. Det er fremdeles obligatorisk med bruk av maske i offentligheten, hånddesinfeksjon og sosial avstand på 1,5 meter.

Når det gjelder innreise, er hovedregelen at slovenske statsborgere og EU- og Efta-borgere med fast eller midlertidig opphold i Slovenia nå fritt kan reise inn i Slovenia uten 14 dager karantene, så fremt de ikke viser tegn til covid-19. Utlendinger med permanent eller midlertidig oppholdstillatelse i EU eller i Schengen-området som ikke har vært ute av EUs territorium de siste 14 dager kan likeledes reise inn og må ikke lenger gjennomgå karantene. På grensen vil de motta instruksjoner utarbeidet av det slovenske National Institute of Public Health for å forhindre at covid-19 sprer seg. Med unntak for slovenske og utenlandske statsborgere med permanent bosted i Slovenia, vil bestemmelsene ovenfor bli implementert gradvis - med forbehold om virussituasjonen i nabolandene og i samsvar med avtaler med naboland og andre EU- eller Schengen-land, eller dersom man enes om en generell avtale i EU på et tidligere tidspunkt.

Slovenske og utenlandske statsborgere med permanent opphold i Slovenia som ved innreise til Slovenia erklærer at de har testet positivt overfor sars-cov-2 eller som viser tydelige symptomer på sykdom (feber, hoste, pustevansker), vil bli instruert av politiet til å umiddelbart ringe sin personlige lege eller legevakt. Utenlandske statsborgere uten fast opphold i Slovenia som erklærer at de har testet positivt overfor sars-cov-2 eller som viser tydelige symptomer på sykdom (feber, hoste, pustevansker), vil bli nektet innreise. Personer som utvikler symptomer på sykdommen under oppholdet i Slovenia må øyeblikkelig ringe sin personlige lege, behandlende lege eller en legevakt.

Statsborgere av annet enn EU/Efta-land  vil bli pålagt 14 dagers hjemmekarantene. Slike personer som kommer fra et tredjeland og som ikke har permanent eller midlertidig bosted i Slovenia eller som av gode grunner ikke kan oppholde seg i karantene på sin permanente eller midlertidige adresse, vil bli pålagt karantene på den faktiske adressen de oppgir for oppholdet. Kostnadene for karantenen må bæres av den enkelte. Utenlandske borgere uten permanent eller midlertidig opphold i Slovenia som ikke kan oppgi en adresse vil bli nektet innreise.

Gjennomreise/transitt er tillatt for alle utlendinger under forutsetning av at gjennomreisen foretas i løpet av en dag og at vedkommende ikke er syk eller viser symptomer på covid-19.

Samlinger på opptil 50 personer er nå tillatt forutsatt at man kan opprettholde sosial avstand på 1,5 meter. Skoler og barnehager åpner. Butikker kan åpne, men det er strenge krav for blant annet klesbutikker. Restauranter kan igjen servere kunder innendørs i tillegg til utendørs. Turistsektoren og hoteller kan åpne med noen unntak, blant annet må hoteller med mer enn 30 rom holde stengt samt at spa og svømmebasseng fremdeles også holdes stengt.

Det slovenske helsedepartementet, NIJZ (National Institute for Public Health) har ansvaret for oppfølgingen. Det er opprettet et callsenter med telefonnummer 080 1404 (fra utlandet +386 1 478 7550) der man kan ringe for å få veiledning om hvordan man skal forholde seg, inkl. hvordan man skal opptre hvis man tror at man er smittet eller blitt syk. Telefonen er åpen hver dag fra 08.00 til 20.00.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Ingen spesielle vaksiner kreves. Men dersom man skal oppholde seg mye i skog i den varme årstid, anbefales vaksine mot hjernehinnebetennelse forårsaket av flått.  

Slovenia har et relativt godt utbygd helsesystem, med offentlige sykehus og både private og offentlige legekontor. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere rett til offentlige helsetjenester på linje med slovenske borgere. Det anbefales å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS land.


Praktisk informasjon

Strømnettet i Slovenia er på 220V, 50 Hz. Landet bruker to-hulls stikkontakter (som i Norge). Landkode for telefon er +386. Samtaler til utlandet fra Slovenia, prefiks: 00 (deretter nasjonalt retningsnummer til mottakerland)

Myntenheten i Slovenia er euro (EUR). 1 EUR = 100 cent.
De fleste kredittkort aksepteres. Det finnes en rekke minibanker for uttak av kontanter.

Ved kjøring på slovenske motorveier må det betales en veiavgift (såkalt "vignette"). For mer informasjon, les mer på Slovenias turistbyrå sine nettsider.

Åpningstidene varierer mellom de ulike foretak. Banker vil normalt ha åpent fra kl. 09.00–17.00 ukedager, men er stengt lørdag og søndag. Offentlige kontorer åpner vanligvis kl. 08.00 og stenger rundt kl. 14.00. De fleste kontorer har åpent lenger (vanligvis til kl. 16.00) én dag i uken. 

Butikker åpner mellom kl. 08.00 og 09.00 og stenger mellom kl. 17.00 og 20.00, avhengig av hvor man er. Kjøpesentrene på utsiden av Ljubljana er åpne også på søndager og stenger kl. 21.00 alle dager unntatt søndag, da stenger de 15.00. I de fleste bysentrene er alle butikker stengt etter kl. 14.00 på lørdager. 

Posten har åpent hverdager fra kl. 08.00–18.00. På lørdager er åpningstiden begrenset til kl. 08.00–12.00. Søndager holder postkontorene stengt, med unntak av noen sentrale postkontor, deriblant postkontoret ved jernbanestasjonen i Ljubljana som alltid er åpent.

Nasjonale helligdager er: 1. og 2. nyttårsdag, 8. februar - slovensk kulturdag, 1. påskedag, 27. april - minnedag for motstand mot okkupasjonen,1. og 2. mai, 25. juni - nasjonaldag, 15. august - Maria himmelfartsdag (Assumption Day), 31. oktober - reformasjonsdag, 1. november - Allehelgensdag, 25. desember - juledag, 26. desember - uavhengighetsdag.

Nødnummer: Nødsenter/brannvesen 112, politi  113, ambulanse 112, sykehus 522 5050. Informasjon om et døgnåpent apotek (Ljubljana): 230 6230. Bilberging/Slovenske Automobilforbund (AMZS): 1987

I krise og nødssituasjon kan ambassaden kontaktes:
Royal Norwegian Embassy 
Ostrom u. 13, H-1015 Budapest, Hungary
Telefon: +36-1-325 33 00 (Ungarn)
Telefon: +47 23 95 27 00 (Norge)

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 E-post: [email protected]

Til toppen