Høring - forslag til endring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Energidepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om kraftomsetning og nettjeneste på høring

Status: På høring

Høringsfrist: 05.06.2024

Vår ref.: 24/994

Departementet foreslår en endring i § 2-1a i forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Bestemmelsen regulerer leveringspliktig kraftleveranse og sikrer at nettselskapet leverer strøm til sluttbruker, dersom vedkommende ikke har avtale med en ordinær kraftleverandør.

Departementets forslag innebærer:

  • Et påslag på 5 øre per kWh ekskl. mva. på områdepris de første 6 ukene av leverinspliktig kraftleveranse fra nettselskapene.
  • Etter de første 6 uker, settes påslaget på områdepris til 8 øre per kWh ekskl. mva. så lenge kunden mottar leveringspliktig strøm.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på Høyringar - regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Departementet ber om innspill innen onsdag 5. juni 2024.

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                   Hanne Verling

                                                                                  seniorrådgiver   

3B-Fiberglass Norway AS

A/S Norske Shell

A/S Saudefaldene

Agder fylkeskommune

Aker Solutions AS

Albert Collett

Alcoa Lista

Alut AS

Andøy Energi Nett AS

Aneo AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arva

Asker nett AS

Aurland Energiverk AS

Avinor AS

Bane Nor SF

Barents nett AS

Barne- og familiedepartementet

Bindal Kraftlag SA

BKK AS

Boliden Odda AS

Borregaard AS

Brattvåg Kraftverk AS

Breheim Nett AS

Bømlo kraftnett AS

Datatilsynet

DE nett AS

Den norske Advokatforening

DistriktsEnergi

EFD Induction AS

Elinett AS

Elkem ASA

Elmea AS

Elvenett AS

Elvia AS

Engeset Kraft AS

Enida AS

Equinor ASA

Esso Norge AS Avd Raffineriene Slagen og Valløy

Etna nett AS

Everket AS

Eviny Fornybar AS

Ewz Måkaknuten Vind AS

Fagne AS

FELLESKJØPET AGRI SA

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiven Norge AS

Fjellnett AS

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK AS

FØIE AS

Føre AS

GE Healthcare AS

Giurg AS

GLENCORE NIKKELVERK AS

Glitre energi nett AS

Hafslund E-CO Vannkraft AS

Hallingdal Kraftnett AS

Haugaland Kraft Fiber AS

Havnett AS

Helgeland Kraft AS

HelgelandsKraft AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemsil Nett AS

Herøya Nett AS

Huntonit AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Aluminium AS Hydro Energi Sogn

Hydro Energi  AS

HØLAND OG SETSKOG ELVERK AS

Hålogaland kraft nett AS

Indre Hordaland kraftnett AS

INEOS BAMBLE AS

Innlandet fylkeskommune

Isalten nett AS

ISTAD INFRASTRUKTUR AS

Jotun AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Jæren Everk AS

KE nett AS

Klima- og miljødepartementet

Klive AS

Kommunal- og distriktsdepartementet

KONGSBERG TEKNOLOGIPARK AS

Konkurransetilsynet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam energi nett AS

Kystnett AS

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lede AS

Lega nett AS

LINEA AS

Linja AS

LKAB Norge AS

l-nett

Lucerna AS

Luostejok kraftlag nett AS

Lyse Produksjon AS

Lysna AS

Lærdal Energi Nett AS

Mellom AS

Meløy Nett AS

Midtnett AS

Modalen kraftlag AS

Mykleby Maskin A/S

Møre og Romsdal fylkeskommune

N01 UTILITIES AS

Nettinord AS

Nettselskapet AS

Norcem AS

Nordic Paper

Nordkyn Kraftlag SA

Nordland fylkeskommune

NORD-SALTEN KRAFT AS

Nordvest Nett AS

Norefjell Nett AS

Norges Juristforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norgesmøllene AS

Norgesnett AS

NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS

Norske Skog Skogn AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Odda Energi Nett AS

Ole Tom Eftestøl

Opplandskraft DA

Oslo kommune

Rakkestad energi AS

RANHEIM PAPER & BOARD AS

Rauland Kraftforsyningslag

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Reguleringsmyndigheten for energi - RME

RK Nett AS

Rogaland fylkeskommune

Rollag elektrisitetsverk AS

Romsdalsnett AS

Røros e-verk nett AS

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

SFE FIBER AS

SIMONSVIKEN NÆRINGSPARK AS

Skatteetaten

SKIAKERNETT AS

S-nett AS

Stannum AS

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Buskerud, Oslo og Akershus Statsforvalteren i Østfold

Straumen nett AS

Straumnett AS

SUNETT AS

Svabo Industrinett AS

Sygnir AS

Sør Aurdal Energi AS

Sør-Norge Aluminium AS

Telemark fylkeskommune

Telemark Nett AS

Tensio TN AS

Tensio TS AS

Tindra Nett AS

Tinfos AS

Tinfos AS

TITANIA AS

Tizir Titanium & Iron AS

Trollfjord Nett AS

Trøndelag fylkeskommune

TrønderEnergi AS

Utenriksdepartementet

Uvdak Kraftforsnyning SA

Vang energiverk AS

Vestall AS

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestmar Nett AS

Vevig AS

Vissi AS

Vollakvernfallet AS

Vonett AS

Yara Norge AS