Ungarn - reiseinformasjon

Innreise til Ungarn er mulig for utlendinger som kan dokumentere med EUs digitale koronasertifikat at de har fått én godkjent vaksine innen ett år, eller er immune etter å ha hatt covid-19-sykdom, eller resultatet av et negativ koronatest innen 72 timer. Disse får reise inn til Ungarn uten restriksjoner. Dette gjelder også for barn under 18 år som reiser i følge med de nevnt over. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet om «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise til Ungarn kreves norsk pass eller nasjonalt id-kort med reiserett (nødpass aksepteres også). Passet skal være gyldig så lenge reisen varer.

Andre reisebevis. Ved innreise til eller transitt i Ungarn aksepteres også reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Vær oppmerksom på at du må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år hvor det er felles foreldreansvar, anbefaler ungarske myndigheter at man har med seg bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Det anbefales også fullmakt og bekreftelse på reisen fra foreldrene dersom barnet reiser alene.

Mistet pass. Dersom du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til ungarsk politi og kontakte ambassaden i Budapest. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan ta flere dager. 

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Ved kjøring på motorvei må det betales en «vignette», disse kan kjøpes på bensinstasjoner.

Norsk førerkort er gyldig i Ungarn.

Terror. Terrorfaren i Ungarn er ikke større enn i Norge.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Budapest. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge ungarske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

Innreiserestriksjoner. Utlendinger som kan dokumentere med EUs digitale koronasertifikat at de har fått én godkjent vaksine innen ett år, eller er immune etter å ha hatt covid-19-sykdom, eller resultatet av en negativ koronatest innen 72 timer, får reise inn til Ungarn uten restriksjoner. Innreise uten restriksjoner gjelder også for barn under 18 år som reiser i følge med de nevnt over.

Reisende fra nabolandene kan reise inn til Ungarn uten restriksjoner. Dette gjelder ikke reisende som ankommer med fly fra de nevnte naboland.

Dersom man ikke oppfyller noen av kravene over kan andre utlendinger som ikke er bosatt i Ungarn bare reise inn etter at de har fått tillatelse fra politiet, se nettsiden Information on general rules of border crossing. Det er dispensasjonsmulighet for utlendinger som trenger å reise til Ungarn og kan dokumentere formålet med reise/opphold. De må søke ungarske myndigheter om unntak fra innreisebestemmelsene elektronisk på søknadsportalen til det ungarske politiet (Equity request). Søknaden skal fremmes på engelsk eller ungarsk på skjema Covid-02. Originaldokumentene som danner grunnlaget for reisen må vises fram ved grensepasseringen. Søknaden kan fremmes også via fullmektig.

Ungarske statsborgere og utlendinger som har oppholdstillatelse i Ungarn og som ankommer fra de sju landene (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika, Zimbabwe) eller har vært i disse landene i de siste 14 dagene før reisen til Ungarn er pålagt obligatorisk karantene i 14 dager og karantenetiden på 14 dager kan ikke forkortes. Utlendinger uten oppholdstillatelse i Ungarn som kommer fra / har vært i disse landene kan reise inn bare etter at de har fått tillatelse fra politiet (leniency application).

For offisiell oppdatert informasjon om covid-19-relaterte begrensninger og forskrifter, se About Hungary. Informasjon til reisende finnes også på sidene til Ungarsk politi 

Innreisekarantene og koronatest. Ved ankomst kan man måtte gjennomgå en helsekontroll. Ved tegn på covid-19-smitte kan utlendinger uten oppholdstillatelse og bosted i Ungarn bli bortvist fra grensen.

Lokale restriksjoner.
Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Det er generelt lite kriminalitet i Ungarn. På turistattraksjoner, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver og andre former for hverdagskriminalitet.

Budapest og andre ungarske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet hele døgnet, spesielt i de sentrale turistområdene.

Taxi bør bestilles via App, hotellet eller telefon. På flyplassen er det egen taxibod utenfor ankomstområdet.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det ungarske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Flom. Områdene langs de store elvene (Donau, Tisza) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder eller når snø smelter. For informasjon på ungarsk se sidene til National Directorate General for Disaster Management. 

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

I Ungarn må man til enhver tid kunne identifisere seg. Pass eller nasjonalt id-kort bør derfor alltid medbringes.

Det er nulltoleranse for promillekjøring. Promillegrensen i Ungarn er 0,00.

På visse friluftsområder i Budapest er det forbudt å røyke. Røykeforbudet gjelder i underganger og holdeplasser for offentlig transport. Forbudet gjelder også i nærområdet av lekeplasser. Brudd straffes med bot.

Generelt nødnummer: 112

Ungarsk turistbyrå: + 36 1 438 8080

Ambassadens telefon (Ungarn): +36-1-325 33 00 

Ambassadens telefon (Norge): +47 23 95 27 00

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Ostrom u. 13, H-1015 Budapest, Ungarn

 

Ungarn.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Ungarn.