Ungarn - reiseinformasjon

Ungarske myndigheter klassifiserer nå alle land som røde land. Innreise til Ungarn med obligatorisk ti dagers karantene vil være tillatt for ungarske statsborgere og deres familier samt utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse eller oppholdskort i Ungarn. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Ungarn er et trygt land å reise til og å oppholde seg i. Terrorfaren er ikke større enn i Norge. Man bør utvise vanlig aktsomhet, og ta nødvendige forholdsregler mot lommetyver og andre former for hverdagskriminalitet som kan forekomme i store byer og fremmede land.

Pass må alltid medbringes for å kunne identifisere seg ved reise til og under opphold i Ungarn. For nordmenn er passet det eneste internasjonalt gyldige reisedokumentet.

Det anbefales alle reisende å tegne egen reise- og sykeforsikring. Husk alltid å bringe med det blå europeiske helsetrygdkortet.

Som turist kan man være utsatt for lommetyverier, spesielt der det er trengsel som på offentlig kommunikasjon og utesteder. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, pass, mobiltelefon, osv. Safen på hotellet bør benyttes. Kriminaliteten er generelt sett omtrent på nivå med andre europeiske land. Likevel anbefales generell årvåkenhet og forsiktighet med å vise frem mye kontanter. Det bør vises aktsomhet, spesielt i Budapest, også i de sentrale turistområdene både på dag- og nattestid.

Budapest har svært mange gode restauranter og barer. I den siste tiden har det imidlertid vært rapportert om turister som på enkelte nattklubber og barer i Budapest har mottatt svært høye og urimelige regninger. Om man ikke kan/vil betale, tvinger utestedets vakter turisten/turistene til nærmeste minibank og sikrer seg dermed at krevde beløp tas ut. Metoden er vanligvis den samme. En person tar kontakt med en turist, som da inviteres til å ta en drink med vedkommende på et bestemt utested. Regningen kan komme opp i mange tusen kroner. Pass derfor alltid på å be om menyen før man bestiller.

Basert på innrapporterte klager fra amerikanske borgere, har den amerikanske ambassaden i Budapest publisert en liste over utesteder hvor slike hendelser har funnet sted. Det henvises til den amerikanske ambassadens internettside for mer informasjon.

Det kollektive transportnettet i Budapest er meget godt utbygget og prisene er lave. Samtidig er det lett å få tak i drosjer. Drosjene holder et nokså rimelig prisnivå når de er bestilt over telefon, men tilkalt på gaten er de derimot betraktelig dyrere og bærer med seg en risiko for svindel. For å unngå svindel, bør man benytte drosjer med gule skilter, drosjeskilt og tydelig kjedelogo. Merk at alle drosjer er pålagt å bruke taksameter. Vis aktsomhet overfor enkelte drosjesjåfører ("piratdrosjer") som i noen tilfeller blir betalt av diverse nattklubber for å bringe turister til disse stedene. Dette er også drosjer som ofte tar urimelige priser for sine tjenester. For å være sikker på å unngå drosjesvindel bør man unngå å tilkalle drosje på gaten, og heller bestille over telefon hos et drosjeselskap. Hotellet kan være behjelpelige med å bestille eller formidle telefonnummeret til seriøse aktører.

Reisende bør være oppmerksomme på at piratdrosjesjåfører opererer på flyplassene. Ønsker man å reise videre med drosje etter ankomst, bør man henvende seg til taxiboden utenfor flyplassen, da Budapest flyhavn har en velfungerende skytteltaxitjeneste.

Veinettet er godt utbygget, med motorveiforbindelse mellom de fleste større byene. Ved kjøring på ungarske motorveier må det betales en veiavgift, og såkalt "vignette" skal kjøpes ved bensinstasjonen. Veikvaliteten for øvrig kan variere. Ungarsk trafikk-kultur er betydelig mer aggressiv enn hva nordmenn er vant til. Det er mange flere ulykker i Ungarn enn i Norge, så nordmenn bør vise aktsomhet.

Politiet foretar hyppige farts- og dokumentkontroller både i og utenfor byene. Tjenestemenn er alltid i uniform med godt markerte politibiler. Det norske førerkortet er gyldig i Ungarn. Det er ikke tillatt å kjøre med promille - promillegrensen er satt til 0,00 prosent.

Områdene langs de store elvene (Donau, Tisza) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder eller når snø smelter.

For mer informasjon se sidene til National Directorate General for Disaster Management.

Generelt nødnummer: 112, politi 107. 


Innreise 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Selv om Ungarn er medlem av Schengen, må pass likevel alltid medbringes. Passet skal være gyldig så lenge reisen varer. Det norske passet er det eneste gyldige reisedokumentet for norske borgere.

Ved innreise til eller transitt i Ungarn aksepteres også følgende gyldige dokumenter: nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument), reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument).


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

For offisiell oppdatert informasjon om covid-19-relaterte begrensninger og forskrifter, se nettsiden About Hungary.

Informasjon på engelsk om håndtering av covid-19 i Ungarn finnes på sidene til den ungarske regjeringens kontor for internasjonal kommunikasjon.

Liszt Ferenc flyplass i Budapest er åpen, se Covid-19 informasjon for passasjerer

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Bring alltid med deg det blå europeiske helsetrygdkortet som er gyldig i alle EØS-land. Det anbefales sterkt at alle reisende til Ungarn i tillegg tegner egen reise- og sykeforsikring før utreise da f. eks. hjemtransport ikke dekkes av det europeiske helsetrygdkortet, som gir bare rett til akuttbehandling ved offentlig sykehus og helsestasjoner.

Sykehusene og akuttmottakene holder ikke samme kvalitetsstandard som i Norden, selv om standarden på leger er høy. De pårørende er som regel forventet å ta med mat og rent sengetøy m.m. til pasienten.

Det finnes imidlertid lege- og tannlegesentra beregnet på utlendinger. Private klinikker er ofte vesentlig dyrere enn det offentlige tilbudet.

To private legesentre i Budapest tilbyr døgnåpen telefontjeneste på engelsk til alle som trenger akutt legehjelp eller rådgiving.

First Med Centers
Tlf: +36-1-224 9090
Hattyú utca 14, 5th floor
1015 Budapest, Ungarn
 
Rózsakert Medical-Center
Tlf: +36-1- 392 0505
Rózsakert Shopping Center
3rd floor Gábor Áron u. 74-78/a
1026 Budapest, Ungarn


Praktisk

Strømnettet i Ungarn er 220/230 volt, 50 Hz, to-hulls stikkontakter (som i Norge). Retningsnummer for samtaler fra Norge til Ungarn er +36.

Myntenheten i Ungarn er ungarske forint (HUF). De fleste kredittkort kan anvendes i de større byene ved de fleste turiststeder. Det finnes en rekke minibanker for uttak av kontanter.

Normale åpningstider for butikker er mandag-fredag 1000 -1800 og lørdag 1000 -1300. Supermarkeder har lengre åpningstid. Butikker er søndagsstengt, med unntak av mindre matvareforretninger. Banker er åpne 0900 –1600 på hverdager. Offentlige kontorer er åpne 0900 –1600 (på fredager til 1300). Posten er åpen hverdager 0800–1800, større kontorer også i helgene.

Nasjonale høytids- og helligdager er: 1. januar, 15. mars (nasjonaldag, frihetskampen 1848/1849), 2. påskedag, 1. mai (arbeidernes dag), 2. pinsedag, 20. august (nasjonaldag), 23. oktober (nasjonaldag, frihetskampen 1956), 1. november (Allehelgensdag), 25.-26. desember (jul)

Nødtelefoner: Ambulanse 104, brann 105, politi 107, International emergency call centre: 112.

Ungarske turistbyrået/Tourinform Contact Center: +36 1 438 8080 (betjent hele døgnet med engelsk- og tysktalende personell)

I krise og nødssituasjon kan ambassaden kontaktes:
Royal Norwegian Embassy 
Ostrom u. 13, H-1015 Budapest, Hungary
Telefon: +36-1-325 33 00 (Ungarn)
Telefon: +47 23 95 27 00 (Norge)
Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Det er lovfestet i Ungarn at man alltid skal kunne identifisere seg, og pass bør derfor alltid medbringes. For nordmenn er passet det eneste internasjonalt gyldige reisedokument.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er i Ungarn i hovedsak som i Norge. Det er nulltoleranse for promillekjøring.

Det er forbudt å røyke på visse friluftsområder i Budapest. Røykeforbudet gjelder i underganger, holdeplasser for busser, t-baner og alle andre transportmidler drevet av BKK. Forbudet gjelder også i nærområdet av lekeplasser. Bot for røyking på de nevnte områdene er på HUF 50.000.

Offisielt språk er ungarsk. Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er så utbredt som i Norge. Tysk er noe mer utbredt enn i Norge.