Ungarn - reiseinformasjon

Ungarn anses som et sikkert og velfungerende land å besøke. Reisende må ha med gyldig pass eller gyldig nasjonalt ID-kort med reiserett.

Husk pass/ID-kort med reiserett: For innreise til Ungarn kreves norsk pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Nødpass aksepteres også. Passet skal være gyldig så lenge reisen varer.

Nasjonalt ID-kort: Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i Norge. 

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside: Om pass og ID-kort – Politiet.no

Andre reisebevis: Ved innreise til eller transitt gjennom Ungarn, aksepteres også reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Vær oppmerksom på at du må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Barn under 18 år: Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Dersom du skal reise med et barn som ikke er ditt eget, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. I passkontrollen kan du bli bedt om  å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til ungarsk politi og kontakte ambassaden i Budapest. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan ta flere dager.

For å søke om ID-kort, må du møte personlig hos ID-kortmyndighetene i Norge.

Ungarn anses som et sikkert og velfungerende land å besøke. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, samt sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Ved kjøring på motorvei må det betales en «vignette», disse kan kjøpes på bensinstasjoner.

Norsk førerkort er gyldig i Ungarn.

Terror: Terrorfaren i Ungarn anses ikke å være større enn i Norge.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Budapest. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til store folkesamlinger og politiske demonstrasjoner.

Atomberedskap: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Ungarn orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter.

Helsevesen: For akutt helsehjelp, ring 112 Vær oppmerksom på at det offentlige helsetilbudet generelt er dårligere enn i Norge. Europeisk helsetrygdekort dekker offentlig helsetilbud. Ved sykdom anbefales det å velge private helsetjenester.

Ambassaden anbefaler alle reisende å tegne reiseforsikring før man ankommer Ungarn.

Det er generelt lite kriminalitet i Ungarn. På turistattraksjoner, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver og andre former for hverdagskriminalitet.

Budapest og andre ungarske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet hele døgnet, spesielt i de sentrale turistområdene.

Taxi bør bestilles via app, hotellet eller telefon. Ved ankomst på flyplassen finner du en offisiell taxiholdeplass rett utenfor ankomsthallen.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det ungarske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Flom: Områdene langs de store elvene (Donau, Tisza) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder eller når snø smelter. For informasjon på ungarsk se sidene til det nasjonale direktoratet for beredskap og katastrofer (katasztrofavedelem.hu).

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

I Ungarn må man til enhver tid kunne identifisere seg. Pass eller nasjonalt ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Voldskriminalitet mot personer med synlig ikke-lokal bakgrunn og mot LHBT+-personer kan forekomme.

Det er nulltoleranse for promillekjøring. Promillegrensen i Ungarn er 0,00.

På visse friluftsområder i Budapest er det forbudt å røyke. Røykeforbudet gjelder i underganger og holdeplasser for offentlig transport. Forbudet gjelder også i nærområdet av lekeplasser. Brudd straffes med bot.

Generelt nødnummer: 112

Ambassadens telefon (Ungarn): +36-1-325 33 00

Ambassadens telefon (Norge): +47 23 95 27 00

UDs døgnoperative senter, telefon: (+47) 23 95 00 00

UDs døgnoperative senter, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Ostrom u. 13, H-1015 Budapest, Ungarn

 

Ungarn.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Ungarn.