Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Somalia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Kenya

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i resten av landet, er høyst usikker.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Somalia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-, Sentral- og Nordøst-Somalia, og oppfordrer de som allerede er i disse områdene til å forlate området. Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Somaliland.

Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.

Sikkerhet

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger å reise til Somalia oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Nairobi for oppdatert informasjon og registrering av opphold via reiseregistrering.no.  

Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i resten av landet, er høyst usikker. Målrettede drap på ansatte i sikkerhets­sektoren og øvrige myndighets­repre­sentanter fortsetter, og er intensivert siden starten av Ramadan 17. ds. Angrepet i byen Lego mot den burundiske kontingenten i den afrikanske fredsstyrken Amisom 26. juni 2015, der omkring 60 burundiske og ca. 40 etiopiske soldater omkom, utgjør et av de verste angrepene mot Amisom noen gang. 20. april 2015 ble fire FN-ansatte og to livvakter drept i et angrep mot en FN-kolonne i Garowe i Puntland. Et nytt angrep på en Amisom kontingent fant sted 1. september i Janale, 90 km syd for Mogadishu, og førte til flere drepte, og at flere tunge våpen og Amisom-uniformer nå er på avveie.  Al Shabaab (AS) har påtatt seg skylden for angrepene, og står ansvarlig for en rekke andre angrep mot myndighetspersoner og internasjonalt personell både i Mogadishu og i andre områder, først og fremst i Sør- og Sentral-Somalia. I tillegg rammes mange sivile somaliere i disse angrepene. 

I Mogadishu er særlig hoteller der politikere og internasjonale diplomater oppholder seg attraktive mål for Al-Shabaab, senest sett gjennom angrepene på henholdsvis Al Jazeera hotell 26. juli i år, og Sahafi hotell 1. november i år. Sikkerhetsanalytikere ser en tendens til at Al Shabaab gjennomfører stadig  mer komplekse angrep med flere elementer i bruk: Bilbombe, selvmordsbombere og fotsoldater som skyter seg inn. I det siste har også svært kraftige bomber blitt tatt i bruk.

Reform av sikkerhetssektoren går tregt, og er blitt ytterligere forsinket av de mange politiske stridighetene på politisk toppnivå. AS har de siste årene vært utsatt for et betydelig press fra Amisom og Somalias væpnede styrker (SNA), og har tapt både baser, terreng og økonomiske inntektskilder,. AS har kompensert bortfallet av inntekter ved å øke skattleggingen av befolkningen i områder de kontrollerer, opprette flere kontrollposter langs veiene, samt ved å fortsette (og fortrinnsvis øke) overføringer fra somalisk diaspora utenfor Somalia. Samtidig har AS fortsatt etter alt å dømme en del inntekter fra handel med trekull fra ulike utskipningshavner langs Somalias sørkyst.

Videre, kontrollerer AS flere av tilferdselsårene til områder «frigjort» av Amisom og SNA, og hindrer dermed fri ferdsel og transport av mennesker, varer og humanitær assistanse til og fra disse områdene.

De militære offensivene offensivene i regi av Amisom og SNA har hittil ikke lykkes i å redusere AS’ operative evne. De to militære offensivene i 2014 (Operation Eagle og Operation Indian Ocean) hadde fokus på «frigjøring» av strategiske byer og tettsteder i Sør- og Sentral-Somalia, men har ikke  lykkes i Amisoms sektor 2, som er Kenyas ansvarsområde.

AS, som har innsett at det er nytteløst å søke å slå Amisom og SNA i konvensjonell strid på slagmarken, har forlatt områdene i forkant av de varslede militæroffensivene og har dermed kunne holde sine styrker intakt. AS har i stedet rendyrket sitt fokus på asymmetrisk krigføring, dvs. terrorangrep i Mogadishu og andre befolkningssentra i Sør- og Sentral-Somalia.. 

Amisom preges fortsatt av svak og fragmentert ledelse, og ledes i realiteten av sektorsjefene, som i sin tur representerer de troppebidragsytende landene: Etiopia, Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti og Sierra Leone. En hovedutfordring for Amisom er fortsatt samarbeidet med Somalias nasjonale hær (SNA), som er svak og mangler trening, adekvate lønninger, våpen og ammunisjon samt øvrige ressurser.

Sikkerhetssituasjonen i Somaliland og Puntland har lenge vært regnet som noe bedre enn i Sør- og Sentral-Somalia. Dette gjelder i mindre grad områdene i det østlige Somaliland (Sool/Sanaag/Cayn), der Somaliland og Puntland strides om territorium og befolkningstilhørighet. En del av dette området, «Khatuumo», påberoper seg status som «delstat» innen rammen av den somaliske føderasjonen, og er i strid med både Somaliland og Puntland. I tillegg har flere hundre Al Shabaab-soldater flyktet nordover som følge av Amisom militære offensiver i Sør- og Sentral-Somalia, og mange av dem antas å holde til i fjellområdet Galgala (langs den østlige delen av Somalilands kyst mot Aden-bukten) samt øst for Bossaso i Puntland. Angrepet mot FN-kolonnen i Garowe 20. april 2015 illustrerer at også Puntland nå er mål for Al Shabaabs angrep, og både FN og andre internasjonale aktører har oppgradert sin vurdering av sikkerhetsrisikoen i Puntland.

Sjørøvervirksomheten – utviklingstrekk: Sjørøvervirksomheten i Aden-bukta og Det indiske hav har gått dramatisk ned de siste årene, ikke minst pga. økt sjømilitær oppbygging, herunder bevæpnede vakter om bord på skip. 237 angrep fant sted i området i 2011, 75 i 2012, 15 i 2013 og 11 i 2014, fordelt på fire i Rødehavet, fire i Adenbukten og tre utenfor Somalias østkyst. Trenden med færre eller ingen alvorlige angrep, og ingen vellykkede kapringer ser ut til å ha fortsatt i 2015. De kriminelle nettverkene antas imidlertid i stor grad fortsatt å være intakte. Utfordringen på lang sikt vil derfor være å takle underliggende årsaker på land, som fattigdom, arbeidsløshet og et svakt rettsapparat, for å hindre at den kriminelle aktiviteten videreføres i nye former.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum for innreise til Somalia.  Ved ankomst til Mogadishu International Airport kan visum kjøpes kontant for USD 50.

Kommersielle flyvninger:Turkish Airlines opererer med flere ukentlige flyvninger mellom Ankara/Istanbul og Mogadishu. African Express og Daalio Airlines har også flyvninger.

I tillegg opererer FNs matvareprogram (WFP) spesielle flyvninger gjennom selskapet United Nations Humanitarian Air Services (UNHAS). Også EU setter opp flyvninger. Disse har imidlertid begrenset anvendelse utover FN- og EU-stab på offisielle oppdrag.

Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika anbefales å registrere seg hos utenrikstjenesten.  Anbefalingen gjelder også de som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).  Ambassaden anbefaler derfor også nordmenn med langtidsopphold i Somalia om å registrere seg og eventuelle familiemedlemmer.


Helse

Helsefasiliteter er svært mangelfulle og nærmest fraværende i mange deler av Somalia. Det er svært viktig å ha tilstrekkelig reiseforsikring og egne midler til å dekke kostnader til medisinsk behandling utenfor Somalia, evakuering med luftambulanse og hjemsending til hjemlandet.

Det anbefales å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for råd om vaksinasjoner i god tid før avreise.

Norske helsemyndighetene anbefaler vaksinasjon mot polio, særlig ved opphold i mer enn fire uker. Se fullstendig informasjon i nettsak fra Folkehelseinstituttet.


Praktisk informasjon

Somalia er et muslimsk samfunn, noe som også preger kleskodene. Kvinner må dekke til håret. Alkohol er forbudt, mens tygging av det milde narkotiske stoffet khaat er utbredt. Det er samtidig stor forskjell på hvor streng anvendelsen av muslimske regler er. I områder kontrollert av Al Shabaab, primært i deler av Sør- og Sentral-Somalia, håndheves sharia strengt.

Et slående trekk ved Somalia er at hele landet preges av ett språk, somalisk (med tre hoveddialekter: nord-somalisk, benadiiri og maay), én religion, samt felles kultur. Langt på vei deler somalierne også historie, selv om kolonitiden førte til at somalisk-talende folk i dag lever i tre land utenfor Somalias grenser (Etiopia, Kenya og Djibouti) i tillegg til i Somalia (herunder det selverklært selvstendige Somaliland).

Somalia er et utpreget klansamfunn, der klantilhørighet er av stor betydning sosialt, politisk og på andre måter. Somalia er inndelt i fire hovedklaner – Hawiye, Darood, Dir, Digil-Mirifle (Rahanweyn) – samt en gruppe mindre klaner som ofte benevnes som «den femte klan». Disse klanene er i sin tur inndelt i en rekke underklaner og under-underklaner av stor kompleksitet, og preget av endringer såvel som skiftende allianser.

Somalia mangler i dag et effektivt, nasjonalt rettsvesen. I kolonitiden var de ulike områdene av Somalia preget av rettstradisjoner og lovverk utformet av de respektive kolonimaktene. Det er en midlertidig grunnlov fra 2012. Mye av den effektive rettshåndhevelsen, i den grad den eksisterer, har vært og er i stor grad basert på lokal sedvanerett og religiøs lovgivning, sistnevnte særlig i områder dominert av den islamistiske bevegelsen Al Shabaab.

Til toppen