Somalia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Nairobi, Kenya.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i resten av landet, er meget vanskelig og høyst uforutsigbar.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Somalia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-, Sentral- og Nordøst-Somalia, og oppfordrer de som allerede er i disse områdene til å forlate området. Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Somaliland.

Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.

Sikkerhet

Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.

Norske borgere som til tross for reiserådet planlegger å reise til Somalia oppfordres til å registrere seg på  UDs reiseregistrering.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i resten av landet, er meget vanskelig og høyst usikker. Al-Shabaab utgjør fremdeles en alvorlig sikkerhetstrussel og gjennomfører målrettede drap på politikere, offentlige ansatte, sikkerhetspersonell og AUs (Den afrikanske unions) fredsbevarende styrke (Amisom), samt FN. Klankonflikt, væpnet milits og organisert kriminalitet preger også den vanskelige sikkerhetssituasjonen i landet.

I Mogadishu og andre større byer i Somalia er særlig offentlige bygninger og hoteller, attraktive mål for Al-Shabaab. Slike mål er jevnlig gjenstand for komplekse angrep med bruk av både eksplosiver, inkludert selvmordsbombere, og fotsoldater utstyrt med skytevåpen m.m. Det har vært flere granatangrep mot Aden Adde Internasjonal Airport (AAIA), den internasjonale flyplassen i Mogadishu, hvor FN, Amisom og de fleste ambassader har tilholdssted. Tilfeldig omstreifende skudd er også en sikkerhetstrussel mot AAIA.

Det har vært en økende trend i bruk av improviserte sprengladninger de siste årene, spesielt i Mogadishu. Slike angrep skjer ofte i tett befolkede/trafikkerte områder og rammer sivile og andre som er på feil sted til feil tid. Al-Shabaab har absolutt territorial kontroll i enkelte områder av sørlige Somalia og kontrollerer flere av tilferdselsårene til større byer som i prinsippet er regjeringskontrollerte. Dermed hindres fri ferdsel og transport. Organisasjonen praktiserer dessuten skatteinnkreving, rekruttering og andre former for maktutøvelse i områder der den har delvis kontroll eller stor innflytelse.

Sikkerhetssituasjonen i deler av Somaliland og Puntland har lenge vært regnet som noe bedre enn i sørlige og sentrale deler av Somalia. Dette gjelder i mindre grad områdene i det østlige Somaliland (Sool/Sanaag/Cayn), der Somaliland og Puntland strides om territorium og befolkningstilhørighet. Både Al-Shabaab og den somaliske Isil-fraksjonen har tilhold i fjellområdet Galgala samt øst for Bossaso i Puntland.

Sjørøvervirksomheten i Aden-bukta og Det indiske hav har gått kraftig ned de siste årene, ikke minst pga. økt sjømilitær oppbygging, herunder bevæpnede vakter om bord på skip. De kriminelle nettverkene antas imidlertid i stor grad fortsatt å være intakte og opererer bl.a. innen menneskesmugling og ulovlig innførsel av våpen, ammunisjon og sprengstoffmateriale.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. For nærmere informasjon om innreisebestemmelser, henvises reisende til å ta kontakt med somaliske immigrasjonsmyndigheter.

Etter å ha vært stengt siden mars, gjenåpnet Aden Adde International Airport i Mogadishu for internasjonale kommersielle flyvninger den 3. august. Samtidig ble det tidligere innreiseforbudet for utenlandske borgere opphevet. Det er ikke krav om karantene ved innreise til Somalia, men passasjerene må fremvise en negativ covid-19 test som er tatt innen 96 timer før ankomst til Mogadishu.

Nordmenn må ha visum for innreise til Somalia. Ved ankomst til Aden Adde International Airport i Mogadishu kan visum kjøpes kontant for USD 60. Et invitasjonsbrev har tidvis vært påkrevd ved ankomst, herunder begrunnelse for reisen og dokumentasjon på at sikkerhet er ivaretatt ved ankomst og avreise. Det påkreves gyldig pass for seks måneder fra og med ankomsttidspunktet.


Helse

Helsefasiliteter er svært mangelfulle og nærmest fraværende i mange deler av Somalia. Det er svært viktig å ha tilstrekkelig reiseforsikring og egne midler til å dekke kostnader til medisinsk behandling utenfor Somalia, evakuering med luftambulanse og hjemsending til hjemlandet.

Det anbefales å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for råd om vaksinasjoner i god tid før avreise.


Praktisk informasjon

Somalia er et muslimsk samfunn, noe som også preger kleskodene. Kvinner må dekke til håret. Alkohol er forbudt, mens tygging av det milde narkotiske stoffet khaat er utbredt. Det er samtidig stor forskjell på hvor streng anvendelsen av muslimske regler er. I områder kontrollert av Al-Shabaab, primært i deler av Sør- og Sentral-Somalia, håndheves sharia strengt.

Somalia er et utpreget klansamfunn men har i hovedsak et felles språk, . somalisk (med ulike dialekter). 

Somalia mangler i dag et effektivt, nasjonalt rettsvesen. I kolonitiden var de ulike områdene av Somalia preget av rettstradisjoner og lovverk utformet av de respektive kolonimaktene. Det er en midlertidig grunnlov fra 2012. Mye av den effektive rettshåndhevelsen, i den grad den eksisterer, har vært og er i stor grad basert på lokal sedvanerett og religiøs lovgivning, sistnevnte særlig i områder dominert av den islamistiske bevegelsen Al-Shabaab.