Somalia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Nairobi, Kenya.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i resten av landet, er meget vanskelig og høyst uforutsigbar. For informasjon om koronasituasjonen - se kapittelet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Somalia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-, Sentral- og Nordøst-Somalia, og oppfordrer de som allerede er i disse områdene til å forlate området. Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Somaliland.

Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. For nærmere informasjon om innreisebestemmelser, henvises reisende til å ta kontakt med somaliske immigrasjonsmyndigheter.

Visum: Det er visumplikt for alle norske borgere til Somalia. Ved ankomst til Aden Adde International Airport i Mogadishu kan visum kjøpes kontant for USD 60. Et invitasjonsbrev har tidvis vært påkrevd ved ankomst, herunder begrunnelse for reisen og dokumentasjon på at sikkerhet er ivaretatt ved ankomst og avreise. Det påkreves gyldig pass for seks måneder fra og med ankomsttidspunktet.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til politiet og kontakte ambassaden i Nairobi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Nairobi og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Terror: Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.

Norske borgere som til tross for reiserådet planlegger å reise til Somalia oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistrering.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i resten av landet, er meget vanskelig og høyst usikker. Al-Shabaab utgjør fremdeles en alvorlig sikkerhetstrussel gjennom målrettede angrep. Organisasjonen har absolutt territoriell kontroll i enkelte områder i sørlige Somalia, og praktiserer dessuten skatteinnkreving, rekruttering, justis og andre former for maktutøvelse i områder der den har delvis kontroll eller stor innflytelse. Klankonflikt, væpnet milits og organisert kriminalitet preger også den vanskelige sikkerhetssituasjonen i landet.

Det har vært en økende trend i bruk av improviserte sprengladninger de siste årene, spesielt i Mogadishu. Slike angrep skjer ofte i tett befolkede/trafikkerte områder og rammer sivile og andre som er på feil sted til feil tid. I Mogadishu og andre større byer i Somalia er særlig offentlige bygninger og hoteller attraktive mål ved  komplekse angrep. Det har vært flere bombekasterangrep mot Aden Adde Internasjonal Airport (AAIA), den internasjonale flyplassen i Mogadishu, hvor FN, Amisom og de fleste ambassader har tilholdssted. Tilfeldig omstreifende skudd er også en sikkerhetstrussel mot AAIA.

Sikkerhetssituasjonen i deler av Somaliland og Puntland har lenge vært regnet som noe bedre enn i sørlige og sentrale deler av Somalia. Dette gjelder i mindre grad områdene i det østlige Somaliland (Sool/Sanaag/Cayn), der Somaliland og Puntland strides om territorium og befolkningstilhørighet. Både Al-Shabaab og den somaliske Isil-fraksjonen har tilhold i fjellområdet Galgala samt øst for Bossaso i Puntland.

Piratvirksomhet: Sjørøvervirksomheten i Aden-bukta og Det indiske hav har gått kraftig ned de siste årene, ikke minst pga. økt sjømilitær oppbygging, herunder bevæpnede vakter om bord på skip. De kriminelle nettverkene antas imidlertid i stor grad fortsatt å være intakte og opererer bl.a. innen menneskesmugling og ulovlig innførsel av våpen, ammunisjon og sprengstoffmateriale.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge somaliske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Koronatest: For reisende til Somalia kreves negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer før ankomst. For reisende til Somaliland kreves negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 96 timer før ankomst. For reisende ut av Somalia kreves negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer. 

Innreisekarantene og unntak: Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene dersom man kan fremlegge en negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer før ankomst til Mogadishu/96 timer før ankomst til Hargeisa og man ikke utviser influensaliknende symptomer, som vedvarende hosting og pustevansker.

Lokale restriksjoner: Det er obligatorisk å ha på seg munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder inkludert moskeer og offentlige samlinger. Alle må holde avstand på minst to meter (1.5 meter i moskeer)

Nyttige telefonnummer:

Helsedepartementet i Somalia har opprettet en Covid-19 WhatsApp-gruppe for å dele viktig informasjon: +252 613 600 700.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Før avreise til Somalia anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning. Norske helsemyndigheter anbefaler vaksinasjon mot polio ved reiser til Somalia.

Helsefasiliteter er svært mangelfulle og nærmest fraværende i mange deler av Somalia. Det er svært viktig å ha tilstrekkelig reiseforsikring og egne midler til å dekke kostnader til medisinsk behandling utenfor Somalia, evakuering med luftambulanse og hjemsending til hjemlandet.

Somalia er et muslimsk samfunn, noe som også preger kleskodene. Kvinner må dekke til håret. Alkohol er forbudt, mens tygging av det milde narkotiske stoffet khaat er utbredt. Det er samtidig stor forskjell på hvor streng anvendelsen av muslimske regler er. I områder kontrollert av Al-Shabaab, primært i deler av Sør- og Sentral-Somalia, håndheves sharia strengt.

Nødtelefoner : Somali Red Crescent’s nummer: 446

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • Fra Somalia (kenyansk nummer): +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

 

Somalia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Somalia.

Kontaktinformasjon for ambassaden