Somalia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Nairobi, Kenya med et ambassadekontor i Mogadishu

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i det meste av landet forøvrig, er meget vanskelig og høyst uforutsigbar. I Mogadishu og andre større byer i Somalia er særlig offentlige bygninger og hoteller attraktive mål ved komplekse angrep. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i Somalia. For informasjon om koronasituasjonen - se kapittelet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Somalia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i sørlige, sentrale  og nordøstlige Somalia, og oppfordrer de som allerede er i disse områdene til å forlate området. Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Somaliland.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. For nærmere informasjon om innreisebestemmelser, henvises reisende til å ta kontakt med somaliske immigrasjonsmyndigheter.

Visum: Det er visumplikt for alle norske borgere til Somalia. Ved ankomst til Aden Adde International Airport i Mogadishu kan visum kjøpes kontant for USD 60. Et invitasjonsbrev har tidvis vært påkrevd ved ankomst, herunder begrunnelse for reisen.. Det påkreves gyldig pass for seks måneder fra og med ankomsttidspunktet.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til somalisk politi (CID)  og kontakte ambassaden i Nairobi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Nairobi og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager

Terror: Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset grunnet sikkerhetssituasjonen og ettersom Norge kun har et mindre ambassadekontor i Somalia.

Norske borgere som til tross for reiserådet planlegger å reise til Somalia oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistrering.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i det meste av landet, er meget vanskelig og høyst usikker. Al-Shabaab utgjør fremdeles en alvorlig sikkerhetstrussel gjennom målrettede angrep. Organisasjonen har territoriell kontroll i flere områder i sørlige og sentrale Somalia, og praktiserer dessuten skatteinnkreving, rekruttering, justis og andre former for maktutøvelse i områder der den har delvis kontroll eller stor innflytelse. Klankonflikt, væpnet milits,organisert kriminalitet og bortføring preger også den vanskelige sikkerhetssituasjonen i landet.

Improviserte sprengladninger, selvmordsbomber og bilbomber benyttes bl.a. i Mogadishu. Slike angrep skjer ofte i tett befolkede/trafikkerte områder og rammer sivile og andre som er på feil sted til feil tid. I Mogadishu og andre større byer i Somalia er særlig offentlige bygninger, restauranter og hoteller attraktive mål ved  komplekse angrep. Det har vært flere bombekasterangrep mot og (i 2022) ett terrorangrep inne i «AAIA», området ved Aden Adde Internasjonal Airport (AAIA), den internasjonale flyplassen i Mogadishu. Her holder FN, ATMIS (tidligere Amisom) og flere ambassader til. Streifskudd er også en sikkerhetstrussel mot personer inne i AAIA.

Sikkerhetssituasjonen i deler av Somaliland og Puntland har lenge vært regnet som noe bedre enn i sørlige og sentrale deler av Somalia. Dette gjelder i mindre grad de omstridte områdene i det østlige Somaliland (Sool/Sanaag), der Somaliland, føderalstaten Somalia og den føderale medlemsstaten Puntland er uenige om territorium og befolkningstilhørighet. Både Al-Shabaab og den somaliske Isil-fraksjonen har tilhold i fjellområdet Galgala samt øst for Bossaso i Puntland.

Piratvirksomhet: Sjørøvervirksomheten i Aden-bukta og Det indiske hav har tatt seg opp i 2024, dette til tross for sjømilitær beskyttelse, og næringens egen beskyttelse av skip. De kriminelle nettverkene antas fortsatt å være intakte og opererer blant annet innen menneskesmugling og ulovlig innførsel av våpen, ammunisjon og råvarer til sprengstoff.

Sykdommer: Før avreise anbefales det å se Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning for Somalia. Norske helsemyndigheter anbefaler vaksinasjon mot polio ved reiser til Somalia.

Helsetilbud: Helsefasiliteter er svært mangelfulle og nærmest fraværende i mange deler av Somalia. Det er svært viktig å ha tilstrekkelig reiseforsikring og egne midler til å dekke kostnader til medisinsk behandling utenfor Somalia, evakuering med luftambulanse og hjemsending til hjemlandet.

Koronavirus (covid-19): For reisende til Somalia kreves ikke lenger negativ covid-19 test, men det kan stilles krav om koronavaksine og gulfebervaksine. Ved utreise fra Somalia er det reglene i destinasjonslandet som gjelder. Sjekk reglene før du reiser.

Det er viktig å være oppmerksom på lommetyver, inkludert ved flyplasser. Kriminalitet i ulike former er utbredt, likeledes korrupsjon, utpressing ved veiblokader mm.

Somalia er et sårbart land for klimaendringene og ekstremvær. De siste årene har store deler av landet vært rammet av både alvorlig tørke og mye nedbør. Infrastrukturen i de store byene er særlig sårbare for mye regn. Flom skaper store ødeleggelser her og på landsbygda.   

Somalia er et strengt muslimsk samfunn. Det preger kleskodene. Kvinner må dekke til håret. Menn bør ikke gå i shorts. Alkohol er forbudt, mens tygging av det milde narkotiske stoffet khaat er utbredt. Det er samtidig stor forskjell på hvor streng anvendelsen av muslimske regler er. I områder kontrollert av Al-Shabaab, primært i deler av Sør- og Sentral-Somalia, håndheves sharia strengt. Lovverket i Somalia er hybrid, det vil si at både formelt lovverk, tradisjonelle regler (xeer) og sharialov gjelder, og kan påvirke utfallet av en og samme sak. Ikke fastboende som bærer våpen kan straffes. Omgang med alkohol kan gi fengselsstraff (6-24 måneder) særlig i Somaliland. I Somaliland kan pepperspray / forsvarsspray anses som dødelig våpen. Lover og sedvaner varierer noe fra område til område.

Nødtelefoner : Somali Red Crescent’s nummer: 446

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • Fra Somalia (kenyansk nummer): +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

 

Somalia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Somalia.

Kontaktinformasjon for ambassaden