Presseinformasjon:

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 17

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 17, 2024.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar blir kunngjorde i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksministeren og utviklingsministeren har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Utanriksministeren har i tillegg audiens hos kongen på Slottet kvar veke og jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Utanriksminister Espen Barth Eide

Tysdag 23. april

Kl. 10.00: Utanriksminister Espen Barth Eide held ei utgreiing om viktige EU- og EØS-spørsmål. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.00: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på FN sitt høgnivåseminar for «Gender and Inclusive Mediation Strategies». Stad: Soria Moria, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 24. april

Kl. 11.00: Utanriksminister Espen Barth Eide er i Stortingets ordinære spørjetime. Stad: Stortinget, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 

Kl. 14.00: Utanriksminister Espen Barth Eide har eit møte med generalsekretæren i EFTA, Siri Veseth Meling. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 26. april

Kl. 09.00: Utanriksminister Espen Barth Eide møter Georgia sin utanriksminister, Ilia Darchiashvili. Stad: Regjeringa sin representasjonsbustad, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.30: Utanriksminister Espen Barth Eide er til stades på konferansen «Nuke Expo» skipa til av Norsk folkehjelp. Stad: Nasjonalmuseet, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Tysdag 23. april

Kl 10.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er til stades under behandlinga av «Nansen-programmet for Ukraina». Stad: Stortinget, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl 10.30: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim er til stades under behandlinga av «Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd». Stad: Stortinget, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 26. april

Kl 09.00 Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på lanseringa av FNs utviklingsprogram (UNDP) sin Human Development Report (HDR). Stad: Norad, Bygdøy allé 2.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl 13.30 Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med aktørar frå sivilt samfunn i samband med lanseringa av revidert humanitær strategi. Stad: Regjeringa sin representasjonsbustad, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Maria Varteressian

Måndag 22. april–24. april

Statssekretær Maria Varteressian er i Praha for å delta på opninga av minnesmerket for romfolkets Holocaust i Lety, saman med president Pavel. Ho skal òg ha samtalar med tsjekkiske styresmakter, tankesmier og studentar og fakultetsmedlemmer ved Karlsuniversitetet. Stad: Praha, Tsjekkia.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 24. april–25. april

Statssekretær Maria Varteressian deltek på den største industrimessa i verda i Hannover, der Noreg er partnarland. Stad: Hannover, Tyskland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 22. april

Kl.19.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson er vert for ei mottaking i samband med eit møte om eksplosive våpen i folkesette områder (EWIPA).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik

Måndag 22. april

Kl. 09.15: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik har eit møte med leiaren for «Palestinian Center for Human Rights».

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.30: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik møter presidenten for Palestinas raude halvmåne (PRCS).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 23. april

Kl.09.00: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik opnar ein internasjonal konferanse i Oslo om eksplosive våpen i folkesette områder (EWIPA).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.00: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik møter Costa Rica sin viseutanriksminister, Alejandro Solano.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 11.00: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik skal ha eit telefonmøte med Bosnia-Hercegovina sin utanriksminister.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

25. og 26. april

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik er i Filippinene for bilaterale samtalar. Stad: Manila, Filippinene.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag-tysdag 22-23. april

Statssekretær Bjørg Sandkjær er i New York der ho deltek på forum for utviklingsfinansiering i FN (Financing for Development – FfD).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.