Kenya - reiseinformasjon

Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene på visse betingelser. For øvrig informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.01.2020 - FORTSATT GYLDIG

Kenya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, inkludert Garissa fylke.

I tillegg frarådes opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige til Kenyas kystområde som befinner seg innen 150 km fra grensen til Somalia, inkludert øyer.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Reisedokumenter: Kenyanske myndigheter godtar følgende reisedokumenter:

  • Norsk pass
  • Nødpass. (Vi har erfart at personer med nødpass har støtt på utfordringer ved innreise til Kenya. Kenyanske myndigheter bekrefter imidlertid at dette er et dokument som er godkjent for innreise)
  • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument). NB: Visum for slikt dokument må søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.
  • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). NB: Visum for slikt dokument må søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.

Samtlige reisedokumenter må være gyldige minst seks måneder ved innreise.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til kenyansk politi og kontakte ambassaden i Nairobi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Nairobi og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Visum: Det er visumplikt for alle norske borgere til Kenya. Visum må søkes og betales online i forkant av reisen via Kenyas evisa. Visum koster 51 USD ved nett-søknad. OBS! det finnes flere falske nettsider for visumsøknader til Kenya.

Ministry of Health i Kenya har utarbeidet en ny International Travelers Healt Surveillance Form. Det forutsettes at alle reisende til Kenya fyller ut denne på forhånd. Når den er registrert, vil den enkelte få tilsendt en e-post med en QR-kode. Denne koden må forevises ved ankomst Kenya. Det anbefales at den printes ut på forhånd da enkelte e-postlesere på smarttelefon ikke synliggjør QR-koden tilfredsstillende.

Trafikk: Trafikken i Kenya anses å være risiko nr. 1. Bruk av offentlig transport bør unngås; både større busser og minibusser, såkalte "matatuer", har høy ulykkesfrekvens. Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Utvis forsiktighet under kjøring, og unngå landeveiskjøring i mørket. Bildører låses og vinduene lukkes ved kjøring i bysentrum. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler. Det er ikke tilrådelig å stoppe for å bistå havarerte biler o.l. I tilfelle ulykke, rapporter til nærmeste politistasjon i stedet for å stoppe.

Terror: Terrorfaren i Kenya må tas på alvor. Dette gjelder særlig områdene nordøst i Kenya, inkludert langs grensen mot Somalia, hele Kenya-kysten, inkludert Mombasa og Nairobi. Ambassaden ber fastboende og reisende i Kenya om å utvise forsiktighet og årvåkenhet, særlig på offentlige steder, i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraksjoner, kjøpesentre, flyplasser, offentlige transportmidler, markeder og andre steder hvor mange mennesker samles. Bydelen Eastleigh i Nairobi bør unngås. 

Politisk uro: I lys av tidligere politisk uro og muligheter for vold, bør man unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige.

Piratvirksomhet: Det har vært nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy utenfor kysten av Kenya. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge kenyanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner: Alle reisende til Kenya må verifisere covid-19-testen. Veiledningen finner du på helsedepartementets nettside.

Koronatest: For reisende som reiser til Kenya kreves negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 96 timer.

Innreisekarantene og unntak: Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene dersom man kan fremlegge en negativ PCR basert covid-19-test som ikke er eldre enn 96 timer, kroppstemperaturen ved ankomst ikke er høyere enn 37.5°C, og man ikke utviser influensalignende symptomer, som vedvarende hosting og pustevansker.

Lokale restriksjoner: Det er obligatorisk å ha på seg munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder. Kenyanske myndigheter har varslet at vaksinasjonsbevis for covid-19 vil bli innført som et krav ved innreise til landet fra 21. desember 2021. Kravet vil også gjelde innenlandsreiser i Kenya. Videre vil vaksinasjonsbevis være et krav ved besøk til bl.a. restauranter, barer, hoteller og nasjonalparker. Se pressemeldingen fra Kenyas helsedepartemen. Ambassaden har foreløpig ikke detaljert informasjon om dette, og norske reisende til Kenya oppfordres derfor til å følge ambassadens reiseinformasjon for fremtidige oppdateringer.

Nyttige telefonnummer:
Aga Khan University Hospital: +254709931700
Kenyan Ministry of Health: 0800721316 , 0729471414 eller 073235353

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Før avreise til Kenya anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning.

Kenyanske myndigheter krever gulfebervaksine dersom tilreisende kommer fra et område med gulfeber. Dette gjelder også ­for mellomlanding i et område med gulfeber.

Kriminaliteten i deler av Kenya er høy, og våpen er ofte involvert. Turister bes utvise aktsomhet og ikke gå til fots i områder der man ikke er kjent eller på øde strender. Det er heller ikke tilrådelig å ferdes til fots noe sted etter mørkets frembrudd.

Det anbefales å være særlig oppmerksom ved ankomst og avreise ved den internasjonale flyplassen i Nairobi, JKIA, og passe godt på reisedokumentene.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart ifølge kenyansk lov, selv om den nye grunnloven forbyr enhver form for diskriminering. I praksis vil mange homofile kunne leve et relativt uforstyrret liv så fremt de holder en diskret profil. Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør om mulig unngå å reise alene om natten.

Nødtelefoner : Politi, ambulanse, brannvesen: 999

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • I Kenya: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden  

 

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein,, DSS DSS
Kenya.