Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kenya - reiseinformasjon

Kenya er et relativt trygt og stabilt land. Turisme er en viktig næringsvei og Kenya har mange populære turistdestinasjoner, særlig i de godt utbygde safariparkene og langs kysten. Kenya har samtidig sikkerhetsutfordringer og har i nyere tid vært rammet av flere alvorlige terrorangrep. Disse har først og fremst vært knyttet til somaliske væpnede grupper som opererer i grenseområdene mellom Somalia og Kenya, men også Nairobi ble rammet den 15. januar, med angrepet på Dusit2-komplekset. Reisende bør ta nødvendige forholdsregler og være oppmerksomme, særlig i situasjoner og områder der mange mennesker er samlet.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24.03.2017 - FORTSATT GYLDIG

Kenya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, inkludert Garissa fylke.

I tillegg frarådes opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige til Kenyas kystområde som befinner seg innen 150 km fra grensen til Somalia, inkludert øyer, men med unntak av Lamu og Manda øy, herunder flyplassen.

Sikkerhet

Kenya avholdt valg til president, parlament og fylkesnivå i august 2017. Uhuru Kenyatta ble erklært som vinner av presidentvalget. Høyesterett valgte imidlertid å annullere resultatet på grunn av misligheter i valgprosessen. Nyvalget, som ble holdt 26. oktober, ble boikottet av opposisjonen med den følge at Kenyatta vant valget med 98 prosent av de avgitte stemmer og ble innsatt som president for en ny periode i november 2017.

Opposisjonsleder Raila Odinga kunngjorde først at opposisjonen ikke ville akseptere Kenyatta som Kenyas legitime leder og utropte i januar 2018 seg selv til «folkets president». I mars i år inngikk imidlertid Kenyatta og Odinga meget overraskende en avtale om samarbeid for forsoning og reform. Avtalen har redusert den politiske spenningen i landet. Det er imidlertid uklart i hvilken grad overenskomsten vil bidra til å løse de mange underliggende problemer i det kenyanske samfunn.

Norske borgere oppfordres fremdeles til å være årvåkne, unngå store forsamlinger, holde seg oppdatert gjennom lokale og internasjonale medier og følge anvisningene fra kenyanske myndigheter. En bør utvise kritisk skjønn overfor nyhetsoppslag og meldinger på sosiale medier.

Både fastboende nordmenn og norske turister oppmuntres til å være ekstra påpasselige, og bl.a. unngå tradisjonelt utrygge områder og større forsamlinger, utvise forsiktighet ved besøk på kjøpesentra og ved bruk av kollektivtransport, medbringe mobiltelefoner med kontaktinformasjon til familiemedlemmer og registrere seg på www.reiseregistrering.no. En bør holde seg orientert om utviklingen gjennom media og ambassadens hjemmeside, samt melde fra til myndighetene om mistenkelige forhold og følge deres pålegg i tilfelle sikkerhetstruende hendelser.

For alle eventualiteters skyld, bør man også vurdere å ha et tilstrekkelig lager av vann, tørrmat, medisiner, stearinlys, penger, drivstoff mv. i huset, samt alltid medbringe identifikasjonspapirer og telefonnumre til familie og sentrale kontakter ved opphold utenfor hjemmet.

Ambassadens hjemmeside vil oppdateres. Kontakttelefonnummer er + 254 (0)20 425 1000 eller +47 23 95 76 00.

Kenya er et relativt trygt og stabilt land. Turisme er en viktig næringsvei og Kenya har mange populære turistdestinasjoner, særlig i de godt utbygde safariparkene og langs kysten. Kenya har samtidig sikkerhetsutfordringer og har i nyere tid vært rammet av flere alvorlige terrorangrep. Disse har først og fremst vært knyttet til somaliske væpnede grupper som opererer i grenseområdene mellom Somalia og Kenya, men også Nairobi ble rammet 15. januar med angrepet på Dusit2-komplekset. Myndighetene i Kenya tar disse sikkerhetsproblemene på største alvor og samarbeider med internasjonale partnere i kampen mot terror. I likhet med andre større byer verden over, er det en vedvarende trusselsituasjon i storbyene Nairobi og Mombasa.

I 2017 har det vært noen uroligheter i deler av Laikipia-området, nord for Mount Kenya, som knyttes til tørken i området. Norske borgere anmodes om å rådføre seg med reisebyrå og overnattingssteder, samt følge med i lokale medier, for å holde seg best mulig informert i forbindelse med reiser til området.

Som følge av et sammensatt risikobilde i Kenya, oppfordrer norske myndigheter nordmenn til å ta nødvendige forholdsregler og være oppmerksomme, særlig i situasjoner og områder der mange mennesker er samlet. Nordmenn i Kenya henstilles om å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Risikoen for reisende i Kenya er først og fremst knyttet til: 1) biltrafikk, 2) kriminalitet og 3) terrorvirksomhet.

Trafikksikkerhet: Trafikken i Kenya anses å være risiko nr. 1. Bruk av offentlig transport bør unngås; både større busser og minibusser, såkalte "matatuer", har høy ulykkesfrekvens. De er ofte i dårlig stand, og kjøres uansvarlig. Ved leie av bil, påse at kjøretøyet er i god stand, med solide dekk, gode, fungerende sikkerhetsbelter etc. Om det ikke er tilfelle, avvis bilen og be om en ny.

Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Utvis forsiktighet under kjøring, og unngå landeveiskjøring i mørket. Man bør ikke kjøre strekningen Malindi-Lamu; veien er dårlig og har vært utsatt for landeveisrøvere.

Bildører låses og vinduene lukkes ved kjøring i bysentrum. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler.

Det er ikke tilrådelig å stoppe for å bistå havarerte biler o.l. I tilfelle ulykke, rapporter til nærmeste politistasjon i stedet for å stoppe.

Kriminalitet: Kriminaliteten i deler av Kenya er høy, og våpen er ofte involvert. Væpnede kapringer av biler samt ran og overfall øker, særlig i Nairobi. Turister bes utvise aktsomhet og ikke gå til fots i områder der man ikke er kjent eller på øde strender. Det er ikke tilrådelig å ferdes til fots noe sted etter mørkets frembrudd. En bør ikke bære synlige verdisaker som dyre smykker, klokker, kamera etc. Det frarådes å besøke slumområder uten følge av lokalkjent.

Det har den senere tiden vært en del tyverier av pass og lignende ved den internasjonale flyplassen i Nairobi, JKIA. Det anbefales å være særlig oppmerksom ved ankomst og avreise og passe godt på reisedokumentene.

Terrorangrep: Terrorfaren i Kenya må tas på alvor. Dette gjelder særlig områdene nordøst i Kenya, inkludert langs grensen mot Somalia, hele Kenya-kysten, inkludert Mombasa og Nairobi. Ambassaden ber fastboende og reisende i Kenya om å utvise forsiktighet og årvåkenhet, særlig på offentlige steder, i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraksjoner, kjøpesentre, flyplasser, offentlige transportmidler, markeder og andre steder hvor mange mennesker samles. Bydelen Eastleigh i Nairobi bør unngås.

Kenya har blitt rammet av terroranslag flere ganger, de største mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi i september 2013 og mot en høyskole i Garissa, nordøst i Kenya, i april 2015. Den militante gruppen al-Shabaab i Somalia har tidligere truet med nye terroraksjoner i Kenya. De har nå offisielt påtatt seg ansvaret for det siste nylig gjennomførte angrepet (15. januar 2019) mot 14 Riverside Drive i bydelen Westlands i Nairobi. Per 16.01.2019 er ikke alle detaljer rundt dette angrepet klarlagt, men så langt er det fremkommet informasjon om 14 døde og et betydelig antall skadde.

Nordmenn som oppholder seg i Nairobi de nærmeste ukene oppfordres til utvise stor forsiktighet og følge godt med i nyhetsbildet. For å gi norske myndigheter muligheten til å etablere kontakt med nordmenn i Kenya med forebyggende eller oppfølgende informasjon anbefales det på det sterkeste at reisen registreres på http://www.reiseregistrering.no/

Valg av bosted ved lengre opphold: Ved lengre opphold i Kenya, inkludert ved studentopphold og arbeid for frivillige organisasjoner, anbefales det å velge bosted med gode sikkerhetstiltak. Selv om arbeidet eller studieoppholdet foregår i fattige bydeler/områder, anbefales det ikke å bosette seg i disse områdene.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør om mulig unngå å reise alene om natten.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart ifølge kenyansk lov, selv om den nye grunnloven forbyr enhver form for diskriminering. Straffeparagrafen anses som «sovende». Kenya er et multikulturelt og moderne samfunn, samtidig som det er preget av betydelige konservative krefter. Det er en gryende samfunnsdebatt om LHBTI-rettigheter. I praksis vil mange homofile kunne leve et relativt uforstyrret liv så fremt de holder en diskret profil. Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes.

Lokale konflikter: I de nordlige og østlige områdene, i grensetraktene mot Uganda, Sør-Sudan, Etiopia og Somalia, har det i lengre tid vært konflikter mellom ulike etniske grupper. Konfliktene er ofte knyttet til kvegtyveri, landrettigheter og politisk representasjon. Utlendinger er vanligvis ikke mål for denne type angrep, men den generelle sikkerhetssituasjonen er ustabil og forsiktighet bør utvises. Bilkjøring bør skje i konvoi med eskorte.

Politisk uro: I lys av tidligere politisk uro og muligheter for vold, bør man unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige. For tiden er det særlig området i og rundt Mombasa som er sårbare for uroligheter, der det har vært opptøyer knyttet til enkelte moskeer. Det samme gjelder bysentrum i Nairobi.

Piratvirksomhet: Det har vært nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy utenfor kysten av Kenya. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Denne artikkelen er ikke uttømmende med hensyn til sikkerhetsbildet i Kenya. Reisende og fastboende anbefales å følge med på lokale media og myndigheter. Ambassadens hjemmeside oppdateres med relevant informasjon når situasjonen tilsier det.

Forsikring: Norske borgere oppfordres sterkt til å ha gyldig reiseforsikring.

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • I Kenya: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er visumplikt for alle norske borgere til Kenya. Visum bør søkes og betales online via kenyansk nettside. Visum koster 51 USD ved nett-søknad. Vær oppmerksom på at det finnes opptil flere falske web-sider for visumsøknader til Kenya.

Kenyanske immigrasjonsmyndigheter utsteder også visum ved ankomst flyplass dersom man ikke har søkt på nett i forkant. Disse reglene kan imidlertid endres raskt. Visum ved ankomst må betales kontant med 50 USD, 40 euro eller 30 GBP.

Nordmenn kan også søke om visum i forkant fra Kenyas ambassade i Stockholm, Sverige.

Kenyanske myndigheter godtar følgende reisedokumenter:

  • Nødpass  (Vi har erfart at personer med nødpass har støtt på utfordringer ved innreise til Kenya.  Kenyanske myndigheter bekrefter imidlertid at dette er et dokument som er godkjent for innreise)
  • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument). NB: Visum for slikt dokument søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.
  • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). NB: Visum for slikt dokument søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.

Samtlige reisedokumenter må være gyldig minst seks måneder ved innreise.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.  Det gjøres også oppmerksom på at disse regler kan endre seg.

Alle nordmenn som skal reise til Kenya eller er bosatt i Kenya oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no, utvise særlig aktsomhet og følge anvisningene fra kenyanske myndigheter.

Det anbefales å tegne omfattende reiseforsikring for besøk til Kenya.


Helse

Før avreise til Kenya anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning. 

Kenyanske myndigheter krever gulfebervaksine dersom tilreisende kommer fra et område med gulfeber. For personer som planlegger å oppholde seg i grenseområdene til Somalia eller skal reise videre til Somalia, gjøres det oppmerksom på at norske helsemyndigheter anbefaler vaksinasjon mot polio ved reiser til Somalia, særlig ved opphold i mer enn fire uker. Bakgrunnen er den siste tidens økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) flere steder i verden, herunder i Somalia.

Malariamedisin er nødvendig i store deler av Kenya, med unntak av Nairobi/høylandet. Øst-Afrika er også høyrisikoområde for hiv/aids.  Den høye luftforurensningen i Nairobi kan også være plagsom.

Nairobi og Mombasas har flere gode private sykehus, leger og tannleger som kan benyttes. Utvalget av medisiner er også tilfredsstillende.


Praktisk informasjon

Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika anbefales å registrere seg hos utenrikstjenesten. Det gjelder også norske borgere som oppholder seg i Kenya over en lengre periode. Frivillig registrering for nordmenn under utenlandsopphold gjøres på reiseregistrering.no.

Kenyanske immigrasjonsmyndigheter krever at passet ditt er gyldig seks måneder etter utreise fra Kenya. Enkelte forretninger krever at du fremlegger pass ved betaling med kredittkort. Det kan være fornuftig å ha en kopi av passet med på reisen. Dersom du skulle være uheldig å bli frastjålet eller miste alle identifikasjonsdokumentene dine, vil en kopi av passet ditt kunne fungere som identifikasjon for eventuell utstedelse av nødpass. Scan inn siden som inneholder personopplysningene i passet ditt og send til din egen e-post. Da har du alltid en kopi tilgjengelig.

Strøm/telefon. Strømspenning: 240V. Tre pinner stikkontakt. Det er GSM-dekning i byene, tettbygde strøk og turistområder. Flere operatører tilbyr 3G-nettverk. De mest vanlige er Safaricom, Orange og Airtel.  Telenor/NetCom-abonnement fra Norge kan benyttes. Landkoden til Kenya er +254.

Valuta: Kenyanske shilling (KES). 100 KES = 8,20 NOK (mars 2017)

Visa og Mastercard samt enkelte andre internasjonale kredittkort aksepteres. Det er tilgjengelige minibanker i byene, og de fleste hoteller, restauranter samt større dagligvarebutikker/forretninger aksepterer betalingskort.

Normale åpningstider bank, offentlige kontor og butikker. Bank: Mandag-fredag kl. 09-15, dagligvarebutikk: Mandag-lørdag kl. 08-18, søndag kl. 08-13, offentlige kontorer: Man-fre kl. 08-17

Nødtelefoner: Politi, ambulanse, brannvesen 999

Nasjonale helligdager: 1. nyttårsdag, Idd Ul Fitr (dato varierer), langfredag, 2. påskedag, 1. mai (arbeidernes internasjonale kampdag), 1. juni (Madaraka Day), 20. oktober (Mashujaa Day), 12. desember (Jamhuri Day), 1. og 2. juledag.

Kenya ligger en time foran Norge sommerstid, og to timer foran vinterstid. Engelsk og swahili er offisielle språk.

Bruk, besittelse og salg av narkotiske stoffer straffes med bøter og fengsel.

Det er ingen strenge kleskoder i Kenya. Men vær oppmerksom på at kystområdene i hovedsak er muslimske. Spesielt kvinner bør derfor kle seg konservativt utenfor hotellene, med tildekkede skuldre og ben. Nudisme er forbudt ved lov.

Homofile handlinger er kriminalisert i Kenya. Imidlertid vurderes straffelovens paragraf på dette feltet å være «sovende». Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes. En bør antageligvis unngå å demonstrere homofile handlinger offentlig.

Røyking i det offentlige rom er forbudt i Kenya og blir spesielt håndhevet i Nairobi og i nærområdene til flyplassene. 

I september 2017 ble bruk av plastposer forbudt i Kenya.  Unngå å ha plastposer i bagasjen ved ankomst til landet.

Til toppen