Velg land

Kenya - reiseinformasjon

Kenya har vært rammet av terrorangrep, og det er risiko for at det skjer igjen. Til sammen påvirker dette sikkerheten for norske borgere, inkludert i Nairobi. Kenya opplever periodevis politisk uro og demonstrasjoner. Vis årvåkenhet, hold deg oppdatert på sikkerhetssituasjonen der du er og unngå steder der mange folk samles. Trafikk og kriminalitet utgjør for øvrig de største risikofaktorene for norske borgere i Kenya.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.01.2020 - FORTSATT GYLDIG

Kenya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, inkludert Garissa fylke.

I tillegg frarådes opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige til Kenyas kystområde som befinner seg innen 150 km fra grensen til Somalia, inkludert øyer.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

For innreise til Kenya må du ha pass som er  gyldige minst seks måneder ved innreise.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til kenyansk politi og kontakte ambassaden i Nairobi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Nairobi og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Visum: Det er visumplikt for alle norske borgere til Kenya. Visum må søkes og betales online i forkant av reisen via Kenyas evisa. Visum koster 51 USD ved nett-søknad. OBS! det finnes flere falske nettsider for visumsøknader til Kenya.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge kenyanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.  

Nordmenn på reise i Kenya bør holde seg oppdatert om situasjonen i landet. Registrer reisen din i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no.

Terrorisme: Det er fare for at terrorhendelser igjen kan finne sted i Kenya. Populære oppholdssteder for vestlige borgere kan være terrormål for terroristgrupper. Norske borgere bør gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og unngå store forsamlinger.

I tillegg til Nairobi er områdene nordøst i Kenya, langs grensen mot Somalia, hele Kenya-kysten, inkludert Mombasa spesielt utsatt. Det er også et høyere trusselnivå knyttet til Tana River-området i Kenya. Norske reisende og andre vestlige kan være potensielle mål for kidnappingsaksjoner planlagt av væpnede grupper. 

Trafikk: Trafikken i Kenya anses å være risiko nr. 1. Bruk av offentlig transport bør unngås; både større busser og minibusser, såkalte "matatuer", har høy ulykkesfrekvens. Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Utvis forsiktighet under kjøring, og unngå landeveiskjøring i mørket. Bildører låses og vinduene lukkes ved kjøring i bysentrum. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler. Det er ikke tilrådelig å stoppe for å bistå havarerte biler o.l. I tilfelle ulykke, rapporter til nærmeste politistasjon i stedet for å stoppe.

Politisk uro: I lys av tidligere politisk uro og muligheter for vold, bør man unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige.

Piratvirksomhet: Det har vært kraftig nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy utenfor kysten av Kenya. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Innreiserestriksjoner: Kenyanske myndigheter opphevet 9. mai 2023 kravet om  gyldig vaksinasjonsbevis for covid-19. Dersom du har forkjølelsessymptomer ved ankomst må du ta ta en coved-test. Du finner nærmere om dette på Travel requirements (11.05.2023).

Lokale restriksjoner: Det kan fortsatt være krav om munnbind innendørs på offentlige steder og ved innenlandsreise med fly, tog, buss, og taxi. Det er ikke et krav å ha på seg munnbind utendørs. Følg lokale anvisninger.

***

Sykdommer:  Kenyanske myndigheter krever gyldig gulfebervaksine. Tidligere har vaksinen hatt  ti års varighet. Norske helsemyndigheter bekrefter nå at vaksinen gir livsvarig beskyttelse. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan ta gulfebervaksine må du fremlegge skriftlig bekreftelse fra lege.

Før avreise til Kenya anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning.

Kriminaliteten i deler av Kenya er høy, og våpen er ofte involvert. Turister bes utvise aktsomhet og ikke gå til fots i områder der man ikke er kjent eller på øde strender. Det er heller ikke tilrådelig å ferdes til fots noe sted etter mørkets frembrudd.

Det anbefales å være særlig oppmerksom ved ankomst og avreise ved den internasjonale flyplassen i Nairobi, JKIA, og passe godt på reisedokumentene.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart ifølge kenyansk lov, selv om den nye grunnloven forbyr enhver form for diskriminering. I praksis vil mange homofile kunne leve et relativt uforstyrret liv så fremt de holder en diskret profil. Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør om mulig unngå å reise alene om natten.

Nødtelefoner : Politi, ambulanse, brannvesen: 999

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • I Kenya: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden  

 

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein,, DSS DSS
Kenya.