Kenya - reiseinformasjon

Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene på visse betingelser. For øvrig informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.01.2020 - FORTSATT GYLDIG

Kenya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, inkludert Garissa fylke.

I tillegg frarådes opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige til Kenyas kystområde som befinner seg innen 150 km fra grensen til Somalia, inkludert øyer.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Reisedokumenter: Kenyanske myndigheter godtar følgende reisedokumenter:

  • Norsk pass
  • Nødpass. (Vi har erfart at personer med nødpass har støtt på utfordringer ved innreise til Kenya. Kenyanske myndigheter bekrefter imidlertid at dette er et dokument som er godkjent for innreise)
  • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument). NB: Visum for slikt dokument må søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.
  • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). NB: Visum for slikt dokument må søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.

Samtlige reisedokumenter må være gyldige minst seks måneder ved innreise.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til kenyansk politi og kontakte ambassaden i Nairobi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Nairobi og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Visum: Det er visumplikt for alle norske borgere til Kenya. Visum må søkes og betales online i forkant av reisen via Kenyas evisa. Visum koster 51 USD ved nett-søknad. OBS! det finnes flere falske nettsider for visumsøknader til Kenya.

Trafikk: Trafikken i Kenya anses å være risiko nr. 1. Bruk av offentlig transport bør unngås; både større busser og minibusser, såkalte "matatuer", har høy ulykkesfrekvens. Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Utvis forsiktighet under kjøring, og unngå landeveiskjøring i mørket. Bildører låses og vinduene lukkes ved kjøring i bysentrum. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler. Det er ikke tilrådelig å stoppe for å bistå havarerte biler o.l. I tilfelle ulykke, rapporter til nærmeste politistasjon i stedet for å stoppe.

Terror: Terrorfaren i Kenya må tas på alvor. Dette gjelder særlig områdene nordøst i Kenya, inkludert langs grensen mot Somalia, hele Kenya-kysten, inkludert Mombasa og Nairobi. Ambassaden ber fastboende og reisende i Kenya om å utvise forsiktighet og årvåkenhet, særlig på offentlige steder, i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraksjoner, kjøpesentre, flyplasser, offentlige transportmidler, markeder og andre steder hvor mange mennesker samles. Bydelen Eastleigh i Nairobi bør unngås. 

Politisk uro: I lys av tidligere politisk uro og muligheter for vold, bør man unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige.

Piratvirksomhet: Det har vært nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy utenfor kysten av Kenya. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge kenyanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner: Alle reisende til Kenya må verifisere covid-19-testen. Veiledningen finner du på helsedepartementets nettside.

Koronatest: For reisende som reiser til Kenya kreves negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 96 timer.

Innreisekarantene og unntak: Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene dersom man kan fremlegge en negativ PCR basert covid-19-test som ikke er eldre enn 96 timer, kroppstemperaturen ved ankomst ikke er høyere enn 37.5°C, og man ikke utviser influensalignende symptomer, som vedvarende hosting og pustevansker.

Lokale restriksjoner: Det er portforbud over hele landet mellom 22.00 og 04.00. Alle må holde seg hjemme eller innendørs innenfor dette tidsrommet. Reisende som ankommer/forlater Kenya mellom kl. 22.00 og 04.00 kan fortsatt reise til og fra flyplassen men må ha med kopi av flybilletten som bevis på flyreisen.

Det er obligatorisk å ha på seg munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

Nyttige telefonnummer:

Aga Khan University Hospital: +254709931700

Kenyan Ministry of Health: 0800721316 , 0729471414 eller 073235353

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Før avreise til Kenya anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning.

Kenyanske myndigheter krever gulfebervaksine dersom tilreisende kommer fra et område med gulfeber. Dette gjelder også ­for mellomlanding i et område med gulfeber.

Kriminaliteten i deler av Kenya er høy, og våpen er ofte involvert. Turister bes utvise aktsomhet og ikke gå til fots i områder der man ikke er kjent eller på øde strender. Det er heller ikke tilrådelig å ferdes til fots noe sted etter mørkets frembrudd.

Det anbefales å være særlig oppmerksom ved ankomst og avreise ved den internasjonale flyplassen i Nairobi, JKIA, og passe godt på reisedokumentene.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart ifølge kenyansk lov, selv om den nye grunnloven forbyr enhver form for diskriminering. I praksis vil mange homofile kunne leve et relativt uforstyrret liv så fremt de holder en diskret profil. Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør om mulig unngå å reise alene om natten.

Nødtelefoner : Politi, ambulanse, brannvesen: 999

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • I Kenya: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden