Kenya - reiseinformasjon

Etter å ha vært stengt siden mars, gjenåpnet Kenya sine internasjonale flyplasser for kommersielle flygninger den 1. august. Innreiseforbudet for utenlandske borgere ble samtidig opphevet, men det er fremdeles strenge restriksjoner for innreise til landet. For øvrig informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.01.2020 - FORTSATT GYLDIG

Kenya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, inkludert Garissa fylke.

I tillegg frarådes opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige til Kenyas kystområde som befinner seg innen 150 km fra grensen til Somalia, inkludert øyer.

Sikkerhet

Den 5. januar 2020 ble en militærbase på fastlandet i Lamu fylke angrepet av den somaliske terrororganisasjonen Al-Shabaab. Tre amerikanske borgere med tilknytting til militærbasen omkom, mens det p.t. ikke foreligger informasjon om eventuelle tap av menneskeliv utover dette. Angrepet illustrerer godt den vanskelige sikkerhetssituasjonen i området ved Lamu øy. Den uforutsigbare og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen er bakgrunnen for at Norge har besluttet å innskjerpe sitt reiseråd som nå betyr at man også fraråder ikke strengt nødvendige opphold og reiser til Lamu og Manda øy.

Kenya avholdt valg til president, parlament og fylkesnivå i august 2017. Uhuru Kenyatta ble erklært som vinner av presidentvalget. Høyesterett valgte imidlertid å annullere resultatet på grunn av misligheter i valgprosessen. Nyvalget, som ble holdt 26. oktober, ble boikottet av opposisjonen med den følge at Kenyatta vant valget med 98 prosent av de avgitte stemmer og ble innsatt som president for en ny periode i november 2017.

Opposisjonsleder Raila Odinga kunngjorde først at opposisjonen ikke ville akseptere Kenyatta som Kenyas legitime leder og utropte i januar 2018 seg selv til «folkets president». I mars i år inngikk imidlertid Kenyatta og Odinga meget overraskende en avtale om samarbeid for forsoning og reform. Avtalen har redusert den politiske spenningen i landet. Det er imidlertid uklart i hvilken grad overenskomsten vil bidra til å løse de mange underliggende problemer i det kenyanske samfunn.

Norske borgere oppfordres fremdeles til å være årvåkne, unngå store forsamlinger, holde seg oppdatert gjennom lokale og internasjonale medier og følge anvisningene fra kenyanske myndigheter. En bør utvise kritisk skjønn overfor nyhetsoppslag og meldinger på sosiale medier.

Både fastboende nordmenn og norske turister oppmuntres til å være ekstra påpasselige, og bl.a. unngå tradisjonelt utrygge områder og større forsamlinger, utvise forsiktighet ved besøk på kjøpesentra og ved bruk av kollektivtransport, medbringe mobiltelefoner med kontaktinformasjon til familiemedlemmer og registrere seg på www.reiseregistrering.no . En bør holde seg orientert om utviklingen gjennom media og ambassadens hjemmeside, samt melde fra til myndighetene om mistenkelige forhold og følge deres pålegg i tilfelle sikkerhetstruende hendelser.

For alle eventualiteters skyld, bør man også vurdere å ha et tilstrekkelig lager av vann, tørrmat, medisiner, stearinlys, penger, drivstoff mv. i huset, samt alltid medbringe identifikasjonspapirer og telefonnumre til familie og sentrale kontakter ved opphold utenfor hjemmet.

Ambassadens hjemmeside vil oppdateres. Kontakttelefonnummer er + 254 (0)20 425 1000 eller +47 23 95 76 00.

Kenya er et relativt trygt og stabilt land. Turisme er en viktig næringsvei og Kenya har mange populære turistdestinasjoner, særlig i de godt utbygde safariparkene og langs kysten. Kenya har samtidig sikkerhetsutfordringer og har i nyere tid vært rammet av flere alvorlige terrorangrep. Disse har først og fremst vært knyttet til somaliske væpnede grupper som opererer i grenseområdene mellom Somalia og Kenya, men også Nairobi ble rammet 15. januar 2019 med angrepet på Dusit2-komplekset. Myndighetene i Kenya tar disse sikkerhetsproblemene på største alvor og samarbeider med internasjonale partnere i kampen mot terror. I likhet med andre større byer verden over, er det en vedvarende trusselsituasjon i storbyene Nairobi og Mombasa.

I 2017 har det vært noen uroligheter i deler av Laikipia-området, nord for Mount Kenya, som knyttes til tørken i området. Norske borgere anmodes om å rådføre seg med reisebyrå og overnattingssteder, samt følge med i lokale medier, for å holde seg best mulig informert i forbindelse med reiser til området.

Som følge av et sammensatt risikobilde i Kenya, oppfordrer norske myndigheter nordmenn til å ta nødvendige forholdsregler og være oppmerksomme, særlig i situasjoner og områder der mange mennesker er samlet. Nordmenn i Kenya henstilles om å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Risikoen for reisende i Kenya er først og fremst knyttet til: 1) biltrafikk, 2) kriminalitet og 3) terrorvirksomhet.

Trafikksikkerhet: Trafikken i Kenya anses å være risiko nr. 1. Bruk av offentlig transport bør unngås; både større busser og minibusser, såkalte "matatuer", har høy ulykkesfrekvens. De er ofte i dårlig stand, og kjøres uansvarlig. Ved leie av bil, påse at kjøretøyet er i god stand, med solide dekk, gode, fungerende sikkerhetsbelter etc. Om det ikke er tilfelle, avvis bilen og be om en ny.

Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Utvis forsiktighet under kjøring, og unngå landeveiskjøring i mørket. Man bør ikke kjøre strekningen Malindi-Lamu; veien er dårlig og har vært utsatt for landeveisrøvere.

Bildører låses og vinduene lukkes ved kjøring i bysentrum. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler.

Det er ikke tilrådelig å stoppe for å bistå havarerte biler o.l. I tilfelle ulykke, rapporter til nærmeste politistasjon i stedet for å stoppe.

Kriminalitet: Kriminaliteten i deler av Kenya er høy, og våpen er ofte involvert. Væpnede kapringer av biler samt ran og overfall øker, særlig i Nairobi. Turister bes utvise aktsomhet og ikke gå til fots i områder der man ikke er kjent eller på øde strender. Det er ikke tilrådelig å ferdes til fots noe sted etter mørkets frembrudd. En bør ikke bære synlige verdisaker som dyre smykker, klokker, kamera etc. Det frarådes å besøke slumområder uten følge av lokalkjent.

Det har den senere tiden vært en del tyverier av pass og lignende ved den internasjonale flyplassen i Nairobi, JKIA. Det anbefales å være særlig oppmerksom ved ankomst og avreise og passe godt på reisedokumentene.

Terrorangrep: Terrorfaren i Kenya må tas på alvor. Dette gjelder særlig områdene nordøst i Kenya, inkludert langs grensen mot Somalia, hele Kenya-kysten, inkludert Mombasa og Nairobi. Ambassaden ber fastboende og reisende i Kenya om å utvise forsiktighet og årvåkenhet, særlig på offentlige steder, i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraksjoner, kjøpesentre, flyplasser, offentlige transportmidler, markeder og andre steder hvor mange mennesker samles. Bydelen Eastleigh i Nairobi bør unngås.

Kenya har blitt rammet av terroranslag flere ganger, de største mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi i september 2013 og mot en høyskole i Garissa, nordøst i Kenya, i april 2015. Den militante gruppen Al-Shabaab i Somalia har tidligere truet med nye terroraksjoner i Kenya. De påtok seg også ansvaret for det siste nylig gjennomførte angrepet (15. januar 2019) mot 14 Riverside Drive i bydelen Westlands i Nairobi. 21 personer omkom i denne hendelsen.

Se høyere opp om angrepet på militærbase 5. januar 2020

For å gi norske myndigheter muligheten til å etablere kontakt med nordmenn i Kenya med forebyggende eller oppfølgende informasjon anbefales det på det sterkeste at reisen registreres på http://www.reiseregistrering.no/

Valg av bosted ved lengre opphold: Ved lengre opphold i Kenya, inkludert ved studentopphold og arbeid for frivillige organisasjoner, anbefales det å velge bosted med gode sikkerhetstiltak. Selv om arbeidet eller studieoppholdet foregår i fattige bydeler/områder, anbefales det ikke å bosette seg i disse områdene.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør om mulig unngå å reise alene om natten.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart ifølge kenyansk lov, selv om den nye grunnloven forbyr enhver form for diskriminering. Straffeparagrafen anses som «sovende». Kenya er et multikulturelt og moderne samfunn, samtidig som det er preget av betydelige konservative krefter. Det er en gryende samfunnsdebatt om LHBTI-rettigheter. I praksis vil mange homofile kunne leve et relativt uforstyrret liv så fremt de holder en diskret profil. Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes.

Lokale konflikter: I de nordlige og østlige områdene, i grensetraktene mot Uganda, Sør-Sudan, Etiopia og Somalia, har det i lengre tid vært konflikter mellom ulike etniske grupper. Konfliktene er ofte knyttet til kvegtyveri, landrettigheter og politisk representasjon. Utlendinger er vanligvis ikke mål for denne type angrep, men den generelle sikkerhetssituasjonen er ustabil og forsiktighet bør utvises. Bilkjøring bør skje i konvoi med eskorte.

Politisk uro: I lys av tidligere politisk uro og muligheter for vold, bør man unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige. For tiden er det særlig området i og rundt Mombasa som er sårbare for uroligheter, der det har vært opptøyer knyttet til enkelte moskeer. Det samme gjelder bysentrum i Nairobi.

Piratvirksomhet: Det har vært nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy utenfor kysten av Kenya. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Denne artikkelen er ikke uttømmende med hensyn til sikkerhetsbildet i Kenya. Reisende og fastboende anbefales å følge med på lokale media og myndigheter. Ambassadens hjemmeside oppdateres med relevant informasjon når situasjonen tilsier det.

Forsikring: Norske borgere oppfordres sterkt til å ha gyldig reiseforsikring.

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • I Kenya: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:


Innreise

Koronavirus (covid-19): Etter å ha vært stengt siden mars, gjenåpnet Kenya sine internasjonale flyplasser for kommersielle flygninger den 1. august. Innreiseforbudet for utenlandske borgere ble samtidig opphevet, men det er fremdeles restriksjoner for innreise til landet:

Det er visumplikt for alle norske borgere til Kenya. Visum bør søkes og betales online via kenyansk nettside. Visum koster 51 USD ved nett-søknad. Vær oppmerksom på at det finnes opptil flere falske nettsider for visumsøknader til Kenya. Fra 1. januar 2021 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe visum ved ankomst og man må søke på nett i forkant.

Norge inngår i en gruppe av land som nå er fritatt fra innreisekarantene, forutsatt at den reisende oppfyller følgende vilkår: Man kan fremlegge en negativ PCR basert covid-19-test som er tatt innen 96 timer fra når reisen startet, kroppstemperaturen ved ankomst er ikke høyere enn 37.5°C, og man utviser ikke influensalignende symptomer, som vedvarende hosting og pustevansker. Det understrekes at myndighetene gjør en løpende vurdering av hvilke land som er fritatt, og kan endre dette på kort varsel.

For reisende fra land som ikke eksplisitt er fritatt fra innreisekarantene, gjelder et krav om 14 dagers karantene, enten i egen bolig eller på et sted utpekt av myndighetene. Myndighetene har utarbeidet en liste over godkjente hoteller hvor karantenen kan avvikles, og reisende oppfordres til å kontakte sitt flyselskap for en oversikt over godkjente hoteller. Karantenen må avvikles på egen regning.

Alle reisende må på forhånd fylle ut et elektronisk skjema på nettsiden til kenyanske helsemyndigheter.

Kenya har innført portforbud fra kl. 21.00 til kl. 04.00. Hvis man reiser med et fly som har avgang eller ankomst i løpet av denne tidsperioden, kan man likevel transporteres til og fra flyplassen uten å bli rammet av portforbudet.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn kan også søke om visum i forkant fra Kenyas ambassade i Stockholm, Sverige.

Kenyanske myndigheter godtar følgende reisedokumenter:

  • Nødpass. (Vi har erfart at personer med nødpass har støtt på utfordringer ved innreise til Kenya. Kenyanske myndigheter bekrefter imidlertid at dette er et dokument som er godkjent for innreise)
  • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument). NB: Visum for slikt dokument må søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.
  • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). NB: Visum for slikt dokument må søkes på forhånd ved den kenyanske ambassaden i Stockholm, minst tre måneder før avreise.

Samtlige reisedokumenter må være gyldig minst seks måneder ved innreise.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.  Det gjøres også oppmerksom på at disse regler kan endre seg.

Alle nordmenn som skal reise til Kenya eller er bosatt i Kenya oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no, utvise særlig aktsomhet og følge anvisningene fra kenyanske myndigheter.

Det anbefales å tegne omfattende reiseforsikring for besøk til Kenya.


Helse

Koronavirus (covid-19): Koronaviruset ble påvist 13. mars 2020 i Kenya og antallet smittetilfeller stiger. Myndighetene har iverksatt en rekke preventive tiltak. Oppdatert informasjon om disse kan finnes på hjemmesidene til Ministry of Health.

Kenyanske myndigheter har innført portforbud i hele landet mellom kl. 22.00 og kl. 04.00 som er forlenget til 12. mars 2021. Innenfor dette tidsrommet må alle oppholde seg innendørs. Det er et generelt krav om sosial distansering på 1,5 meter. Videre er det obligatorisk med bruk av ansiktsmaske når man oppholder seg i det offentlige rom. Fra 4. november, tillates salg av alkohol på barer, restauranter og spisesteder men med innskrenket åpningstid til kl. 21.00.

Det tidligere forbudet mot å reise inn og ut av fylkene Nairobi og Mombasa har blitt opphevet, og innenriks flypassasjertrafikk gjenåpnet den 15. juli.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Før avreise til Kenya anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning. 

Kenyanske myndigheter krever gulfebervaksine dersom tilreisende kommer fra et område med gulfeber. For personer som planlegger å oppholde seg i grenseområdene til Somalia eller skal reise videre til Somalia, gjøres det oppmerksom på at norske helsemyndigheter anbefaler vaksinasjon mot polio ved reiser til Somalia, særlig ved opphold i mer enn fire uker. Bakgrunnen er den siste tidens økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) flere steder i verden, herunder i Somalia.

Malariamedisin er nødvendig i store deler av Kenya, med unntak av Nairobi/høylandet. Øst-Afrika er også høyrisikoområde for hiv/aids. Den høye luftforurensningen i Nairobi kan også være plagsom.

Nairobi og Mombasa har flere gode private sykehus, leger og tannleger som kan benyttes. Utvalget av medisiner er også tilfredsstillende.


Praktisk informasjon

Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika anbefales å registrere seg hos utenrikstjenesten. Det gjelder også norske borgere som oppholder seg i Kenya over en lengre periode. Frivillig registrering for nordmenn under utenlandsopphold gjøres på reiseregistrering.no.

Kenyanske immigrasjonsmyndigheter krever at passet ditt er gyldig seks måneder etter utreise fra Kenya. Enkelte forretninger krever at du fremlegger pass ved betaling med kredittkort. Det kan være fornuftig å ha en kopi av passet med på reisen. Dersom du skulle være uheldig å bli frastjålet eller miste alle identifikasjonsdokumentene dine, vil en kopi av passet ditt kunne fungere som identifikasjon for eventuell utstedelse av nødpass. Scan inn siden som inneholder personopplysningene i passet ditt og send til din egen e-post. Da har du alltid en kopi tilgjengelig.

Strøm/telefon. Strømspenning: 240V. Tre pinner stikkontakt. Det er GSM-dekning i byene, tettbygde strøk og turistområder. Flere operatører tilbyr 3G-nettverk. De mest vanlige er Safaricom, Orange og Airtel.  Telenor/NetCom-abonnement fra Norge kan benyttes. Landkoden til Kenya er +254.

Valuta: Kenyanske shilling (KES). 100 KES = 8,20 NOK (mars 2017)

Visa og Mastercard samt enkelte andre internasjonale kredittkort aksepteres. Det er tilgjengelige minibanker i byene, og de fleste hoteller, restauranter samt større dagligvarebutikker/forretninger aksepterer betalingskort.

Normale åpningstider bank, offentlige kontor og butikker. Bank: Mandag-fredag kl. 09-15, dagligvarebutikk: Mandag-lørdag kl. 08-18, søndag kl. 08-13, offentlige kontorer: Man-fre kl. 08-17

Nødtelefoner: Politi, ambulanse, brannvesen 999

Nasjonale helligdager: 1. nyttårsdag, Idd Ul Fitr (dato varierer), langfredag, 2. påskedag, 1. mai (arbeidernes internasjonale kampdag), 1. juni (Madaraka Day), 20. oktober (Mashujaa Day), 12. desember (Jamhuri Day), 1. og 2. juledag.

Kenya ligger en time foran Norge sommerstid, og to timer foran vinterstid. Engelsk og swahili er offisielle språk.

Bruk, besittelse og salg av narkotiske stoffer straffes med bøter og fengsel.

Det er ingen strenge kleskoder i Kenya. Men vær oppmerksom på at kystområdene i hovedsak er muslimske. Spesielt kvinner bør derfor kle seg konservativt utenfor hotellene, med tildekkede skuldre og ben. Nudisme er forbudt ved lov.

Homofile handlinger er kriminalisert i Kenya. Imidlertid vurderes straffelovens paragraf på dette feltet å være «sovende». Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes. En bør antageligvis unngå å demonstrere homofile handlinger offentlig.

Røyking i det offentlige rom er forbudt i Kenya og blir spesielt håndhevet i Nairobi og i nærområdene til flyplassene. 

I september 2017 ble bruk av plastposer forbudt i Kenya.  Unngå å ha plastposer i bagasjen ved ankomst til landet.