Kenya - reiseinformasjon

Kenya opplever periodevis politisk uro og demonstrasjoner. Hold deg oppdatert på sikkerhetssituasjonen der du er. Vær årvåken og unngå steder der mange folk samles. Kenya har vært rammet av terrorangrep, og det er risiko for at det skjer igjen. Til sammen påvirker dette sikkerheten for norske borgere, inkludert i Nairobi. Trafikk og kriminalitet utgjør ellers de største risikofaktorene for norske borgere i Kenya.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.01.2020 - FORTSATT GYLDIG

Kenya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, inkludert Garissa fylke.

I tillegg frarådes opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige til Kenyas kystområde som befinner seg innen 150 km fra grensen til Somalia, inkludert øyer.

Pass: For innreise til Kenya må du ha pass som er gyldige minst seks måneder ved innreise.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til kenyansk politi og kontakte ambassaden i Nairobi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Nairobi og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Visum: Kenyanske myndigheter annonserte i desember 2023 visumfrihet for innreise til Kenya.

Besøkende til Kenya må imidlertid søke om innreiseautorisasjon, Travel Authorisation (eTA) elektronisk. Dette gjør du her: Apply for your eTA to Kenya (etakenya.go.ke) For spørsmål knyttet til visum, opphold og arbeidstillatelser i Kenya henvises til den kenyanske ambassaden i Stockholm eller kenyanske myndigheter i landet.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Nordmenn på reise i Kenya bør holde seg oppdatert om situasjonen i landet. Registrer reisen din i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no.

Terrorisme: Det er fare for at terrorhendelser igjen kan finne sted i Kenya. Populære oppholdssteder for vestlige borgere kan være terrormål for terroristgrupper. Norske borgere bør gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og unngå store forsamlinger.

I tillegg til Nairobi er områdene nordøst i Kenya, langs grensen mot Somalia, hele Kenya-kysten, inkludert Mombasa spesielt utsatt. Det er også et høyere trusselnivå knyttet til Tana River-området i Kenya. Norske reisende og andre vestlige kan være potensielle mål for kidnappingsaksjoner planlagt av væpnede grupper. 

Trafikk: Trafikken i Kenya anses å være risiko nr. 1. Bruk av offentlig transport bør unngås; både større busser og minibusser, såkalte "matatuer", har høy ulykkesfrekvens. Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Utvis forsiktighet under kjøring, og unngå landeveiskjøring i mørket. Bildører låses og vinduene lukkes ved kjøring i bysentrum. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler. Det er ikke tilrådelig å stoppe for å bistå havarerte biler o.l. I tilfelle ulykke, rapporter til nærmeste politistasjon i stedet for å stoppe.

Politisk uro: I lys av tidligere politisk uro og muligheter for vold, bør man unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige.

Piratvirksomhet: Det har vært kraftig nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy utenfor kysten av Kenya. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Innreiserestriksjoner: Kenyanske myndigheter opphevet 9. mai 2023 kravet om  gyldig vaksinasjonsbevis for covid-19. Dersom du har forkjølelsessymptomer ved ankomst må du ta ta en covid-test. Du finner nærmere om dette på Travel requirements (kcaa.or.ke).

Vaksiner: Kenyanske myndigheter krever gyldig gulfebervaksine. Tidligere har vaksinen hatt  ti års varighet. Norske helsemyndigheter vurderer nå vaksinen til å ha livsvarig gyldighet. Dette er imidlertid ikke tilfelle i alle land, så om vaksinen har utløpt, ta kontakt med Folkehelseinstituttet for videre rådgivning.

Kriminaliteten i deler av Kenya er høy, og våpen er ofte involvert. I nordlige deler av landet er sikkerhetssituasjonen ustabil. Turister må være oppmerksomme og ikke gå til fots i områder eller øde strender der man ikke er kjent. Det anbefales ikke å ferdes til fots noe sted etter mørkets frembrudd.

Det anbefales å være særlig oppmerksom ved ankomst og avreise ved den internasjonale flyplassen i Nairobi, JKIA, og passe godt på reisedokumentene.

Kenya er et sårbart land for klimaendringene og ekstremvær. De siste årene har store deler av landet vært rammet av både alvorlig tørke og mye nedbør. Infrastrukturen i de store byene er særlig sårbare for mye regn. Flom skaper store ødeleggelser her og på landsbygda.   

Seksuell orientering: Homofili er straffbart ifølge kenyansk lov, selv om den nye grunnloven forbyr enhver form for diskriminering. I praksis vil mange homofile kunne leve et relativt uforstyrret liv så fremt de holder en diskret profil. Særlig i Nairobi og i turistområder er det uproblematisk for homofile å ferdes.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør om mulig unngå å reise alene om natten.

Nødtelefoner : Politi, ambulanse, brannvesen: 999

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • I Kenya: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden  

 

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein,, DSS DSS
Kenya.