Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.

Samferdselsnytt 2024

Samferdselsnytt 2023

Samferdselsnytt 2022

(Uke 1-36 har pdf-format)

Samferdselsnytt 2021

(Format: pdf)