Malawi - reiseinformasjon

Myndighetene har delvis stengt grenseovergangene, men flyplassene i Lilongwe og Blantyre er åpne. Innreisende må ha med seg attest som viser negativ covid-19-test. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste besøkende får et problemfritt opphold i vakre og hyggelige Malawi. Det er lite voldskriminalitet sammenlignet med nabolandene. Den største risikoen er imidlertid knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Terrortrusselen anses som liten. Imidlertid kan Malawi som andre land bli rammet av terrorangrep uten forvarsel.

Lommetyveri forekommer, og særlig i nærheten av markedene og busstasjonene i Lilongwe og Blantyre. Man bør derfor være på vakt mot dette. Ran kan forekomme og man bør ikke bære med seg store summer i kontanter eller synlige verdisaker. På dagtid kan man normalt bevege seg trygt de fleste steder, men bl.a. fravær av gatelys gjør at man etter mørkets frembrudd bør unngå områder hvor det er få mennesker. Fastboende i de større byene bør være oppmerksomme på sikkerheten rundt boligene ettersom bevæpnede innbrudd på kvelds- og nattestid kan forekomme, særlig i Lilongwe, Blantyre og Zomba. Det anbefales å ha vakt(er), alarm og gitter ved ytterdører og vinduer, samt piggtråd og/eller elektrisk gjerde.

Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Man bør være forsiktig med å oppsøke demonstrasjoner, og det er viktig å holde seg informert gjennom lokal media.

Smugling, besittelse og bruk av narkotiske rusmidler er strengt forbudt og kan føre til alvorlige straffer. Kjøp av uslipte edelstener er ulovlig. Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser. Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Generelt bør man også spørre om lov før man tar bilder av folk.

Korrupsjon forekommer hyppig i Malawi – også innen politiet. Ikke aksepter krav om penger (bøter) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort. Dersom man må betale bøter, bør man be om kvittering.

Homofili er kriminalisert i Malawi. Strafferammen er 14 års fengsel. Lovparagrafene er imidlertid omdiskutert, og i praksis har de ikke vært benyttet til å dømme homofile de siste årene.

Trafikk og transport: Malawi har venstrekjøring. Sikkerhetsbelte er påbudt. Det er mange trafikkulykker i forhold til antall kjøretøy, og trafikken anses som den største sikkerhetsrisikoen. Dette skyldes en gjennomgående dårlig teknisk standard på bilparken, overlasting og liten respekt for fartsgrenser. Kjørende bør utvise stor forsiktighet overfor andre trafikanter, hull i veien, forlatte kjøretøy i veikanten, syklister, fotgjengere og dyr.

Kjøring i mørket innebærer en særskilt risiko og bør unngås utenfor bykjernene da mange biler ikke har fungerende lys. Reise mellom byer i offentlige mini-busser og varebiler bør unngås. Alternativet er større og mer pålitelige busser som går mellom de største byene. Bruk av mobiltelefon er forbudt når en kjører.

Klima og naturkatastrofer: Malawi har tropisk/subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider. Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november, og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april. I den kalde tiden av året ligger dagtemperaturene omkring en gjennomsnittlig norsk sommerdag, men har kjølige netter. Det anbefales å bruke solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden og å drikke rikelig med vann for å unngå uttørring.

Det er store høydeforskjeller i Malawi – fra under 100 moh. til fjell over 3000 moh. En betydelig del av Malawi ligger på 1000 moh. og høyere. Her kan det gå ned mot null grader om natten i den kalde årstiden.

Flom kan forekomme i elvedaler i deler av Malawi i regntiden. Da kan korte, men kraftige regnbyger føre til at elver på kort tid går over sine bredder. Malawi er ofte utsatt for tørkeperioder. Som følge av dette kan avlingene slå feil og matusikkerheten øke blant landets fattigste. Hyppigheten av jordskjelv i området er lav, men Malawi er en del av Rift Valley som er kjent for jordskjelv med ujevne mellomrom.

I krise- og nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Lilongwe:

Kgl. norsk ambassade
Arwa House
City Centre
Lilongwe
Telefon: +265 1 774 211, +265 997 429 293, +47 23981000
E-post: emb.lilongwe@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no

Politi: Lilongwe 01 796 333, Blantyre 01 823 333, Mzuzu 01 320 544 eller 01 311 333

Brann: Lilongwe 01 757 999 eller 01 751 444, Blantyre 01 871 999, Mzuzu 01 332 177

Følgende numre kan kun ringes fra fasttelefon: Politi 997, sykehus 998, brann 999.

Sykehus i Lilongwe:

  • Seventh Day Adventist Hospital (24/7) +265 886 019 236
  • ABC Clinic Area 47 +265 1761 670, +265 1761 164, 265 888 211 085
  • Kamuzu Central Hospital (24/7) +265 1754 725, +265 1754 420
  • ZMK Clinic Area 9 +265 999 575 315, +265 1753 786

Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Malawi oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no, og å ha gyldig reiseforsikring.

Norske borgere må ha visum for innreise i Malawi. Malawi innførte elektronisk visum i 2020. Nordmenn kan også søke om visum på forhånd ved Malawis høykommissær i London, og mange kan få visum ved ankomst Malawi. Om visum skal skaffes ved ankomst i Malawi, anbefaler ambassaden alle reisende om å ha med seg ferdig utfylt visumsøknadsskjema, samt å ha med USD i kontanter tilsvarende gebyret på ønsket visum. Se nettsidene til Malawis høykommissær i London for nødvendig dokumentasjon samt hvilket beløp som gjelder hvilket type visum. Utenlandske borgere med fast opphold i Norge kan være underlagt andre krav for visum til Malawi.

Politi og immigrasjonsmyndigheter foretar kontroll av utlendinger mht. gyldig opphold i landet. Det anbefales at alle har pass og gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan en ha kopi av pass, men husk i tilfelle kopi av siden med visumstempelet. Manglende evne til å kunne dokumentere gyldig opphold i landet, er i seg selv tilstrekkelig grunnlag for å bli arrestert.

Malawi er gulfeberfri, og ønsker å forbli det. Derfor krever myndighetene at en må fremvise gyldig gulfeberkort dersom man kommer fra et område med gulfeber (eller er i transitt på en flyplass i et land med gulfeber i mer enn 12 timer).

For siste oppdaterte informasjon om innereisebestemmelser til Malawi oppfordres reisende til å lese nettsidene til Malawis høykommissær i London.

.


Helse

Koronavirus (covid-19): Helsedepartementet i Malawi ber befolkningen begrense sosiale aktiviteter og redusere økonomiske aktiviteter for å redusere smitteomfang. De oppfordrer til maskebruk og sosial distansering. Myndighetene har delvis stengt grenseovergangene. Flyplassene i Lilongwe og Blantyre er derimot åpne, og det er daglige flygninger fra Sør-Afrika og flere flygninger i uken fra Addis og Nairobi. Innreisende må ha med seg attest som viser negativ covid-19-test. Testen må tas ti dager eller mindre før avreise. Hvis en reisende ankommer til Malawi uten covid-19 attest, vil test bli utført på den reisendes egen regning. (Ifølge helsemyndighetene sin hjemmeside sist oppdatert 18. september 2020).

Public Health Institute of Malawi har ansvaret for koronavirusberedskap i Malawi. Malawiske myndigheter kontrollerer flypassasjerer ved ankomst i Lilongwe og Blantyre, og ankommende må fylle ut en helsedeklarasjon. Se det malawiske helsedepartementets facebook-side for oppdatert informasjon inkludert oppdaterte karanteneregler.

Norske reisende og norske som oppholder seg i Malawi bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Norske borgere oppfordres til å følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Folkehelseinstituttet gir smittevernråd ved reiser. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende, men er generelt ikke i samsvar med nord-europeisk, vestlig standard. Blir man alvorlig syk, vil man som regel bli fløyet ut av Malawi for behandling i Sør-Afrika, eventuelt til Europa. Det er derfor meget viktig å tegne reiseforsikring som har god dekning for slike hendelser før utreise fra Norge.

Ambassaden henviser til Folkehelseinstituttet for helsefaglige reiseråd og veiledning for nordmenn som reiser til Malawi.

Hiv/aids-epidemien har rammet en betydelig del av befolkningen og det er anslått at ca. ni prosent av malawiere mellom 15 og 49 år lever med hiv (UNaids 2020). Ubeskyttet sex innebærer en betydelig smitterisiko for hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer.

Vannet i byene kan drikkes etter koking/filtrering. Har man ikke mulighet til det, anbefales det å kjøpe vann. Det er lett tilgjengelig. Personlig hygiene er spesielt viktig i varmt og fuktig klima. Sår blir lett infiserte og bør renses og dekkes til. Vann, såpe og plaster er som regel tilstrekkelig. Soppinfeksjoner i huden kan oppstå.

Malawi er betraktet som et risikoområde for bilharzia. Av den grunn frarådes bading i elver og ferskvann. For informasjon om bilharzia, se Center for Disease Control and Preventions nettsider, eller kontakt ditt lokale legekontor. Vaksinasjoner og malariaprofylakse anbefales. Ta kontakt med norske helsemyndigheter/vaksinasjonsklinikk for oppdaterte råd i god tid før avreise. Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr. Husk at det ved hundebitt er nødvendig å kontakte lege selv om man har rabiesvaksine.


Praktisk informasjon

Tidsforskjell i forhold til Norge, +/- 0 når det er sommertid i Norge, +1 når det er vintertid (GMT +1).

Strømmen er på 220 volt. Apparater med verdifulle elektroniske komponenter bør imidlertid beskyttes med en "surge-protector" da strømstyrken er ustabil. Dette får man vanligvis kjøpt i de største byene.

Det er to mobilnettverk - Airtel og TNM - i alle byene og de fleste andre områder. Operatørene tilbyr 4G og nettforbindelsen er stort sett stabil. Kontaktkort kan enkelt skaffes lokalt. Norske mobilabonnementer (ikke norske kontantkort) fungerer vanligvis i Malawi (roaming).

Internettilbudet er mangfoldig, men det tilbys sjelden gratis internettilgang (wifi) i kafeer, restauranter, hoteller og lignende.

Nasjonal telefonkode er +265, og internettdomenet er .mw.

Myntenheten er malawiske kwacha. Visa, MasterCard og noen ganger American Express aksepteres av de største hotellene og på turiststeder (ofte mot provisjon). Visa og Mastercard kan brukes til å heve penger i de største byenes bankfilialer, vekslingsbyråer og for uttak fra minibanker. Minibanker er relativt lett tilgjengelige i større byer som Lilongwe, Blantyre, og Mzuzu, men er ellers lite utbredt. Man kan også veksle kontanter ved vekslingsbyråer og banker. På hverdager er bankene vanligvis åpne fra kl 08 til 15, lørdag vanligvis 09 til 12. De fleste offentlige kontorer har åpent fra 07 til 17. Det anbefales å oppsøke kontorene mellom 09-12 og 14-16.

De fleste butikker stenger 17 eller 18. Noen supermarkeder har åpent fra kl 07 til 20. Mange småbutikker stenger to timer midt på dagen. Fredag ettermiddag holder mange muslimske forretningsinnehavere stengt for å kunne delta i fredagsbønnen.

Se liste over malawiske helligdager på Public holidays in Malawi (wikipedia). Når en helligdag faller i en helg i Malawi, utløser den som oftest en fridag den påfølgende mandagen.

Lokale skikker og språk: De fleste malawiere fremstår som hjelpsomme, positive og utadvendte. Brautende og høyrøstet fremferd, synlig beruselse, banning/stygt ordbruk og respektløs tiltale kan bli tatt ille opp – særlig av de eldre. Klesdrakten er konservativ.

Når man møter en malawier, er det vanlig å hilse, og så følger et lite hilserituale "Hvordan går det med deg, din familie" osv. Det er vanlig å introdusere seg selv etter at man har utvekslet hilsefrasene. Det er viktig å takke for tjenester.

Engelsk er det offisielle språket, og det nasjonale språket er chichewa. Reiser man på landsbygda, vil man oppleve at få snakker engelsk, men i de større byene kan man som regel gjøre seg forstått på engelsk.