Malawi - reiseinformasjon

Omfattende, midlertidige reiserestriksjoner trer i kraft i Malawi onsdag 1. april. Internasjonale ruteflygninger til og fra Malawi samt passasjertransport på veier inn og ut av Malawi vil bli suspendert. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Store demonstrasjoner kan bli arrangert på kort varsel. Nordmenn oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet; følge med på lokale medier og følge råd fra malawiske myndigheter, unngå store folkemengder og unngå unødvendig ferdsel i og mellom byene når demonstrasjoner pågår.

Antall voldelige demonstrasjoner og innbrudd har økt kraftig etter presidentvalget i mai 2019. Innbrudd forekommer i alle boligområder, også i små hoteller og gjestehus. I forbindelse med valg av bolig/overnattingssted i Malawi bør stedets forebyggende sikkerhetstiltak vurderes.

De fleste besøkende får et problemfritt opphold i vakre og hyggelige Malawi. Det er lite voldskriminalitet sammenlignet med nabolandene, men lommetyveri forekommer. Den største risikoen er imidlertid knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet.

Det oppsto i oktober 2017 uroligheter i fjellområdet og distriktet Mulanje sør i Malawi samt de tre tilgrensende distriktene Phalombe, Thyolo og Nsanje. Rundt ti personer ble meldt drept og flere angrepet, deriblant to turister.  Situasjonen virker å ha roet seg, men reisende i de nevnte distriktene anbefales likevel å være ekstra oppmerksomme på personlig sikkerhet og følge med i lokale medier.

Terrortrusselen anses som liten. Imidlertid kan Malawi som andre land bli rammet av terrorangrep uten forvarsel.

Lommetyveri forekommer, og særlig i nærheten av markedene og busstasjonene i Lilongwe og Blantyre. Man bør derfor være på vakt mot dette. Ran kan forekomme og man bør ikke bære med seg store summer i kontanter eller synlige verdisaker. På dagtid kan man normalt bevege seg trygt de fleste steder, men bl.a. fravær av gatelys gjør at man etter mørkets frembrudd bør unngå områder hvor det er få mennesker. Fastboende i de større byene bør være oppmerksomme på sikkerheten rundt boligene ettersom bevæpnede innbrudd på kvelds- og nattestid kan forekomme, særlig i Lilongwe, Blantyre og Zomba. Det anbefales å ha vakt(er), alarm og gitter ved ytterdører og vinduer, samt piggtråd og/eller elektrisk gjerde.

Smugling, besittelse og bruk av narkotiske rusmidler er strengt forbudt og kan føre til alvorlige straffer.

Korrupsjon forekommer hyppig i Malawi – også innen politiet. Ikke aksepter krav om penger (bøter) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort. Dersom man må betale bøter, skal man be om kvittering.

Kjøp av uslipte edelstener er ulovlig.

Trafikk og transport: Malawi har venstrekjøring. Sikkerhetsbelte er påbudt. Det er mange trafikkulykker i forhold til antall kjøretøy, og trafikken anses som den største sikkerhetsrisikoen. Dette skyldes en gjennomgående dårlig teknisk standard på bilparken, overlasting og liten respekt for fartsgrenser. Kjørende bør utvise stor forsiktighet overfor andre trafikanter, hull i veien, forlatte kjøretøy i veikanten, syklister, fotgjengere og dyr.

Kjøring i mørket innebærer en særskilt risiko og bør unngås utenfor bykjernene da mange biler ikke har fungerende lys. Reise mellom byer i offentlige mini-busser og varebiler bør unngås. Alternativet er større og mer pålitelige busser som går mellom de største byene. Bruk av mobiltelefon er forbudt når en kjører.

Politisk uro: Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Man bør være forsiktig med å oppsøke demonstrasjoner, og det er viktig å holde seg informert gjennom lokal media.

Seksuell orientering: Homoseksuelle handlinger er forbudt i Malawi, og overtredelse kan medføre flere års fengsel.

Naturkatastrofer: Flom kan forekomme i elvedaler i deler av Malawi i regntiden. Da kan korte, men kraftige regnbyger føre til at elver på kort tid går over sine bredder. Malawi er ofte utsatt for tørkeperioder. Som følge av dette kan avlingene slå feil og matusikkerheten øke blant landets fattigste. Hyppigheten av jordskjelv i området er lav, men Malawi er en del av Rift Valley som er kjent for jordskjelv med ujevne mellomrom. Ambassaden oppfordrer nordmenn i landet til å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Malawi oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller ved ambassaden ved ankomst. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd, og vær blant annet oppmerksom på følgende:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?

De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring. Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.


De fleste utenlandsreiser forløper uten problemer, men husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt!

Lokale nødnumre: Politi - Lilongwe 01 796 333, Blantyre 01 823 333, Mzuzu 01 320 544 eller 01 311 333 

Brann: Lilongwe 01 757 999 eller 01 751 444, Blantyre 01 871 999, Mzuzu 01 332 177

Numrene nedenfor kan kun ringes fra fasttelefon: Politi 997, sykehus 998,
brann 999.

Sykehus - Lilongwe: 

  • Kamuzu Central Hospital: 01 117 47260 eller 017 54 725
  • MASM Clinic (ved Ufulu Road i Area 43) 0888 189 070 eller 01 761 743
  • ABC Clinic 01 761 670
  • Etter stengetid: AMS Doctors 0888 211 002 eller 017 50404
  • Blantyre: 01 874 333 eller 01 877 333
  • Mzuzu: 01 320 044 eller 01 320 116 

Ved nødsituasjon vil informasjon sendt ut fra ambassaden i første rekke finnes på ambassadens hjemmeside, samt på Utenriksdepartementets nettside. Ambassadens telefonnummer er +265 1 774 211.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller pr e-post - UDops@mfa.no. Telefonnummeret til UDs sentralbord er 22 24 36 00.

Savnede nordmenn skal meldes til lokalt politi i Norge. Pårørende i Norge kan ringe 02 800 og da komme direkte til sitt lokale politidistrikt.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere må fra 1. oktober 2015 ha visum for innreise til Malawi.

Nordmenn kan søke om visum på forhånd ved Malawis høykommissær i London eller få visum ved ankomst Malawi. Om visum fås ved ankomst Malawi, anbefaler ambassaden alle reisende om å ha med seg ferdig utfylt dokumentasjon, samt å ha med USD i kontanter tilsvarende gebyret på ønsket visum. Se nettsidene til Malawis høykommissær for nødvendig dokumentasjon samt hvilket beløp som gjelder hvilket type visum.

Vi gjør også oppmerksom på at utenlandske borgere med fast opphold i Norge kan være underlagt andre krav for visum til Malawi.

Politi og immigrasjonsmyndigheter foretar kontroll av utlendinger mht. gyldig opphold i landet. Det anbefales at alle har pass og gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan en ha kopi av pass, men husk i tilfelle kopi av siden med visumstempelet. Manglende evne til å kunne dokumentere gyldig opphold i landet, er i seg selv tilstrekkelig grunnlag for å bli arrestert.

Malawi er gulfeberfri, og ønsker å forbli det. Derfor krever myndighetene at en må fremvise gyldig gulfeberkort dersom man kommer fra et område med gulfeber (eller er i transitt på en flyplass i et land med gulfeber i mer enn 12 timer).

For siste oppdaterte informasjon om innereisebestemmelser til Malawi oppfordres reisende til å undersøke med Malawis høykommissær i London.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, pass, visum etc. er gyldige.


Helse

Koronavirus (covid-19): Omfattende, midlertidige reiserestriksjoner trer i kraft i Malawi onsdag 1. april. Internasjonale ruteflygninger til og fra Malawi samt passasjertransport på veier inn og ut av Malawi vil bli suspendert. Innenriks passasjertransport på vei, passasjertog og passasjerbåter påvirkes også av reiserestriksjonene. Nordmenn i Malawi oppfordres til å lese og lytte til lokale medier for oppdatert informasjon.

Public Health Institute of Malawi har ansvaret for koronavirusberedskap i Malawi. Malawiske myndigheter kontrollerer flypassasjerer ved ankomst i Lilongwe og Blantyre, og ankommende må fylle ut en helsedeklarasjon. Nordmenn må regne med å bli satt i karantene ved ankomst i Malawi. Se det malawiske helsedepartementets facebookside for oppdatert informasjon inkludert oppdaterte karanteneregler. 

Norske reisende og norske som oppholder seg i Malawi bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Folkehelseinstituttet gir smittevernråd ved reiser. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

***

Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende, men er generelt ikke i samsvar med nord-europeisk, vestlig standard. Blir man alvorlig syk, vil man som regel bli fløyet ut av Malawi for behandling i Sør-Afrika, eventuelt til Europa. Det er derfor meget viktig å tegne reiseforsikring som har god dekning for slike hendelser før utreise fra Norge.

Ambassaden henviser til Folkehelseinstituttet for helsefaglige reiseråd og veiledning for nordmenn som reiser til Malawi.

Hiv/aids-epidemien har rammet en betydelig del av befolkningen og det er anslått at ca. ti prosent av malawiere mellom 15 og 49 år lever med hiv (National Statistics Office, 2010). Ubeskyttet sex innebærer en betydelig smitterisiko for hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer.

Vannet i byene kan drikkes etter koking/filtrering. Har man ikke mulighet til det, anbefales det å kjøpe vann. Det er lett tilgjengelig.

Personlig hygiene er spesielt viktig i varmt og fuktig klima. Sår blir lett infiserte og bør renses og dekkes til. Vann, såpe og plaster er som regel tilstrekkelig. Soppinfeksjoner i huden kan oppstå.

Malawi er betraktet som et risikoområde for bilharzia. Av den grunn frarådes bading i elver og ferskvann. For informasjon om bilharzia, se Center for Disease Control and Preventions nettsider, eller kontakt ditt lokale legekontor.

Vaksinasjoner og malariaprofylakse anbefales. Ta kontakt med norske helsemyndigheter/vaksinasjonsklinikk for oppdaterte råd i god tid før avreise.

Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr.


Praktisk informasjon

Tidsforskjell i forhold til Norge, +/- 0 når det er sommertid i Norge, +1 når det er vintertid (GMT +1).

Strømmen er på 220 volt. Apparater med verdifulle elektroniske komponenter bør imidlertid beskyttes med en "surge-protector" da strømstyrken er ustabil. Dette får man vanligvis kjøpt i de største byene.

Det er to mobilnettverk - Airtel og TNM - i alle byene og de fleste andre områder. Hvis man skal bruke lokal mobiltelefon med kontantkort, kan man enkelt skaffe seg sim-kort fra en lokal mobiltelefonforhandler. Det er en fordel å åpne mobiltelefoner med binding før utreise fra Norge. Norske mobiltelefonabonnementer fungerer ikke nødvendigvis i Malawi.

Internettilbudet er mangfoldig (bl.a. Burco, Skyband, Globe, Tonse, MTL) og økende. De fleste hoteller og hosteller har relativt gode muligheter for trådløs internett-tilkobling.

Nasjonal telefonkode er +265, og internettdomenet er .mw.

Myntenheten er malawiske kwacha. Visa, American Express og i noen tilfeller MasterCard aksepteres av de største hotellene og på turiststeder (ofte mot provisjon). De kan også brukes til å heve penger i de største byenes bankfilialer, vekslingsbyråer og for uttak fra minibanker. Minibanker er relativt lett tilgjengelige i større byer som Lilongwe, Blantyre, og Mzuzu, men er ellers lite utbredt. Man kan også veksle kontanter ved vekslingsbyråer og banker.

Normale åpningstider: De fleste butikker stenger mellom kl 17 og 18. Noen supermarkeder har åpent fra kl 07 til 20. Mange småbutikker stenger to timer midt på dagen. Fredag ettermiddag holder mange muslimske forretningsinnehavere stengt for å kunne delta i fredagsbønnen.
Banker: På hverdager er åpningstidene fra kl 08 til 15. Lørdag har de fleste banker åpent mellom 09 og 12. De fleste offentlige kontorer har åpent fra 07 til 17. Det anbefales å oppsøke kontorene mellom 09-12 og 14-16.

Nasjonale helligdager (2017): 15. januar (Chilembwe day), 3. mars (Martyr's day), 13. april (skjærtorsdag), 14. april (langfredag), 17. april (2. påskedag), 1. mai (arbeidernes dag), 14. mai (Kamuzu day), 6. juli (uavhengighetsdag), 9. oktober (morsdag), og 25. desember (1. juledag). Når en helligdag faller i en helg i Malawi, utløser den som oftest en fridag den påfølgende mandagen.

Lokale skikker: De fleste malawiere fremstår som hjelpsomme, positive og utadvendte. Brautende og høyrøstet fremferd, synlig beruselse, banning/stygt ordbruk og respektløs tiltale kan bli tatt ille opp – særlig av de eldre. Klesdrakten er konservativ.

Når man møter en malawier, er det vanlig å håndhilse, og så følger et lite hilserituale "Hvordan går det med deg, din familie" osv. Det er vanlig å introdusere seg selv etter at man har utvekslet hilsefrasene. Det er viktig å takke for tjenester.

Engelsk er det offisielle språket, og det nasjonale språket er chichewa. Reiser man på landsbygda, vil man oppleve at få snakker engelsk, men i de større byene kan man som regel gjøre seg forstått på engelsk.

Klima: Malawi har tropisk/subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider. Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november, og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april. I den kalde tiden av året ligger dagtemperaturene omkring en gjennomsnittlig norsk sommerdag, men har kjølige netter. Det anbefales å bruke solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden og å drikke rikelig med vann for å unngå uttørring.

Det er store høydeforskjeller i Malawi – fra under 100 moh. til fjell over 3000 moh. En betydelig del av Malawi ligger på 1000 moh. og høyere. Her kan det gå ned mot null grader om natten i den kalde årstiden.

Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser. Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Generelt skal man også spørre om lov før man tar bilder av folk.