Velg land

Malawi - reiseinformasjon

Grensene til Malawi er åpne, og det er ikke lenger krav om attest som viser negativ covid-19-test dersom man kan fremvise covid-19 vaksinepass som viser at man er fullvaksinert. For mer nærmere informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum: Norske borgere må ha visum for innreise i Malawi. Malawi innførte elektronisk visum i 2020, men det er også mulig å få visum på grensen ved innreise (kontant betaling i USD). Du finner søknadsportal for e-visum og mer informasjon om visumprosessen, inkludert priser på nettsiden The Official Visa Website for Malawi.

Reisedokumenter: Pass er påkrevd ved innreise. Det må være gyldig i minst 180 dager etter ankomst og inneholde to tomme sider.

Det anbefales å ha pass med gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan en ha fotokopi av pass og visumstempel. Politi og immigrasjonsmyndigheter kontrollerer jevnlig at utlendinger har gyldig opphold i landet. Hvis du ikke kan dokumentere at du har gyldig opphold i landet, risikerer du å bli arrestert.

Mistet pass: Hvis du mister passet, kan du søke om nødpass ved den norske ambassaden i Lilongwe. Nødpass krever personlig oppmøte ved ambassaden og prosessen kan ta litt tid.

Gulfeberkort: Malawi er gulfeberfritt og myndighetene krever gyldig gulfeberkort dersom du kommer fra et område med gulfeber eller har vært i transitt på en flyplass i et land med gulfeber i mer enn tolv timer.

 

Den største risikoen i Malawi er knyttet til trafikksikkerhet. Trafikkbildet kan oppfattes som intenst, veiene er dårlige og ulykkesfrekvensen er høy.

Du bør unngå å kjøre på kvelds- og nattestid utenfor sentrum av byene på grunn av dårlig opplyste veier og biler som mangler lys.

Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige. Hold deg oppdatert om situasjonen gjennom lokale medier.

Trafikk: Unngå å reise mellom byer i offentlige mini-busser og varebiler. Bruk heller større busser som går i rute mellom de største byene og er mer pålitelige.

Koronavirus (covid-19): Ved innreise krever myndighetene enten et gyldig covid-19 vaksinesertifikat eller attest som viser negativ covid-19-PCR test. Testen må ikke være eldre enn 72 timer ved ankomst. Barn under tolv år som reiser sammen med fullvaksinerte foreldre/foresatte trenger ikke fremvise vaksinasjonssertifikat eller negativ covid-19 PCR-test.

EU legger ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023. Koronasertifikatet vil ikke være tilgjengelig etter det. For å ta utskrift av oversikten over dine vaksiner, logg deg inn på nettsiden Vaksiner på Helsenorge: https://www.helsenorge.no/vaksiner

Helsetilbud: Kvaliteten på helsetilbudet er generelt lav. Blir man alvorlig syk, kan det være behov for oppfølging i Sør-Afrika eller Europa. Sørg for at du har gyldig og dekkende reiseforsikring før du reiser til Malawi.

Anbefalte vaksiner: Ta kontakt med norske helsemyndigheter eller reiseklinikker i god tid før avreise for råd om hvilke vaksiner som anbefales ved reise til Malawi. Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr. Husk at det ved hundebitt er nødvendig å kontakte lege selv om man har rabiesvaksine.

Sykdommer: Hiv og aids er utbredt. Malariaprofylakse anbefales. Det er for tiden kolerautbrudd i Malawi og anvisninger fra myndighetene bør følges.

Malawi er betraktet som et risikoområde for bilharzia. Av den grunn frarådes bading i elver og ferskvann. For informasjon om bilharzia, se Center for Disease Control and Preventions nettsider, eller kontakt ditt lokale legekontor.

Vannkvalitet: Vannet i byene kan drikkes etter koking eller filtrering. Har du ikke mulighet til det, bør du kjøpe drikkevann.

 

 

Det er lite voldskriminalitet i Malawi sammenlignet med nabolandene. Lommetyveri forekommer, og særlig i nærheten av markedene og busstasjonene i Lilongwe og Blantyre. Ran forekommer, så unngå områder hvor det er få mennesker etter mørkets frembrudd. Voldelige innbrudd på kvelds- og nattestid kan også forekomme, særlig i byer som Lilongwe, Blantyre og Zomba.

Korrupsjon forekommer hyppig i Malawi, også innen politiet. Ikke aksepter krav om penger (bøter) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort. Dersom du må betale bøter, bør du be om kvittering.

 

Malawi har tropisk/subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider. Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november, og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april.

Flom kan forekomme i regntiden og risikoen for ødelagte veie og broer er stor. Hyppigheten av jordskjelv i området er lav, men Malawi er en del av Rift Valley som er kjent for jordskjelv med ujevne mellomrom.

Narkotika: Smugling, besittelse og bruk av narkotiske rusmidler er strengt forbudt og kan føre til alvorlige straffer. Kjøp av uslipte edelstener er ulovlig.

LHBTI: Homofili er kriminalisert i Malawi. Strafferammen er 14 års fengsel. Lovparagrafene er imidlertid omdiskutert, og i praksis har de ikke vært benyttet til å dømme homofile de siste årene.

Fotografering og film: Det er forbudt å fotografere eller filme militæranlegg og omgivelsene rundt. Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Generelt bør man også spørre om lov før man tar bilder av folk.

Språk: Engelsk er det offisielle språket, og det nasjonale språket er chichewa. I de største byene har de fleste gode engelskkunnskaper, men få snakker engelsk utenfor byene.

Kgl. norsk ambassade
Arwa House
City Centre
Lilongwe
Telefon: +265 1 779 400, +47 23 98 10 00
E-post: emb.lilongwe@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no.

Lokale nødnumre: Politi: Lilongwe 01 796 333, Blantyre 01 823 333, Mzuzu 01 320 544 eller 01 311 333

Brann: Lilongwe 01 757 999 eller 01 751 444, Blantyre 01 871 999, Mzuzu 01 332 177

Følgende numre kan kun ringes fra fasttelefon: Politi 997, sykehus 998, brann 999.

Sykehus i Lilongwe:

  • Seventh Day Adventist Hospital (24/7) +265 886 019 236
  • ABC Clinic Area 47 +265 1761 670, +265 1761 164, 265 888 211 085
  • Kamuzu Central Hospital (24/7) +265 1754 725, +265 1754 420
  • ZMK Clinic Area 9 +265 999 575 315, +265 1753 786

 

Malawi. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Malawi.