Malawi - reiseinformasjon

Grensene til Malawi er åpne, og det er ikke lenger krav om attest som viser negativ covid-19-test dersom man kan fremvise covid-19 vaksinepass som viser at man er fullvaksinert. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Gyldige reisedokumenter: Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Visum: Norske borgere må ha visum for innreise i Malawi. Malawi innførte elektronisk visum i 2020. Utenlandske borgere med fast opphold i Norge kan være underlagt andre krav for visum til Malawi. Det vil medføre problemer ved utreise dersom visumet ikke lenger er gyldig. 

Pass: Gyldig pass er nødvendig for reise til Malawi. Passet må være gyldig i minimum180 dager ved ankomst og inneholde to tomme sider.

Identifikasjon: Politi og immigrasjonsmyndigheter foretar kontroll av utlendinger mht. gyldig opphold i landet. Det anbefales at alle har pass og gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan en ha kopi av pass, men husk i tilfelle kopi av siden med visumstempelet. Manglende evne til å kunne dokumentere gyldig opphold i landet, er i seg selv tilstrekkelig grunnlag for å bli arrestert.

Tap av norsk pass: Hvis du mister passet, kan du søke om nødpass ved ambassaden. Nødpass krever personlig oppmøte.

Gulfeberkort: Malawi er gulfeberfri, og ønsker å forbli det. Derfor krever myndighetene at en må fremvise gyldig gulfeberkort dersom man kommer fra et område med gulfeber (eller er i transitt på en flyplass i et land med gulfeber i mer enn tolv timer).

Lokale nødnumre: Politi: Lilongwe 01 796 333, Blantyre 01 823 333, Mzuzu 01 320 544 eller 01 311 333

Brann: Lilongwe 01 757 999 eller 01 751 444, Blantyre 01 871 999, Mzuzu 01 332 177

Følgende numre kan kun ringes fra fasttelefon: Politi 997, sykehus 998, brann 999.

Kontakt ambassaden på telefonnummer +265 1 779 400, +47 23 98 10 00 hvis du er i en krise eller nødsituasjon. Utenfor ambassadens åpningstid kan du kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Forsikring / reiseregistrering: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. Reisende kan også registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. 

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det malawiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område, hvis du forlater et berørt område eller forlater landet. Det er viktig at du varsler dine pårørende. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

De fleste besøkende får et problemfritt opphold i vakre og hyggelige Malawi. Det er lite voldskriminalitet sammenlignet med nabolandene. Den største risikoen er imidlertid knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Terrortrusselen anses som lav. Imidlertid kan Malawi som andre land bli rammet av terrorangrep uten forvarsel.

Trafikk: Malawi har venstrekjøring. Det er mange trafikkulykker i forhold til antall kjøretøy, og trafikken anses som den største sikkerhetsrisikoen. Dette skyldes en gjennomgående dårlig teknisk standard på bilparken, overlast og liten respekt for fartsgrenser. Kjørende bør utvise stor forsiktighet overfor andre trafikanter, hull i veien, forlatte kjøretøy i veikanten, syklister, fotgjengere og dyr.

Kjøring i mørket innebærer en særskilt risiko og bør unngås utenfor bykjernene da mange biler ikke har fungerende lys. Reise mellom byer i offentlige mini-busser og varebiler bør unngås. Alternativet er større og mer pålitelige busser som går mellom de største byene. Bruk av mobiltelefon er forbudt når en kjører.

Koronavirus (covid-19): Helsedepartementet i Malawi ber befolkningen begrense sosiale aktiviteter og redusere økonomiske aktiviteter for å redusere smitteomfang. De oppfordrer til bruk av munnbind og sosial distansering.

Det er ikke lenger krav om attest som viser negativ covid-19-test dersom man kan fremvise covid-19 vaksinesertifikat som viser at man er fullvaksinert. Dersom man ikke har vaksinesertifikat, må man ha med attest som viser negativ covid-19-PCR test. Testen må ikke være eldre enn 72 timer ved ankomst.

Barn under tolv år som reiser sammen med fullvaksinerte foreldre/foresatte trenger ikke eget vaksinasjonssertifikat eller fremvise negativ covid-19 PCR test.

Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge myndigheternes råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Public Health Institute of Malawi har ansvaret for koronavirusberedskap i Malawi. Se det malawiske helsedepartementets facebook-side for oppdatert informasjon inkludert oppdaterte karanteneregler.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbud: Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende, men er generelt ikke i samsvar med nord-europeisk, vestlig standard. Blir man alvorlig syk, vil man som regel bli fløyet ut av Malawi for behandling i Sør-Afrika, eventuelt til Europa. Det er derfor meget viktig å tegne reiseforsikring som har god dekning for slike hendelser før utreise fra Norge.

Ambassaden henviser til Folkehelseinstituttet for helsefaglige reiseråd og veiledning for nordmenn som reiser til Malawi.

Sykdommer: Hiv/aids-epidemien har rammet en betydelig del av befolkningen og det er anslått at ca. ni prosent av malawiere mellom 15 og 49 år lever med hiv (UNaids 2020). Ubeskyttet sex innebærer en betydelig smitterisiko for hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer.

Malawi er betraktet som et risikoområde for bilharzia. Av den grunn frarådes bading i elver og ferskvann. For informasjon om bilharzia, se Center for Disease Control and Preventions nettsider, eller kontakt ditt lokale legekontor. Vaksinasjoner og malariaprofylakse anbefales. Ta kontakt med norske helsemyndigheter/vaksinasjonsklinikk for oppdaterte råd i god tid før avreise. Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr. Husk at det ved hundebitt er nødvendig å kontakte lege selv om man har rabiesvaksine.

Vannkvalitet: Vannet i byene kan drikkes etter koking/filtrering. Har man ikke mulighet til det, anbefales det å kjøpe vann.

Lommetyveri forekommer, og særlig i nærheten av markedene og busstasjonene i Lilongwe og Blantyre. Ran kan forekomme og man bør ikke bære med seg store summer i kontanter eller synlige verdisaker. På dagtid kan man normalt bevege seg trygt de fleste steder, men bl.a. fravær av gatelys gjør at man etter mørkets frembrudd bør unngå områder hvor det er få mennesker. Fastboende i de større byene bør være oppmerksomme på sikkerheten rundt boligene ettersom bevæpnede innbrudd på kvelds- og nattestid kan forekomme, særlig i Lilongwe, Blantyre og Zomba. Det anbefales å ha vakt(er), alarm og gitter ved ytterdører og vinduer, samt piggtråd og/eller elektrisk gjerde.

Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Man bør være forsiktig med å oppsøke demonstrasjoner, og det er viktig å holde seg informert gjennom lokal media.

Smugling, besittelse og bruk av narkotiske rusmidler er strengt forbudt og kan føre til alvorlige straffer. Kjøp av uslipte edelstener er ulovlig. Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser. Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Generelt bør man også spørre om lov før man tar bilder av folk.

Korrupsjon forekommer hyppig i Malawi – også innen politiet. Ikke aksepter krav om penger (bøter) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort. Dersom man må betale bøter, bør man be om kvittering.

Malawi har tropisk/subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider. Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november, og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april. I den kalde tiden av året ligger dagtemperaturene omkring en gjennomsnittlig norsk sommerdag, men har kjølige netter. Det anbefales å bruke solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden og å drikke rikelig med vann for å unngå uttørring.

Det er store høydeforskjeller i Malawi – fra under 100 moh. til fjell over 3000 moh. En betydelig del av Malawi ligger på 1000 moh. og høyere. Her kan det gå ned mot null grader om natten i den kalde årstiden.

Flom kan forekomme i elvedaler i deler av Malawi i regntiden. Malawi er også ofte utsatt for tørkeperioder. Som følge av dette kan avlingene slå feil og matusikkerheten øke blant landets fattigste. Hyppigheten av jordskjelv i området er lav, men Malawi er en del av Rift Valley som er kjent for jordskjelv med ujevne mellomrom.

De fleste malawiere fremstår som hjelpsomme, positive og utadvendte. Brautende og høyrøstet fremferd, synlig beruselse, banning/stygt ordbruk og respektløs tiltale kan bli tatt ille opp – særlig av de eldre. Klesdrakten er konservativ.

Når man møter en malawier, er det vanlig å hilse, og så følger et lite hilserituale "Hvordan går det med deg, din familie" osv. Det er vanlig å introdusere seg selv etter at man har utvekslet hilsefrasene. Det er viktig å takke for tjenester.

Homofili er kriminalisert i Malawi. Strafferammen er 14 års fengsel. Lovparagrafene er imidlertid omdiskutert, og i praksis har de ikke vært benyttet til å dømme homofile de siste årene.

Engelsk er det offisielle språket, og det nasjonale språket er chichewa. I de største byene har de fleste gode engelskkunnskaper, men få snakker engelsk utenfor byene.

Kgl. norsk ambassade
Arwa House
City Centre
Lilongwe
Telefon: +265 1 779 400, +47 23 98 10 00
E-post: emb.lilongwe@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no.

Sykehus i Lilongwe:

  • Seventh Day Adventist Hospital (24/7) +265 886 019 236
  • ABC Clinic Area 47 +265 1761 670, +265 1761 164, 265 888 211 085
  • Kamuzu Central Hospital (24/7) +265 1754 725, +265 1754 420
  • ZMK Clinic Area 9 +265 999 575 315, +265 1753 786

 

Malawi. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Malawi.