Malawi - reiseinformasjon

Malawi er generelt et trygt reisemål. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet.

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for innreise i Malawi, dersom du skal være her inntil 90 dager.

Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å være mer enn 30 dager, må du kontakte immigrasjonsmyndighetene i Malawi for å få en forlengelse på ytterligere 60 dager.

Ved overtredelse av disse reglene kan det påløpe en bot på, for tiden, USD 25 pr. dag.

Reisedokumenter: Pass er påkrevd ved innreise. Det må være gyldig i minst 180 dager etter ankomst og inneholde to tomme sider.

Det anbefales å ha pass med gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan en ha fotokopi av pass og visumstempel. Politi og immigrasjonsmyndigheter kontrollerer jevnlig at utlendinger har gyldig opphold i landet. Hvis du ikke kan dokumentere at du har gyldig opphold i landet, risikerer du å bli arrestert.

Mistet pass: Hvis du mister passet, kan du søke om nødpass ved den norske ambassaden i Lilongwe. Nødpass krever personlig oppmøte ved ambassaden og prosessen kan ta litt tid.

Gulfeberkort: Malawi er gulfeberfritt og myndighetene krever gyldig gulfeberkort dersom du kommer fra et område med gulfeber eller har vært i transitt på en flyplass i et land med gulfeber i mer enn tolv timer.

Forsikring / reiseregistrering: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. Reisende bør registrere kontaktopplysninger på reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post. 

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det malawiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område, hvis du forlater et berørt område eller forlater landet. Det er viktig at du varsler dine pårørende. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

De fleste reiser til Malawi gjennomføres uten spesielle problemer da Malawi er generelt et trygt og fredelig reisemål. 

Trafikk: Den største risikoen i Malawi er knyttet til trafikksikkerhet. Trafikkbildet kan oppfattes som intenst, veiene er dårlige og ulykkesfrekvensen er høy.

Vær også obs på at Malawi har venstrekjøring.

Du bør unngå å kjøre på kvelds- og nattestid utenfor sentrum av byene på grunn av dårlig opplyste veier og biler som mangler lys.

Unngå å reise mellom byer i offentlige minibusser og varebiler. Bruk heller større busser som går i rute mellom de største byene og er mer pålitelige.

Terror: Terrortrusselen anses som lav, men Malawi kan som andre land bli rammet av terrorangrep.

Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Unngå møter og demonstrasjoner som kan utvikle seg til å bli voldelige. Hold deg oppdatert om situasjonen gjennom lokale medier.

Helsetilbud: Kvaliteten på helsetilbudet er generelt lav. Blir man alvorlig syk, kan det være behov for oppfølging i Sør-Afrika eller Europa. Sørg for at du har gyldig og dekkende reiseforsikring før du reiser til Malawi.

Ambassaden henviser til Folkehelseinstituttet for helsefaglig råd og veiledning for nordmenn som reiser til Malawi.

Anbefalte vaksiner: Ta kontakt med norske helsemyndigheter eller reiseklinikker i god tid før avreise for råd om hvilke vaksiner som anbefales ved reise til Malawi. Vær særlig oppmerksom på krav om poliovaksinering ved opphold i over 4 uker. Har du oppholdt deg i Malawi i mere end 4 uker og ikke har gyldig poliovaksine hjemmefra må du sørge for å ha tatt poliovaksine før du forlater landet (fhi.no).

Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr. Husk at det ved hundebitt er nødvendig å kontakte lege selv om man har rabiesvaksine. For reisende som kommer fra, eller har reist via, land med risiko for gulfebersmitte, er der krav om dokumentasjon på gulfebervaksinasjon.

For at ta utskrift av oversikten over hvilke vaksiner du har, logg deg inn på nettsiden om vaksiner på Helsenorge.

Sykdommer: Hiv og aids er utbredt. Malariaprofylakse anbefales. Det er for tiden kolerautbrudd i Malawi og anvisninger fra myndighetene bør følges.

Malawi er betraktet som et risikoområde for bilharzia. Av den grunn frarådes bading i elver og ferskvann. For informasjon om bilharzia, se Center for Disease Control and Preventions nettsider, eller kontakt ditt lokale legekontor.

Vannkvalitet: Vannet i byene kan drikkes etter koking eller filtrering. Har du ikke mulighet til det, bør du kjøpe drikkevann.

Det er lite voldskriminalitet i Malawi sammenlignet med nabolandene. Lommetyveri forekommer, og særlig i nærheten av markedene og busstasjonene i Lilongwe og Blantyre. Ran forekommer, så unngå områder hvor det er få mennesker etter mørkets frembrudd. Biler bør ikke forlates med synlige verdisaker.

Voldelige innbrudd på kvelds- og nattestid kan også forekomme, særlig i byer som Lilongwe, Blantyre og Zomba.

Korrupsjon forekommer hyppig i Malawi, også innen politiet. Ikke aksepter krav om penger (bøter) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort. Dersom du må betale bøter, bør du be om kvittering.

Malawi har tropisk/subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider. Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november, og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april.

Flom kan forekomme i regntiden og risikoen for ødelagte veie og broer er stor. Hyppigheten av jordskjelv i området er lav, men Malawi er en del av Rift Valley som er kjent for jordskjelv med ujevne mellomrom.

Narkotika: Smugling, besittelse og bruk av narkotiske rusmidler er strengt forbudt og kan føre til alvorlige straffer.

Truede arter og edelstener: Kjøp av uslipte edelstener er ulovlig. Vær oppmerksom på at visse truede arter og produkter fra disse, som pangolin og elfenben, er ulovlig å eksportere, og at overtredelse kan medføre streng fengselsstraff. Enkelte suvenirer som finnes på lokale markeder, kan være produsert av materiale fra planter eller dyr som er oppført på Cites-listen over forbud eller restriksjoner mot handel. Kjøper har ansvar for å undersøke, og uvitenhet om reglene fritar ikke for ansvar for ulovlig utførsel.

LHBTI: Homofili er kriminalisert i Malawi. Lovparagrafene er imidlertid omdiskutert, og kan omfatte andre LHBTI grupper og seksuelle handlinger som oppfattes å være i strid med lokal kultur. LHBTI+-personer er utsatt for sosialt stigma og hets. Reisende oppfordres til å være forsiktige og utvise skjønn rundt egen trygghet under opphold i Malawi.

Porno: Besittelse av pornografisk materiale er ulovlig i Malawi. Overtredelse kan medføre fengsling, bøter og/eller utvisning. Dette gjelder også slikt materiale når det er lagret på datamaskin etc.

Fotografering og film: Det er forbudt å fotografere eller filme militæranlegg og omgivelsene rundt, samt andre områder hvor militæret patruljerer. Generelt bør man også spørre om lov før man tar bilder av folk.

Språk: Engelsk er det offisielle språket, og det nasjonale språket er chichewa. I de største byene har de fleste gode engelskkunnskaper, men få snakker engelsk utenfor byene.

Norges ambassade
Arwa House
City Centre
Lilongwe
Telefon: +265 111 779 400, +47 23 98 10 00
E-post: emb.lilongwe@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no.

Lokale nødnumre:

Politi:
Lilongwe: +265 887 393 667, +265 887 393 628

Blantyre: +265 887 393 650

Mzuzu: +265 887 389 292

Brann:

Lilongwe: +265 111 751 444 eller +265 111 757 999

Blantyre: +265 111 810 999 eller +265 884 252 616

Mzuzu: +265 998 717 799

Sykehus i Lilongwe:

  • Lilongwe Adventist Hospital (24/7): +265 886 019 236
  • ABC Clinic Area 47: +265 888 211 085
  • Kamuzu Central Hospital (24/7) : Kun ved henvisning
  • ZMK Medical Centre Area 9: +265 991 911 911, +265 999 455 786
Malawi. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Malawi.