Malaysia - reiseinformasjon

Fra 1. april 2022 kan nordmenn reise til Malaysia. For mer informasjon om innreisekrav se kapittelet om helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24.04.2017 - FORTSATT GYLDIG

Malaysia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til kysten av østlige Sabah fra Sandakan til Tawau, inkludert Ladah Datu, Kunak og Semporna, i tillegg til øyene og dykkerstedene utenfor kysten av nevnte område.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnitt for «Helse» for innreise knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Malaysia kreves norsk pass. Passet må være gyldig i minst seks måneder ved innreise til Malaysia. Malaysia godtar nødpass fra Norge så lenge dette er gyldig i seks måneder ved innreise. Nordmenn trenger ikke visum for opphold i Malaysia inntil tre måneder. Ved lengre opphold i Malaysia anbefales det at man får tatt en kopi av passet sitt med innreisestempelet.

Ved reise til Borneo (delstatene Sabah og Sarawak) må du være påpasselig med å få passet ditt stemplet der, ved innreise, utreise og forflytning mellom de to delstatene. Innreisestemplene som utstedes ved grensekontroll i Saba og Sarawak er gyldig like lenge som du har lovlig opphold i Malaysia.

Mistet pass. Hvis du mister pass, kan du møte på utfordringer i Malaysia. Problemene knytter seg til å kunne bevise datoen for innreise. Ta kopi av billetten din og oppbevar den separat fra originalene og pass godt på passet ditt. Dersom du mister passet ditt, må du gjøre følgende:

  1. Melde passet stjålet hos turistpolitiet i Malaysia og få en kopi av anmeldelsen
  2. Kontakte den norske ambassaden i Kuala Lumpur for utstedelse av nødpass (husk å ta med politianmeldelsen).
  3. Dra til immigrasjonsmyndighetene i Malaysia (Putrajaya) for å få nytt innreisestempelet i nødpasset.

Andre reisebevis. For reiser til Malaysia med reisedokumenter for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kreves visum

Trafikk. Trafikken er en av de største sikkerhetstruslene i Malaysia. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Den utgjør ikke minst en fare for fotgjengere, vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Fotgjengere anbefales å benytte seg av overganger og underganger så ofte som mulig. Om du kjører moped må du være svært forsiktig, spesielt om det regner da veiene kan bli veldig glatte.

Terror. Det er en generell risiko for terrorangrep i Malaysia, selv om landet så langt har vært skånet for større terrorhandlinger. Hold deg løpende orientert om situasjonen i landet og lytt til malaysiske myndigheters råd. Unngå store folkemengder.

Demonstrasjoner.  Det forekommer demonstrasjoner med jevne mellomrom i sentrale deler av Kuala Lumpur. Vanlige samlingssteder er KLCC, Masjid Jamek og Dataran Merdeka (Uavhengighetsplassen/Independence square). Hold deg oppdatert gjennom lokale medier og unngå politiske demonstrasjoner.

Bading. Forhør deg alltid med reisearrangør, hotell eller lokale myndigheter om variasjoner i lokale badeforhold, for eksempel om strømforhold og/eller forekomsten av giftige maneter – særlig kubemanet (box jellyfish). Å bli brent av en kubemanet kan medføre dødsfall. Forekomsten av slike maneter er økende. Det finnes lite eller ingen behandling mot dette ved sykehusene. Dersom du blir brent, må du kontakte lege umiddelbart.

Kidnapping. Det har forekommet bortføring av turister på østkysten av den malaysiske delstaten Sabah på Borneo, særlig på øyene i Sulu-arkipellaget. Motivet for bortføringen er blant annet å kreve løsepenger, og en rekke bortførte personer er blitt drept. Hele kysten av østlige Saba fra Sandaken til Tawau, inkludert øyene og dykkestedene utenfor anses for særlig utsatt.

Grenseområdet til Thailand: Reisende/fastboende frarådes å ta seg over grensen fra Malaysia til Thailand gjennom de thailandske provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge malaysiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. På helsedepartementets nettsider  publiseres det løpende oppdateringer om situasjonen i Malaysia.

Innreiserestriksjoner: Fra 1. april 2022 er grensene til Malaysia åpne for turister. Ambassaden anbefaler alle som skal reise til Malaysia å sette seg inn i hvilke innreisekrav som til enhver tid er gjeldende. For mer informasjon om innreise til Malaysia se: MySafeTravel og FAQ - Traveler (mysafetravel.gov.my).

Transitt: Ved internasjonal transitt i Malaysia gjelder i utgangspunktet ikke særlige regler som følge av koronasituasjonen. Reisende bør imidlertid sjekke hvilke testkrav som stilles av destinasjonslandet.

Koronatest: Fra 1. mai er det ikke testkrav for fullvaksinerte eller barn som er 12 år eller yngre. For øvrige reisende er det fortsatt testkrav.

Innreisekarantene:  Fra 1. april er det ikke krav om karantene ved innreise for fullvaksinerte. Reisende som ikke er fullvaksinerte må gjennomføre fem dagers karantene ved ankomst. 

Lokale restriksjoner: Restriksjoner kan endres uten forvarsel, og politiet håndhever reglene strengt. Brudd på regler kan resulterer i bot på 1000 MYR eller mer og/eller fengsel. Hold deg oppdatert på gjeldende restriksjoner på helsedepartementets nettsider.

Det anbefales at man til enhver tid har med seg gyldig identifikasjon med opplysninger om status for opphold samt viser årvåkenhet og følger lokale smittevernsbestemmelser.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no.

***

Denguefeber:  Det har vært en kraftig økning i antall tilfeller av denguefeber de siste årene, spesielt i områdene Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur og Putrajaya. Myggartene som overfører dengue-viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer. De stikker vanligvis på dagtid, i motsetning til mygg som overfører malaria. De kan imidlertid også stikke på kvelds- og nattestid. Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt dengue hemoragisk feber, som har høyere dødelighet. Dette skjer vanligvis dersom man tidligere har blitt smittet. Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Malaria: Det er minimal fare for malaria i Kuala Lumpur og de større byene, og heller ikke ved opphold på turisthoteller ved de større turistdestinasjonene som Langkawi. Det anbefales å ta malariatabletter ved reiser til enkelte skogbevokste innlandsområder på Malakkahalvøya og i Sarawak og Sabah på Borneo. Disse bør kjøpes i hjemlandet før man kommer til Malaysia.

Zika: Zikaviruset har forekommet i Malaysia og deler av Sørøst-Asia de siste årene. Som en følge av dette har norske helsemyndigheter fra 3. mai 2017 endret råd til gravide og andre reisende til områder med zika. I tillegg er det åpnet for mer testing for par i forbindelse med graviditet. Gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttet sine sider om zikaviruset.

Kjønnssykdommer: De vanligste kjønnssykdommene i Malaysia er herpes, syfilis, gonoré og klamydia. Dessuten er antallet hiv/aids-positive økende. Ifølge Malaysia Aids Council er tallet på smittede som lever med hiv 90.603 og det var 3330 nye tilfeller av smitte i 2015.

Matforgiftning:  Matforgiftning og diaré er de vanligste sykdommene som reisende til Malaysia får. I over 80 prosent av tilfellene skyldes diaré en bakterieinfeksjon og kan kureres med antibiotika. Mathygiene er generelt god på større hoteller og restauranter, men svært varierende på de mange improviserte gatekjøkkener som finnes.

Drikkevann: Drikkevann bør filtreres, eller kjøpes på flaske, pass på at forseglingen ikke er brutt. På restauranter kan man bestille varmt vann, som betyr at vannet er kokt før servering. Det kan være lurt å unngå isbiter.

Luftforurensning: Kombinasjonen av høy temperatur, høy luftfuktighet og periodevis sterk luftforurensing kan oppleves ubehagelig, særlig for astmatikere, og kan gi hyppige luftveisinfeksjoner, spesielt i de større byene. Den årlig tilbakevendende «hazen» som følge av skogbranner, først og fremst i Indonesia, skaper tidvis akutt høy luftforurensing i perioden juni-august. Hvis man lider av astma eller andre luftforurensingssykdommer, kan det være lurt å komme seg ut av byen i noen dager.

På klimadepartementet sine hjemmesider finner man Air Pollution Index (API). Det nasjonale helsedepartementet har lagt ut følgende informasjon; Tips to Beat the Haze

Sykehus: Malaysiske private sykehus holder gjennomgående god standard, og man har spesialister innenfor de fleste områder og disipliner. Medisinutsalget er godt i de større byene, men vær obs på falske varer. Dette gjelder spesielt malariatabletter, som derfor bør kjøpes før man ankommer landet.

Malaysia er et forholdsvis trygt land, men vær spesielt oppmerksom på veskenappere på moped, som stjeler vesker og smykker fra ofre som går langs fortau og veier. Dette kan i en del tilfeller medføre alvorlige personskader i forbindelse med fall, at offeret dras etter mopeden eller bruk av slagvåpen/kniv. Unngå bruk av dyre smykker og vurder nøye om det er nødvendig å ha med veske når du går gatelangs. Om du blir utsatt for veskenapping, bør du ikke gjøre motstand da dette kan bli møtt med aggresjon fra veskenapperens side.

Innbrudd. Det forekommer innbrudd i hus og leiligheter, også mens folk er hjemme. Slike innbrudd skjer både på dag- og nattestid, og kan medføre bruk av vold. Vær bevisst på sikkerhet rundt boligen, spesielt om du oppholder deg i enebolig/villastrøk. Det forekommer også ran og kidnapping av bilister.

Svindel. Hold øye med kredittkort under betaling, kopiering og misbruk av kort forekommer. Svindelforsøk skjer blant annet ved at du blir invitert spontant hjem til noen du møter, for så å bli involvert i kortspill eller gambling. Utlendinger har blitt tvunget til å betale betydelige beløp for å komme seg ut av spillegjeld.

Narkotika og våpenbesittelse. Vær spesielt oppmerksom på Malaysias narkotikalovgivning og ulovlig våpenbesittelse. Malaysia praktiserer automatisk dødsstraff for narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse. For narkotikabesittelse risikere man langt fengselsopphold og mulig piskeslag. Du kan bli bedt om å ta en urinprøve ved ankomst til Malaysia om det er mistanke om at du er påvirket av narkotika. Er denne positiv kan du bli sendt til et rehabiliteringssenter eller deportert.

Dersom du skulle være så uheldig å bli rammet av kriminalitet, bør du levere politianmeldelse innen 24 timer. Dette fordi enkelte politidistrikter praktiserer ett døgns tidsfrist og ikke vil ta imot anmeldelser etter at denne er utløpt.

Malaysia er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men det er viktig å følge beskjeder og anvisninger fra lokale myndigheter.

Malaysisk territorium er ikke spesielt utsatt for jordskjelv.

De største farene er sesongavhengig flom, som følge av tropiske regnskyll. Den østlige delen av den malaysiske halvøy utsettes i monsunperioden oktober-februar for kraftige regnstormer. Disse kan igjen utløse jordras.

Lovene i Malaysia reflektere at det er et muslimsk land. Kle deg ordentlig, respekter de lokale tradisjonene, lovene og religionene under oppholdet. Dette gjelder spesielt under høytidsmåneden ramadan og ved besøk i moskeer.

Lovgivningen i Malaysia er basert på den føderale loven, men også sharialoven, som gjelder for alle muslimer. Besøkende risikerer piskeslag eller lange fengselsopphold ved brudd på denne lovgivningen.

I Malaysia er homofili ulovlig og kan straffes med bøter, stokkeslag og fengsel. Det finnes eksempler på håndheving de siste årene. Man bør vise aktsomhet og unngå oppførsel som kan tiltrekke uønsket oppmerksomhet. Offentlig klemming og kyssing mellom en mann og kvinne er heller ikke akseptert.

Nødtelefon: 999

Turistpoliti: +60 21 46 0522

Ambassadens telefonnummer: +60 32 171 0000

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Malaysia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Malaysia