Malaysia - reiseinformasjon

Malaysiske myndigheter har besluttet å innføre midlertidige innreiserestriksjoner for utenlandske statsborgere. Det er sju dagers obligatorisk karantenekrav ved bestemte karantenesentere ved innreise for både utenlandske og malaysiske statsborgere. Se kapittelet om helse for mer informasjon om koronavirus/covid-19 og innreiserestriksjoner.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24.04.2017 - FORTSATT GYLDIG

Malaysia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til kysten av østlige Sabah fra Sandakan til Tawau, inkludert Ladah Datu, Kunak og Semporna, i tillegg til øyene og dykkerstedene utenfor kysten av nevnte område.

Sikkerhet

Malaysia er et forholdsvis trygt land. Man kan imidlertid oppleve problemer i forhold til kriminalitet, trafikk og helse. Reisende anbefales å lese nøye gjennom ambassadens sikkerhetsanbefalinger.

I Malaysia er især østkysten av delstaten Sabah på Borneo og området rundt et risikoområde. Man bør derfor utvise forsiktighet ved reiser i området. I 2015 og 2016 har det blitt gjennomført flere bortføringer og forsøk på bortføringer, både av arbeidere og turister. Fra februar til juli 2013 var det sammenstøt mellom bevæpnede personer fra Filippinene og malaysiske sikkerhetsstyrker på østkysten av Sabah. Det tilrås generelt at reisende holder seg løpende orientert om situasjonen i landet og i regionen.

Det forekommer demonstrasjoner med jevne mellom i sentrale deler av Kuala Lumpur. Vanlige samlingssteder er KLCC; Masjid Jamek og Dataran Merdeka (Uavhengighetsplassen/Independence square). Reisende bør holde seg oppdatert gjennom lokale medier og unngå politiske demonstrasjoner.

De fleste reiser til utlandet går uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Nordmenn som reiser eller bosetter seg i Malaysia oppfordres også til å registrere seg på  http://www.reiseregistrering.no/

Trafikk: Trafikken er en av de største sikkerhetstruslene i Malaysia. Den utgjør ikke minst en fare for fotgjengere, og det er viktig for fotgjengere å utvise stor aktsomhet. Veistandarden i Malaysia er god, men trafikktettheten er stor. Antall ulykker i trafikken er høyt, med over 6.000 dødsfall i trafikken per år. Brorparten er motorsykkelulykker, men det skjer også svært mange bil- og bussulykker. Hvis man kjører moped, må man være forsiktig, spesielt hvis det regner da veiene kan bli veldig glatte. For fotgjengere er det anbefalt å benytte seg av overganger og underganger så ofte som mulig.

Kriminalitet: Reisende/fastboende bør være oppmerksom på veskenappere på moped, som stjeler vesker og smykker fra ofre som går langs fortau og veier. Dette kan i en del tilfeller medføre alvorlige personskader i forbindelse med fall, at offeret dras etter mopeden eller bruk av slagvåpen/kniv. Vi oppfordrer derfor til at man unngår bruk av dyre smykker og vurderer nøye om det er nødvendig å ha med veske når man går gatelangs. Dersom man tar vesken med, bør denne bæres på den skulderen som er vendt bort fra veibanen. Vesken bør heller ikke bæres diagonalt over kroppen. Om man skulle bli utsatt for veskenapping, bør man ikke gjøre motstand da dette kan bli møtt med aggresjon fra veskenappernes side.

Det forekommer innbrudd i hus og leiligheter, også mens folk er hjemme. Slike innbrudd skjer både på dag- og nattestid, og kan medføre bruk av vold. Man bør derfor være bevisst på sikkerhet rundt boliger, ikke minst hvis man oppholder seg i enebolig/villastrøk. Det forekommer også ran og kidnappinger av bilister.

Reisende/fastboende rådes til å holde øye med kredittkort under betaling, siden kopiering og misbruk av kort forekommer. Nordmenn har også blitt utsatt for svindelforsøk i form av å bli spontant invitert med hjem til en person man tilfeldig møter på gaten, for så å bli involvert i kortspill eller gambling. Utlendinger har blitt tvunget til å betale betydelige beløp for å komme seg ut av spillegjeld.

Dersom man skulle være så uheldig å bli rammet av kriminalitet, bør man levere politianmeldelse innen 24 timer. Dette fordi enkelte politidistrikter praktiserer en ett døgns tidsfrist og ikke vil ta imot anmeldelser etter at denne er utløpt.

Bading: Man bør alltid spørre reisearrangør, hotell eller lokale myndigheter om variasjoner i lokale badeforhold, for eksempel om strømforhold og/eller forekomst av giftige maneter – særlig kubemanet (box jellyfish). Å bli brent av en kubemanet kan medføre dødsfall. Forekomsten av slike maneter er økende. Det finnes lite eller ingen behandling mot dette ved sykehusene. Dersom du blir brent, må du kontakte lege umiddelbart.

Terrorisme: Det er en generell risiko for terrorangrep i Malaysia, selv om landet så langt har vært skånet for større terrorhandlinger. Myndighetene har foretatt arrestasjoner av militante islamister som skal ha planlagt å ramme vestlige mål i Malaysia. Det antas å foreligge en troverdig trussel fra militante islamister i Malaysia, men trusselen anses likevel som lav. Malaysiske myndigheter har over lengre tid økt sin innsats mot militante islamister, og har høynet beredskapen i Kuala Lumpur. Ambassaden kjenner ikke til at det foreligger noen spesifikk trussel for øyeblikket.

Ambassaden oppfordrer norske borgere til å holde seg løpende orientert om situasjonen i landet og lytte til malaysiske myndigheters råd. Det oppfordres særlig til å unngå store folkemengder.

Kidnapping: Bortføringer av turister har forekommet på østkysten av den malaysiske delstaten Sabah på Borneo, særlig på øyene i Sulu-arkipellaget. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det med jevne mellomrom blitt kidnappet turister i dette området. Motivet er blant annet å heve løsepenger, og en rekke bortførte personer er blitt drept. Hele kysten av østlige Sabah fra Sandakan til Tawau, inkludert øyene og dykkerstedene utenfor anses for å være særlig utsatt. I 2015 og 2016 er det blitt gjennomført en rekke kidnappinger i området.

Ambulanse/legehjelp: Det kan være problematisk å få hjelp til å tilkalle ambulanse. Det kan derfor være en fordel å ha med seg egen mobiltelefon. Nødnummeret i Malaysia er 999.

Ambassaden anbefaler at man om mulig kommer seg til et godt privat sykehus, gjerne Gleneagles dersom man befinner seg i Kuala Lumpur/Penang-området. Ambassaden har også lister over sykehus i andre områder.

Du bør alltid ha med deg forsikringsbevis og passnummeret/kopi av passet med deg, når du ferdes utenfor hotellet.

Grenseområdet til Thailand: Reisende/fastboende frarådes å ta seg over grensen fra Malaysia til Thailand gjennom de thailandske provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla.

Naturkatastrofer: Malaysia er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men det er viktig å følge beskjeder og anvisninger fra lokale myndigheter. Malaysisk territorium er ikke spesielt utsatt for jordskjelv.

De største naturlige farene er sesongavhengig flom, som følge av tropiske regnskyll. Den østlige delen av den malaysiske halvøya utsettes i monsunperioden oktober-februar for kraftige regnstormer. Disse kan igjen utløse jordras. Det nordlige Malaysia ble rammet av kraftige flommer i desember 2014, med flere hundre døde og sårede.

Det er viktig å følge beskjeder og anvisninger fra lokale myndigheter.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger ikke visum for opphold i Malaysia inntil tre måneder. Det er viktig å huske på at passet er gyldig i minst seks måneder ved innreise til Malaysia. Ved lengre opphold i Malaysia anbefaler vi at man får tatt en kopi av passet sitt med innreisestempelet. Malaysia godtar nødpass fra Norge, så lenge dette er gyldig i seks måneder ved innreise.

Ved reiser til Borneo (delstatene Sabah og Sarawak) må man være påpasselige med å få passene sine stemplet der, ved innreise, utreise og forflytning mellom de to delstatene. Innreisestemplene som utstedes ved grensekontroll i Sabah og Sarawak er gyldig like lenge som man har lovlig opphold i Malaysia. 

Visum: Nordmenn får visum inntil 90 dager ved ankomst til Malaysia. Det er viktig å huske på at passet man reiser på er gyldig i minst seks måneder fra innreise til Malaysia. Ved forespørsel om returbillett må man kunne vise frem dette på flyplassen. 

Pass: Ambassaden har erfart at det kan oppstå problemer for norske borgere dersom de mister passet sitt i Malaysia. Problemene knytter seg til å kunne bevise datoen for innreise i Malaysia. Vi anbefaler at alle reisende tar kopi av billettene sine og oppbevarer dem separat fra originalene og at man generelt passer godt på passet sitt. Ved lengre opphold i Malaysia anbefaler vi at man får tatt en kopi av passet sitt med innreisestempelet.

Dersom du mister passet ditt i Malaysia, må du gjøre følgende:

 1. Melde passet stjålet hos turistpolitiet i Malaysia og få en kopi av anmeldelsen
 2. Kontakte den norske ambassaden i Kuala Lumpur for utstedelse av nødpass (husk å ta med politianmeldelsen). Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.
 3. Dra til immigrasjonsmyndighetene i Malaysia (Putrajaya) for å få nytt innreisestempel i nødpasset.

For reiser til Malaysia med reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kreves visum.

Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle landets myndigheter kontaktes når reise planlegges.

For visumsøknad ved opphold i over tre måneder, samt mer utfyllende informasjon om Malaysia, kan den malaysiske ambassaden i Stockholm kontaktes. Den dekker også Norge:
Embassy of Malaysia
Karlavägen 37
Box 26053
SE-100 41 Stockholm
Telefon: +46 (8) 440 84 00
Telefax: +46 (8) 791 87 60
E-post: mwstholm@algohotellet.se
Åpningstider: 08:30-16:30
Ambassadens nettside 


Helse

Koronavirus (covid-19): Reisende gjøres oppmerksom på at alle flyselskaper har vesentlig redusert rutetilbudet fra Malaysia. Norske reisende som fremdeles er i Malaysia bør, i samråd med sitt flyselskap, vurdere å dra hjem så snart som mulig. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg. Situasjonen endrer seg fort, og man må være forberedt på at tiltak som innreiseforbud, stengte grenser, kansellerte flyavganger og andre tiltak kan vanskeliggjøre returen til Norge. Er du fortsatt på reise i Malaysia, oppfordres du til å kontakte ditt reisebyrå, flyselskap eller forsikringsselskap så snart som mulig.

Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. På Ministry of Health Malaysia sine hjemmesider publiseres det løpende oppdateringer om situasjonen i Malaysia.

Malaysiske myndigheter har besluttet å innføre midlertidige innreiserestriksjoner for utenlandske statsborgere. Det er krav om sju dagers karantene i karantehotell ved innreise for både utenlandske og malaysiske statsborgere, såfremt man kan fremvise engelskspråklig dokumentasjon på negativ covid-19 RT-PCR test. Testen må være tatt tre dager før avreise og fremvises ved ankomst. Dersom dette kravet ikke er oppfylt, vil karantenetiden være ti dager. Reisende er selv pålagt å dekke kostnadene ved karantenehotell. Det er mulig å gjennomføre karantene på enkelte utvalgte premium-hoteller, til økt kostnad. Reisende som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må selv avtale dette på forhånd med det enkelte hotell. Malaysiske myndigheter krever at alle som reiser inn i landet laster ned og registrerer seg gjennom appen MySejahtera minimum tre dager før innreise.

Det anbefales at alle som ønsker å reise inn til Malaysia kontakter malaysiske myndigheter i god tid på forhånd for å få avklart hvorvidt innreise vil være mulig samt for oppdatert innreiseinformasjon. Reisende bør videre holde seg oppdatert og følge med på informasjon fra nasjonale myndigheter via helsedepartementets nettsider.

For mer informasjon om innreise til Malaysia se: ESD (imi.gov.my). For spørsmål om innreise kan den malaysiske ambassaden i Stockholm kontaktes:

Embassy of Malaysia
Karlavägen 37
Box 26053
SE-100 41 Stockholm
Telefon: +46 (8) 440 84 00
Telefax: +46 (8) 791 87 60
E-post:  mwstockholm@kln.gov.my

Det er fortsatt tillatt å transittere til internasjonale destinasjoner via malaysiske flyplasser, blant annet gjennom KLIA (Kuala Lumpur International Airport), men det forutsetter at man ikke behøver å passere immigrasjonen.

Fra 5. januar 2021 er det innført varierende restriksjoner i de ulike distriktene og delstatene i Malaysia. Hele landet er satt under Recovery Movement Control Order (RMCO) fram til 31. mars 2021. I tillegg er enkelte områder underlagt strengere covid-19-restriksjoner gjennom Conditional Movement Control Orders (CMCOs) eller Enhanced Movement Control Orders (EMCOs). Det er i tillegg innført ytterligere restriksjoner for de østlige malaysiske statene Saba og Sarawak.

Den norske ambassaden i Kuala Lumpur oppfordrer alle norske statsborgere til å holde seg oppdater på gjeldende restriksjoner, herunder SOP Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Restriksjonene kan endres uten forhåndsvarsel, og politiet håndhever reglene strengt. Brudd på RMCO-restriksjoner som blant annet: manglende bruk av maske, for mange personer samlet på et sted, at man sitter for tett eller manglende registrering ved bruk av sporingsapp/manuell registrering kan resultere i en bot på 1000 RM eller mer, og/eller fengsel.

Utenlandske statsborgere som mistenkes for brudd på slike bestemmelser skal i henhold til lokale regler pågripes og stilles for retten, og ikke bøtelegges på stedet. Politiet er også pålagt å sjekke oppholdstillatelse/visum/ID for utenlandske statsborgere som pågripes, og har anledning til å holde personer i varetekt til de har fått avklart disse detaljene med immigrasjonsmyndighetene.

Det anbefales dermed at man til enhver tid har med seg gyldig identifikasjon med opplysning om status for opphold samt viser årvåkenhet og følger lokale smittevernbestemmelser.

Fra 1. januar 2021 har malaysiske myndigheter informert om at utenlandske statsborger med utgåtte turistvisum som oppholder seg i Malaysia må, når RMCO avsluttes, forlate Malaysia innen 14 arbeidsdager, uten å måtte søke om forhåndsgodkjennelse eller noen spesielle extension pass.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Forekomsten av sykdommene denguefeber og malaria gjør at man bør ta normale forholdsregler mot mygg. Zika-viruset anses å være endemisk i Malaysia, dvs. at viruset er antatt å være tilstede i områdene og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Beskyttelse mot myggstikk som påkledning (langermet skjorte, lange bukser og sokker) og bruk av myggmidler er de viktigste tiltakene. Dersom man skulle være så uheldig å bli smittet, er det viktig at man snarest mulig søker medisinsk hjelp.

Denguefeber: Det har vært en kraftig økning i antall tilfeller av denguefeber de siste årene, spesielt i områdene Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur og Putrajaya. Myggartene som overfører dengue-viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer. De stikker vanligvis på dagtid, i motsetning til mygg som overfører malaria. De kan imidlertid også stikke på kvelds- og nattestid. Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt dengue hemoragisk feber, som har høyere dødelighet. Dette skjer vanligvis dersom man tidligere har blitt smittet. Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Malaria: Det er minimal fare for malaria i Kuala Lumpur og de større byene, og heller ikke ved opphold på turisthoteller ved de større turistdestinasjonene som Langkawi. Det anbefales å ta malariatabletter ved reiser til enkelte skogbevokste innlandsområder på Malakkahalvøya og i Sarawak og Sabah på Borneo. Disse bør kjøpes i hjemlandet før man kommer til Malaysia.

Zika: Zikaviruset har forekommet i Malaysia og deler av Sørøst-Asia de siste årene. Som en følge av dette har norske helsemyndigheter fra 3. mai 2017 endret råd til gravide og andre reisende til områder med zika. I tillegg er det åpnet for mer testing for par i forbindelse med graviditet. Gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttet sine sider om zikaviruset.

Kjønnssykdommer: De vanligste kjønnssykdommene i Malaysia er herpes, syfilis, gonoré og klamydia. Dessuten er antallet hiv/aids-positive økende i Malaysia. Ifølge Malaysia Aids Council er tallet på smittede som lever med hiv 90.603 og det var 3330 nye tilfeller av smitte i 2015.

Matforgiftning: Matforgiftning og diaré er de vanligste sykdommene som reisende til Malaysia får. I over 80 prosent av tilfellene skyldes diaré en bakterieinfeksjon og kan kureres med antibiotika. Mathygiene er generelt god på større hoteller og restauranter, men svært varierende på de mange improviserte gatekjøkkener som finnes.

Drikkevann bør filtreres, eller kjøpes på flaske, pass på at forseglingen ikke er brutt. På restauranter kan man bestille varmt vann, som betyr at vannet er kokt før servering. Det kan være lurt å unngå isbiter.

Luftforurensing: Kombinasjonen av høy temperatur, høy luftfuktighet og periodevis sterk luftforurensing kan oppleves ubehagelig, særlig for astmatikere, og kan gi hyppige luftveisinfeksjoner, spesielt i de større byene. Den årlig tilbakevendende «hazen» som følge av skogbranner, først og fremst i Indonesia, skaper tidvis akutt høy luftforurensing i perioden juni-august. Hvis man lider av astma eller andre luftforurensingssykdommer, kan det være lurt å komme seg ut av byen i noen dager.

På Klimadepartementet sine hjemmesider finner man Air Pollution Index (API). Det nasjonale Helsedepartementet har lagt ut følgende informasjon; Tips to Beat the Haze

Sykehus: Malaysiske private sykehus holder gjennomgående god standard, og man har spesialister innenfor de fleste områder og disipliner. Medisinutsalget er godt i de større byene, men vært obs på falske varer. Dette gjelder spesielt malariatabletter, som derfor bør kjøpes før man ankommer landet.

Reisende rådes til å ta ut reiseforsikring ettersom private sykehusopphold fort kan komme opp i betydelige summer. For øvrig henvises det til helsestasjoner i Norge for oversikt over nødvendige og anbefalte vaksiner. Internasjonalt vaksinasjonsbevis er nyttig.


Praktisk

Du bør sørge for å tegne en god reiseforsikring, eventuelt forsikre deg om at den du har er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

 • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
 • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
 • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.
 • Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.
 • Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort som du kan bestille på følgende måter:

 1.  Via internettsiden til Helfo
 2.  Via SMS til 26626: Kort (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer)
 3.  Helfos automatiske servicetelefon +47 33 51 22 80
 4.  Henvendelse til Helfo servicesenter servicesenteret@helfo.no 

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets statsborgere, men dekker eksempelvis ikke ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke utenfor Norden.

For ytterligere informasjon rundt helsehjelp i utlandet kontakt Helfo utland på telefon: 21 06 92 30 eller pr e-post: utland@helfo.no

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

De aller fleste utenlandsreiser forløper uten problemer. Godt forarbeid er viktig, spesielt hvis reisens formål er behandling. Husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt.

Lovene i Malaysia reflekterer det faktum at det er et muslimsk land. Derfor bør man kle seg ordentlig, respektere de lokale tradisjonene, lovene og religionen under oppholdet. Dette gjelder spesielt under høytidsmåneden ramadan og ved besøk i moskeer.

Lovgivningen i Malaysia er basert på den føderale loven, men også sharialoven, som gjelder for alle muslimer. Derfor risikerer besøkende piskeslag eller lange fengselsopphold ved brudd på denne lovgivningen.

I Malaysia er homofili ulovlig. Homofile bør derfor være varsomme og oppmerksomme på dette når man reiser dit. Offentlig klemming og kyssing mellom en mann og kvinne er heller ikke akseptert.

Man skal være spesielt oppmerksom på landets narkotikalovgivning og ulovlig våpenbesittelse; Malaysia praktiserer automatisk dødsstraff for narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse. For narkotikabesittelse risikerer man langt fengselsopphold og mulig piskeslag.

Man kan bli bedt om å ta en urinprøve ved ankomst til Malaysia, hvis det er mistanke om at man er påvirket av narkotika. Er denne positiv, kan man bli sendt til et rehabiliteringssenter eller deportert.

Omgangsformer: Pek med hele hånden, å bruke pekefingeren anses som fornærmende. Håndhilsing er vanlig i Kuala Lumpur, men mindre utbredt utenfor de store byene, særlig overfor kvinner. En malaysier hilser med et lett håndtrykk for deretter å ta hånden til brystet. Noen malaysiere håndhilser ikke på personer av det motsatte kjønn.

Bruk helst høyre hånd når du gir eller mottar penger og varer, når du handler eller er på restaurant. Man bør ikke gå foran en person som ber eller ta på Koranen.

Malaysias offisielle språk er Bahasa Malaysia eller malayisk. Engelsk er imidlertid meget utbredt, spesielt i byene. I tillegg snakkes blant annet mandarin, kantonesisk, hokkien, tamil og iban.