Malaysia - reiseinformasjon

Malaysia er i hovedsak et trygt reisemål. Reisende bør følge de anvisninger som gis av lokale myndigheter, og utvise generell forsiktighet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24.04.2017 - FORTSATT GYLDIG

Malaysia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til kysten av østlige Sabah fra Sandakan til Tawau, inkludert Ladah Datu, Kunak og Semporna, i tillegg til øyene og dykkerstedene utenfor kysten av nevnte område.

Husk pass: For innreise i Malaysia kreves norsk pass, returbillett eller billett til et tredjeland og tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv.

Passet må være gyldig i minst seks måneder ved innreise til Malaysia. Det er i praksis ikke mulig å reise inn til Malaysia på et norsk nødpass. I tillegg må reisende fylle ut Malaysia Digital Arrival Card - MDAC (imi.gov.my)  opptil tre dager før planlagt ankomst i Malaysia. Nordmenn trenger ikke visum for turistopphold i Malaysia inntil tre måneder. Ved ankomst vil reisende få et innreisestempel i passet som viser dato for ankomst. Vær påpasselig med å sjekke at du faktisk har fått passet stemplet ved grenseovergang til Malaysia. Det vil skape store utfordringer når man skal forlate landet om dette stempelet mangler Ved reiser med andre formål eller lengre opphold i Malaysia, kontakt Malaysias ambassade i Stockholm.

Ved reise til Borneo (delstatene Sabah og Sarawak) må du være påpasselig med å få passet ditt stemplet der, ved innreise, utreise eller reiser mellom de to delstatene. Innreisestemplene som utstedes ved grensekontroll i Sabah og Sarawak er gyldig like lenge som du har lovlig opphold i Malaysia.

Mistet pass: Ta kopi av billetten din og oppbevar den separat fra originalene og pass godt på passet ditt. Dersom du mister passet ditt, må du gjøre følgende:

  1. Melde passet tapt hos politiet i Malaysia og få en kopi av anmeldelsen.
  2. Kontakte den norske ambassaden i Kuala Lumpur for utstedelse av nødpass (husk å ta med politianmeldelsen!).
  3. Dra til immigrasjonsmyndighetene i Malaysia (Putrajaya) for å få nytt innreisestempelet i nødpasset.

Andre reisebevis: For reiser til Malaysia med reisedokumenter for flyktninger (blått reisedokument) og utlendingspass (grått reisedokument) kreves visum. Malaysia anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap.

Trafikk: Trafikken er en av de største sikkerhetsrisikoene i Malaysia. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Den utgjør ikke minst en fare for fotgjengere, vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Fotgjengere anbefales å benytte seg av overganger og underganger så ofte som mulig. Om du kjører moped må du være svært forsiktig, spesielt om det regner da veiene kan bli veldig glatte.

Terror: Det er en generell risiko for terrorangrep i Malaysia, selv om landet så langt har vært skånet for større terrorhandlinger. Hold deg løpende orientert om situasjonen i landet og lytt til malaysiske myndigheters råd. Unngå store folkemengder.

Demonstrasjoner: Det forekommer demonstrasjoner med jevne mellomrom i sentrale deler av Kuala Lumpur. Vanlige samlingssteder er KLCC, Masjid Jamek og Dataran Merdeka (Uavhengighetsplassen/Independence square). Hold deg oppdatert gjennom lokale medier og unngå demonstrasjoner.

Bading: Forhør deg alltid med reisearrangør, hotell eller lokale myndigheter om variasjoner i lokale badeforhold, for eksempel om strømforhold og/eller forekomsten av giftige maneter – særlig kubemanet (box jellyfish). Å bli brent av en kubemanet kan medføre dødsfall. Forekomsten av slike maneter er økende. Det finnes lite eller ingen behandling mot dette ved sykehusene. Dersom du blir brent, må du kontakte lege umiddelbart.

Kidnapping: Det har forekommet bortføring av turister på østkysten av den malaysiske delstaten Sabah på Borneo. Motivet for bortføringen er blant annet å kreve løsepenger, og en rekke bortførte personer er blitt drept. Se reiserådet øverst på siden.

Grenseområdet til Thailand: For reiser over landegrensen til Thailand, se reiserådet for Thailand.

Vaksiner: Se Folkehelseinstituttets anbefalinger for vaksinering ved reiser og opphold i Malaysia. 

Sykdommer: Det er minimal fare for malaria i Kuala Lumpur og de større byene, og heller ikke ved opphold på turisthoteller ved de større turistdestinasjonene som Langkawi. Det anbefales å ta malariatabletter ved reiser til enkelte skogbevokste innlandsområder på Malakkahalvøya og i Sarawak og Sabah på Borneo. Disse bør kjøpes i hjemlandet før man kommer til Malaysia. Du kan lese Folkehelseinstituttets malariaveileder på deres hjemmesider.

Denguefeber:  Det har vært en kraftig økning i antall tilfeller av denguefeber de siste årene, spesielt i områdene Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur og Putrajaya. Myggartene som overfører dengue-viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer. De stikker vanligvis på dagtid, i motsetning til mygg som overfører malaria. De kan imidlertid også stikke på kvelds- og nattestid. Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt dengue hemoragisk feber, som har høyere dødelighet. Dette skjer vanligvis dersom man tidligere har blitt smittet. Vaksine mot dengue er ikke tilgjengelig i Malaysia, men vaksine mot dengue er godkjent og tilbys i Norge.  Man bør derfor beskytte seg godt mot myggstikk. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Chikungunyafeber og zikafeber kan forekomme i hele landet. Se folkehelseinstituttets informasjon for råd til reisende til land med tilfeller av zika. Rabies forekommer i Malaysia og dødsfall etter rabiessmitte har forekommet.

Koronavirus (covid-19): Alle personer i Malaysia som tester positivt for koronavirus (covid-19) må isolere seg i hjem eller på hotell i sju dager. Har man ingen symptomer fra og med fjerde dag i isolasjon og tester negativt ved hurtigtest hos helsepersonell, kan man avslutte isolasjonen. Det er ikke nødvendig med test for å avslutte isolasjonen etter sju dager.

Hygiene: Den vanligste utfordringen for besøkende er mageproblemer. Mathygienen er generelt god på større hoteller og restauranter, men svært varierende på de mange improviserte gatekjøkkenene. Drikkevann bør filtreres, eller kjøpes på flaske, pass på at forseglingen ikke er brutt. På restauranter kan man bestille varmt vann, som betyr at vannet er kokt før servering.

Klima og luftforurensning: Vær forberedt på varmt og fuktig klima. Bruk solkrem med høy solfaktor. Kombinasjonen av høy temperatur, høy luftfuktighet og periodevis sterk luftforurensing kan oppleves ubehagelig, særlig for astmatikere, og kan gi hyppige luftveisinfeksjoner, spesielt i de større byene. Skog- og torvbranner i Indonesia og Malaysia kan gi kraftig dis («haze») i sommer- og høstmånedene. Brannene kan påvirke luftkvaliteten og dersom konsentrasjonen av forurensing er høy, kan disen være irriterende og helseskadelig for personer med luftveisproblemer.

På det malaysiske klimadepartementet sine hjemmesider finner man Air Pollution Index (aqi.in).

Sykehus: Malaysiske private sykehus holder gjennomgående god standard, og man har spesialister innenfor de fleste områder og disipliner. Medisinutsalget er godt i de større byene, men vær obs på falske varer. Dette gjelder spesielt malariatabletter, som derfor bør kjøpes før man ankommer landet.

Malaysia er et forholdsvis trygt land, men vær spesielt oppmerksom på veskenappere på moped, som stjeler vesker og smykker fra ofre som går langs fortau og veier. Dette kan i en del tilfeller medføre alvorlige personskader i forbindelse med fall, at offeret dras etter mopeden eller bruk av slagvåpen/kniv. Unngå bruk av dyre smykker og vurder nøye om det er nødvendig å ha med veske når du går gatelangs. Om du blir utsatt for veskenapping, bør du ikke gjøre motstand da dette kan bli møtt med aggresjon fra veskenapperens side.

Narkotika og våpenbesittelse: Vær spesielt oppmerksom på Malaysias narkotikalovgivning og ulovlig våpenbesittelse. Malaysia praktiserer dødsstraff for narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse. For narkotikabesittelse risikere man langt fengselsopphold og mulig piskeslag. Du kan bli bedt om å ta en urinprøve ved ankomst til Malaysia om det er mistanke om at du er påvirket av narkotika. Er denne positiv kan du bli sendt til et rehabiliteringssenter eller deportert.

Dersom du skulle være så uheldig å bli rammet av kriminalitet, bør du levere politianmeldelse innen 24 timer. Dette fordi enkelte politidistrikter praktiserer ett døgns tidsfrist og ikke vil ta imot anmeldelser etter at denne er utløpt.

Malaysia er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men det er viktig å følge beskjeder og anvisninger fra lokale myndigheter.

Malaysisk territorium er ikke spesielt utsatt for jordskjelv.

De største farene er sesongavhengig flom, som følge av tropiske regnskyll. Den østlige delen av den malaysiske halvøy utsettes i monsunperioden oktober-februar for kraftige regnstormer. Disse kan igjen utløse jordras.

Lovene i Malaysia reflektere at landet har et muslimsk flertall. Kle deg ordentlig, respekter de lokale tradisjonene, lovene og religionene under oppholdet. Dette gjelder spesielt under høytidsmåneden ramadan og ved besøk i moskeer.

Lovgivningen i Malaysia er basert på den føderale loven, men også sharialoven, som gjelder for alle muslimer. Besøkende risikerer piskeslag eller lange fengselsopphold ved brudd på denne lovgivningen.

LHBTI: I Malaysia er homofili ulovlig og kan straffes med bøter, stokkeslag og fengsel. Det finnes eksempler på håndheving de siste årene. Man bør vise aktsomhet og unngå oppførsel som kan tiltrekke uønsket oppmerksomhet. Offentlig klemming og kyssing mellom en mann og kvinne er heller ikke akseptert.

Nødtelefon: 999

Turistpoliti: +60 21 46 0522

Ambassadens telefonnummer: +60 32 171 0000

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Malaysia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Malaysia