Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 11 regionale vinnere er kåret så langt.

Alle de regionale vinnerne har skapt arbeidsplasser med utgangspunkt i gårdsbruket, de inspirerer, bruker nye råvarer eller introduserer nye produksjonsmåter. De er opptatt av bærekraft og dyrevelferd, og knytter bånd mellom landbruket og resten av samfunnet. Det er nye samarbeidsformer og sirkulærøkonomi. Det er innovasjon og gode smaker.

Les mer om de regionale vinnerne:

Vinnerne med sønner.
Vinnerne med sønner. Foto: Mathilde Sæthre
Vinnerne Kristoffer Emil Ueland og Georg Fredrik Ueland fra Nyyyt
Vinnerne Kristoffer Emil Ueland og Georg Fredrik Ueland fra Nyyyt, Stortingsrepresentant Geir Pollestad og leder for Innovasjon Norge i Rogaland, Kari Holmefjord Vervik. Foto: Innovasjon Norge
Oversiktsbilde av Øyna Kulturlandskapshotell.
Oversiktsbilde av Øyna Kulturlandskapshotell. Foto: Øyna
Siri Mittet og Konrad Sachman, flankert av byråd for næring og eiendom i Oslo, Victoria Marie Evensen til venstre, og juryleder og leder for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen til høyre.
Siri Mittet og Konrad Sachman, flankert av byråd for næring og eiendom i Oslo, Victoria Marie Evensen til venstre, og juryleder og leder for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen til høyre. Foto: Innovasjon Norge
Margit Dale.
Margit Dale. Foto: Frode Verpe
Grøntproduksjon og rikt aktivitetstilbud på garden Oppistua Øye.
Grøntproduksjon og rikt aktivitetstilbud på garden Oppistua Øye. Foto: Camilla Nanseth, Nanseth Media
Safari med sider i glaset får landbrukspris i Vestland
Leder for Innovasjon Norge Vestland Nina Broch Mathiesen, leder for Siderklynga Kjetil Widding, styreleder i Siderklynga Asbjørn Børsheim og Olav Bleie i Alde Sider AS. Foto: Innovasjon Norge
Virgenes gårdsdrift binder karbon i jorda og vinner landbrukspris i Vestfold og Telemark
Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant for Vestfold Senterparti delte ut prisen til vinner Tore Jardar Virgenes. Til høyre står leder for Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, Anniken Fægri Damm-Larsen. Foto: Innovasjon Norge
Honning fra Hadeland og Oslo-tak vinner landbrukspris i Innlandet
Liv Ragnhild Heier og Alexander Du Rietz. Foto: Innovasjon Norge
Gård med egen grisestrand er Viken-vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket
Foto: Nedre Skinnes Gård
Ottestad Gård vinner landbrukspris i Troms og Finnmark
Jan Erik Ottestad. Foto: Kvæfjord Matkultur

Bedriftsutviklingsprisen tildeles de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Hvert år blir det kåret en vinner i hver region som får 50 000 kroner.

De regionale vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.