Disse kan vinne den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er til sammen 11 regionale vinnere av Bedriftsutviklingsprisen for 2021. Felles for alle de regionale vinnerne er at de har skapt arbeidsplasser med utgangspunkt i gården, inspirerer andre, bruker nye råvarer eller introduserer nye produksjonsmåter. Et gjennomgående trekk er også at mange er opptatt av bærekraft og dyrevelferd, og bidrar til å knytte bånd mellom landbruket og resten av samfunnet.

Prisen er en viktig synliggjører av mangfoldet i norsk landbruk og hvordan landbrukets ressurser kan utnyttes for å skape verdier, arbeidsplasser og ringvirkninger i lokalsamfunnet. Jeg er imponert over det disse kandidatene har fått til – sier Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Blant de regionale vinnerne har juryen i Innovasjon Norge plukket ut følgende tre kandidater som de beste og som de som til slutt kan vinne den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen:

Fra Trøndelag:

Øyna Parken AS er et spennende, landbruksbasert reiselivsanlegg, drevet av ekteparet Frode Sakshaug og Kristine Daling Sakshaug, som har høstet internasjonal anerkjennelse og som bidrar til lokal og regional verdiskaping. Kulturlandskapshotellet sto ferdig i mars 2020 og er et unikt bygg som tar utgangspunkt i og bruker det omkringliggende kulturlandskapet som en ramme. Hotellet har, til tross for pandemien de to siste årene, hatt vekst i omsetning og et godt økonomisk resultat. Eierne har bygget opp anlegget gradvis og utfordret seg selv og partnere ved å forutsette betydelig vekst. Nå satser de for fullt inn mot det internasjonale markedet.

Oversiktsbilde av Øyna Kulturlandskapshotell.
Oversiktsbilde av Øyna Kulturlandskapshotell. Foto: Øyna

Fra Viken:

Nedre Skinnes gård er hedret med den regionale Bedriftsutviklingsprisen for sin allsidige drift, hvor de utnytter gårdens totale ressurser på en bærekraftig, innovativ og lønnsom måte. Dette inkluderer både en egen strand for griser og en stadig utvikling av nye kortreiste produkter og bærekraftige metoder. Gården drives av ekteparet Live og Kristoffer Svalastog Skinnes, som har som målsetning å bli «beste gård i verden på klima, dyrevelferd og sosiale medier!» Gården drives økologisk, med produksjon av sau- og svinekjøtt, urkorn, bringebær og skinn. I tillegg driver de med grønt reiseliv, og omsetter selv gårdens produkter gjennom direktesalg.

Gård med egen grisestrand er Viken-vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket
Foto: Nedre Skinnes Gård

Fra Vestland:

Siderklynga i Hardanger er resultatet av langsiktig satsing gjennom nesten 20 år siden Hardanger siderprodusentlag ble etablert med tre produsenter og frem til dagens 21 siderprodusenter i Hardanger. Dette er et samarbeid som med sin helhetlige satsing omkring natur, kultur, mat og drikke har bidratt til å utvikle og kommersialisere gårdsopplevelser, transport og lokale hotell. Klynga favner mange i et bredt samarbeid på tvers av næringer med utgangspunkt i sider fra Hardanger. Det er store planer for videre utvikling, både sammen med NIBIO og inn mot et internasjonalt marked. Siderklynga har som målsetting at Hardanger først og fremst skal forbindes med sider og har vekst- og utviklingsambisjoner i tråd med dette.

Safari med sider i glaset får landbrukspris i Vestland
Leder for Innovasjon Norge Vestland Nina Broch Mathiesen, leder for Siderklynga Kjetil Widding, styreleder i Siderklynga Asbjørn Børsheim og Olav Bleie i Alde Sider AS. Foto: Innovasjon Norge

Bakgrunn om prisen og utdelingen

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er delt ut siden 1997 (tidligere Bygdeutviklingsprisen). Den ble etablert for å hedre og synliggjøre vellykket nærings- og forretningsutvikling i og i tilknytning til landbruket, blant annet som en inspirasjonskilde for andre. Det kåres først regionale vinnere i hvert fylke, som hver mottar 50 000 kroner. Disse fylkesvinnerne får utdelt sine priser av det regionale kontoret til Innovasjon Norge. Av alle fylkesvinnerne nominerer Innovasjon Norge tre kandidater som konkurrerer om den nasjonale prisen og 250 000 kroner. I 2020 gikk den nasjonale BU-prisen til sjokoladebedriften Jentene på tunet fra Trøndelag.

Vanligvis inviteres de tre toppkandidatene med til Berlin og Internationale Grüne Woche (IGW) hvor vinneren blir avslørt og hedret i forbindelse med pressekonferansen i åpningshelgen. For 2021 blir prisen delt ut tirsdag 5. april i forbindelse med åpningen av Norwegian Travel Workshop (NTW) i Kristiansand. Det er statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, som vil dele ut prisen.