EØS-midlene: Klimavennlig varme til barn og unge i Bulgaria

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et svømmebasseng varmet opp med ved får snart avløsning. Diesel- og oljefyrer skiftes også ut. Resultatene er bra for klima, lokal luftkvalitet og inneklima.

Store vedkubber holder varmen i bassenget i dag. Foto: NVE

Zlatograd ligger helt sør i Bulgaria. Kommunen har sammen med 33 andre kommuner i Bulgaria fått EØS-midler fra Norge for å legge om varmesystemene i offentlige bygninger til mer klimavennlige og energieffektive løsninger.

Den videregående skolen «Vasil Levski» er en av svært få skoler i landet med eget svømmebasseng. Frem til nå har vannet i bassenget vært oppvarmet med ved.

– Bassenget betyr mye for elevene på skolen, og gjør at vi har fått fram svømmere på høyt nivå. Støtten fra Norge gjør at vi kan gå fra vedfyring til å bruke en langt mer effektiv pelletsbrenner, sier Miroslav Yanchev, ordfører i Zlatograd.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Kommunen har også fått støtte til å forbedre ytelsen og redusere klimautslippene fra oppvarmingen av en barneskole samt rådhuset. Blant annet byttes gamle oljefyrer ut med energieffektive pelletsbrennere. Målet er å bidra til bedre inneklima for elever og ansatte, og å redusere utslippene av klimagassen CO2.

Ordfører Miroslav Yanchev i Zlatograd (t.h.) sammen med Bjørn Aulie i NVE foran bassenget som snart skal varmes opp med pellets i stedet for ved. Foto: NVE

Norge bruker rundt 13 millioner euro på fornybar energi og energieffektivitet i Bulgaria gjennom EØS-midlene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) spiller en nøkkelrolle i gjennomføringen av programmet.

     Les mer: Oversikt over prosjektene

Varme i gulvet

En forutsetning for å få støtte er at bygningene har gjennomgått andre energieffektiviseringstiltak. Det kan bety at vinduer er byttet, eller at det er lagt inn ekstra isolasjonen som gjør at varmen ikke lekker ut gjennom tak og vegger.

Det kan være kaldt i Bulgaria om vinteren, og det er viktig at energien kan utnyttes effektivt i prosjektene Norge finansierer.

I Rudozem kommune, helt sør i Rhodopefjellene, er det barnehagebarn som får glede av de norske EØS-midlene. Med hjelp fra blant annet fra den norske partneren Greenzone AS, vil barna i «Snøhvit-barnehagen» i løpet av året kunne leke på gulv med vannbåren varme.

– Varme i gulvet gir både høyere komfort og bedre energieffektivitet enn de gamle radiatorene vi bruker i dag. Løsningen blir ganske kostnadseffektiv fordi vi legger vannrørene og nytt gulv oppå eksisterende gulv, sier Rumen Pehlivanov, ordfører i kommunen.

Flere offentlige bygninger skal også få glede av de nye varmesystemene. Naturgass er valgt som brensel i Rudozem fordi det har vært vanskelig å finne lagringsplass til de store mengdene pellets som ville vært nødvendig. Overgangen fra diesel til naturgass gir klimagevinster, og reduserer de lokale partikkelutslippene.

Seks nye arbeidsplasser

Den norske støtten til energieffektivisering i Bulgaria retter seg ikke bare mot å skifte ut gamle systemer med nye. Det handler også om å støtte opp om lokal produksjon av råstoff til de nye energisystemene. Ni private bedrifter som produserer pellets fra trevirke, mottar derfor også støtte under EØS-midlene.

En av fabrikkene ligger i Sarnitsa kommune med bare 5000 innbyggere. Der er turisme og skogbruk hovednæringsveiene.

Pelletsprodusenten Inter-Machinex utnytter råmateriale skogsindustrien i distriktet tilbyr. Nå har bedriften fått mulighet til å investere i nytt utstyr og øke produksjonskapasiteten med 30 prosent. Norske Norwegian Forestry Group er partner i prosjektet.

– Støtten vi har fått fra Norge gjør at vi anskaffet utstyr som sørger for at vi får tørket og renset trevirket raskere og bedre enn før. Nå tar det kun en time fra vi mater trevirket inn i produksjonen, til vi kan fylle pelleten i sekker. Utvidelsen av produksjonskapasiteten gjør at vi nå planlegger å ansette seks nye medarbeidere, sier eieren av Inter-Machinex.

Pelletsprodusenten Inter-Machinex har økt produksjonen etter å ha fått EØS-midler til nytt produksjonsutstyr. Foto: NVE

Opplæring

Kompetansebygging er også en viktig av den Norges støtte til Bulgaria knyttet til energi- og klimatiltak. Her kommer NVEs og andre norske partneres kompetanse til nytte. Gjennom ni prosjekter får 2000 ansatte i offentlig sektor opplæring som gir dem bedre forståelse av fornybar energi og energieffektivisering.

– Dette bidrar til å løse en utfordring vi har sett både hos lokale og sentrale myndigheter, nemlig at de ansatte ikke har sett verdien av fornybar energi og energieffektivisering. Kursene er også svært praktiske, slik at deltakerne kan bruke kunnskapen i sitt daglige virke. Svært gledelig er det også at vi har fått med så mange norske partnere i alle komponentene i dette energiprogrammet i Bulgaria sier Bjørn Aulie, programkoordinator for EØS-midlene i NVE.

Fakta om energiprogrammet i Bulgaria

 • Norsk bidrag: om lag 13 millioner euro gjennom EØS-midlene
 • Antall prosjekter: 53
  • 34 prosjekter for omlegging av varmesystemer og lignende i offentlige bygg
  • 9 prosjekter til anlegg for produksjon av brensel fra biomasse (pellets, briketter)
  • 9 prosjekter til kapasitetsbygging og opplæring av om lag 2000 ansatte i offentlig sektor
  • 1 prosjekt om utvikling av kraftmarkedet
 • Bilateralt samarbeid: Om lag 20 prosjekter gjennomføres med norske partnere
 • Ansvarlig: Økonomi-, energi- og turistmedepartementet i Bulgaria. Norges vassdrags- og energidirektorat er samarbeidspartner.

Artikkelen er basert på bidrag fra NVE.