Forhøyet dagpengesats ut juni

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de koronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

I går ble det kjent at regjeringen også forlenger permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

– Etter hvert som vaksineringen av befolkningen gjennomføres, og smitteverntiltak kan reduseres, vil mange av de som i dag er permitterte eller arbeidsledige komme tilbake i jobb. I mellomtiden vil situasjonen være mer usikker. Med disse forlengelsene gir vi både arbeidstakere og arbeidsgivere mer forutsigbarhet i en vanskelig tid, sier arbeids- og sosialministeren.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent av inntekt under 3 ganger grunnbeløpet. For inntekt mellom 3 og 6 ganger grunnbeløpet er satsen fremdeles 62,4 prosent.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.