Historisk arkiv

Forhøyet dagpengesats ut juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de koronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

I går ble det kjent at regjeringen også forlenger permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

– Etter hvert som vaksineringen av befolkningen gjennomføres, og smitteverntiltak kan reduseres, vil mange av de som i dag er permitterte eller arbeidsledige komme tilbake i jobb. I mellomtiden vil situasjonen være mer usikker. Med disse forlengelsene gir vi både arbeidstakere og arbeidsgivere mer forutsigbarhet i en vanskelig tid, sier arbeids- og sosialministeren.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent av inntekt under 3 ganger grunnbeløpet. For inntekt mellom 3 og 6 ganger grunnbeløpet er satsen fremdeles 62,4 prosent.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.