Pressemeldinger

Forslag til endringer i karanteneloven sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et utvalg har foreslått flere endringer i karanteneloven. Nå sendes forslagene ut på høring.

Karanteneloven gir regler om karantene og saksforbud når statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere går over til nye stillinger eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer egen næringsvirksomhet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte i 2020 et utvalg som skulle gå gjennom karanteneloven, og komme med forslag til endringer i loven. Nå følges utvalgets forslag opp, og sendes på høring.

– Mobilitet mellom politikk, offentlig forvaltning og næringslivet er positivt og ønskelig, ikke minst for at det skal være mulig for folk å ta på seg politiske stillinger og verv. Samtidig er det viktig at overganger fra politiske stillinger i regjeringsapparatet til næringslivet ikke fører til at noen får særlige fordeler av overgangene, eller at det oppstår mistanke om at dette, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Blant endringene som foreslås er at politikernes informasjonsplikt om overganger som omfattes av loven utvides og styrkes. Det foreslås at det ikke skal gis godtgjørelse ved karantene dersom politikeren går over til egen nyetablert næringsvirksomhet, som for eksempel egen konsulentvirksomhet. Det foreslås også at det skal være mulig å stanse og kreve tilbakebetalt godtgjørelse ved brudd på karantene, og at terskelen for å kunne ilegge overtredelsesgebyr for brudd på reglene senkes.

– Vi må kunne stille høye krav til politikere som innehar noen av samfunnets høyeste verv, særlig i lys av det regelverk og det kontrollregime som gjelder for alle andre. Det er viktig for å ivareta tilliten til forvaltningen og det politiske systemet, sier Gram.

Utvalget var sammensatt av representanter fra alle de politiske partiene som var representert på Stortinget i stortingsperioden 2017-2021, en representant fra Justis- og beredskapsdepartementet, en tidligere departementsråd, samt en representant fra NHO.

Les høringsforslaget her.