Forsvarsministeren til sitt første NATO-møte

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen vil 21.-22. oktober møte sine kolleger under NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

På agendaen står arbeidet med å styrke alliansens avskrekking og forsvar og NATOs nye kapabilitetsmål. Forsvarsministerne vil også drøfte NATOs operasjoner og forholdet til Afghanistan etter uttrekket av de militære styrkene, samt fremtidig engasjement mot internasjonal terrorisme.

Under et av møtene vil også EU og partnerlandene Finland og Sverige være til stede. Forsvarsministeren vil i tillegg bl.a delta på et møte i Framework Nations Concept.

Om kvelden 20. oktober vil forsvarsministeren delta på en arbeidsmiddag i Northern Group, som består av 12 europeiske land. Tema for middagen er sikkerhet og forsvar i Nord-Europa og Arktis.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Praktisk informasjon:

Kontaktperson for forsvarsministeren er Ingrid Dåsnes, telefon 452 41 874

Møtet gjennomføres fysisk i NATOs hovedkvarter i Brussel. Praktisk informasjon fra NATO til media: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_187158.htm