Nyheter

Genetisk mangfold - variasjon, vern og verdiskaping

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sandra Borch holdt i dag åpningsinnlegget på NIBIOs digitale fagseminar om genressurser for mat og landbruk.

– De fleste av oss tenker ikke mye over betydningen av landbrukets genetiske mangfold i det daglige liv. Gjennom bærekraftig avl og foredling har det genetiske mangfoldet bidratt til landbrukets enorme produksjonsøkning i løpet av et siste århundre, sa Sandra Boch i sitt innlegg i dag.

Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær. Norsk genressurssenter er rådgivende til Landbruks- og matdepartementet og følger også opp arbeidet i nordiske og internasjonale organer.

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch Foto: Torbjørn Tandberg