Forsiden

Hans Majestet Kongens tale til det 146. Storting ved dets åpning

Trontalen