Høring – regelverket om pilar 2 og kapitalkravsmargin

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finanstilsynet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i det rettslige rammeverket for fastsettelse av pilar 2-krav og såkalt kapitalkravsmargin, herunder gjennomføre kapitalkravsdirektivet med de endringer som følger av CRD 5.

Finansdepartementet har i dag sendt høringsnotatet på høring.

Høringsfristen er 17. april 2023.

Les mer: 

Høring om regelverket om pilar 2 og kapitalkravsmargin