Nyheter

Innspillsmøte om Energikommisjonens utredning

Olje- og energidepartementet inviterer til innspillsmøte for Energikommisjonens utredning NOU 2023: 3 «Mer av alt – raskere» 30. mars 2023.

Energikommisjonens utredning tar for seg store spørsmål om viktige veivalg for energisektoren i Norge i årene som kommer. Som et ledd i oppfølgingen ønsker Olje- og energidepartementet å invitere til et åpent innspillsmøte om de vurderinger og anbefalinger kommisjonens har lagt frem. Innspillsmøtet vil være et supplement til den pågående høringen med høringsfrist 2. mai 2023.

Tidspunkt: torsdag 30. mars 2023, kl. 09:00-14:00.

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Det åpnes for innspill på inntil fem minutter per høringsinstans. For å sikre en god og effektiv gjennomføring av innspillsmøtet oppfordres høringsinstansene til å samordne sine innspill der det er naturlig. Talelisten er begrenset av hensyn til tiden, og det tas forbehold om at den kan bli fulltegnet. Det ventes stor oppmerksomhet om møtet, og departementet ber om at deltagelse begrenses til to deltagere per organisasjon.

Møtet åpnes av olje- og energiminister Terje Aasland, og politisk ledelse i Olje- og energidepartementet vil være tilstede gjennom innspillsmøte. Møtet avholdes fysisk på Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17. Påmelding og presentasjoner som skal holdes på møtet sendes heidi.lundberg@oed.dep.no innen kl. 16:00 mandag 27. mars 2023.

Det vil bli lett lunsjservering.

Lenke energikommisjonens rapport: NOU 2023: 3 - regjeringen.no