Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspillsmøte om Enovas rolle

Fra 2021 skal det inngås en ny fireårig avtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova om forvaltningen om midlene i Klima- og energifondet. I den anledning inviterer Klima- og miljødepartementet til innspillsmøte om hvordan Enova bør innrettes for å få mest mulig klima og omstilling for midlene de forvalter.

Klima- og miljødepartementet styrer Enova på et overordnet nivå. Det skjer hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet. Avtalen legger rammer for Enovas virksomhet, setter mål for aktiviteten og stiller krav til rapportering. Innenfor rammene av avtalen har Enova betydelig faglig frihet til å prioritere mellom områder, utvikle programmer og tildele støtte slik at midlene som er stilt til rådighet, utnyttes mest mulig effektivt.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil innlede på møtet. Statssekretær Mathias Fischer vil også delta.

Innspillsmøtet finner sted 4. mars kl. 10:30-13:30 i presserommet i Klima- og miljødepartementet i Kongens gate 20 i Oslo. Det blir servert lett lunsj.

Påmelding skjer via e-post til [email protected] innen 27. februar. Vi ber om at dere ved påmeldingen informerer om dere ønsker å holde innlegg under møtet og oversender eventuell presentasjon senest 27. februar. Det vil bli stilt 3 minutter til rådighet til hvert innlegg.  

Det vil være mulig å sende inn skriftlige innspill på inntil 3 A4 sider innen 13. mars. Innspillene vil bli gjort offentlig tilgjengelige på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Her finner du inneværende avtale med Enova om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet.

Til toppen