Koronasituasjonen: Justering av kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gjort endringer i hvilke grupper som er unntatt kravet om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Endringene trer i kraft ved midnatt.

Fredag 6. november 2020 vedtok regjeringen at det stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på en slik test, kan bli bortvist. Kravet gjelder for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge, men det ble i dag gjort noen endringer for grupper med særskilte behov. For nærmere informasjon vises det til ikrafttredelsesrundskrivet.