Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kraftig styrking av politiet

Regjeringen møter den ekstraordinære situasjonen rekordmange asylankomster innebærer med en kraftig styrking av politiet. Politibudsjettet foreslås styrket med rundt 350 millioner kroner.

I tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen også å styrke PSTs budsjett med 14,8 millioner kroner. Bevilgningsforslaget innebærer blant annet 378 flere stillinger til politiet og 17 stillinger til PST. 

– En god håndtering av de økte asylankomstene blir sammen med gjennomføring av nærpolitireformen sentrale oppgaver for politiet i 2016. Med denne ekstrabevilgningen blir politiets kapasitet til dette betydelig styrket, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

For å øke kapasiteten på registrering skal 160 millioner kroner sørge for 170 nye stillinger knyttet til registrering og oppfølging av asylsøkere i Politiets utlendingsenhet (PU) inkludert støttefunksjoner i PU. 

I tillegg går midlene blant annet til: 

  • 10 stillinger og økte transportutgifter knyttet til nedbygging av restansen fra 2015 (13 mill. kr)
  • 62 stillinger til utvidet registrering, særlig av dem som kommer fra områder hvor kjente terrororganisasjoner har fotfeste. ( 58,3 mill. kr)
  • 30 stillinger til økt innsats for å avdekke uriktige opplysninger om identitet og statsborgerskap som vil gi gevinst i form av mer korrekte vedtak (18,8 mill. kr) 
  • 64 stillinger til å intensivere territorialkontroll, bl.a. ved å patruljere grensenære områder og å foreta kontroller på busser og tog (64,2 mill. kroner)
  • 23 stillinger til Øst-Finnmark politidistrikt for å kunne håndtere den meget utfordrende situasjonen på Storskog og i Kirkenes (23 mill. kroner)
  • 12 stillinger i Kripos til oppfølging av fingeravtrykksregistrering, etterretningsoppgaver og etterforskning og oppfølging av eventuelle krigsforbrytersaker (11,3 mill. kr)
  • 7 stillinger til Distriktssenhetene i PST og 10 stillinger til PST i Den sentrale enhet

174 av de 347 nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2016 skal midlertidig benyttes for håndtere oppgaver knyttet til økte asylankomster. Til dette bevilges 82,3 millioner kroner.

I tillegg settes det av 76,1 millioner til økte kostnader til tolk, språkanalyser, kostnader forbundet med asylsøkernes opphold i lokalene til Politiets utlendingsenhet og logistikk til/fra asylmottak.

Til toppen