Forsiden

Landbruksministrene drøftet matsystemer i krisetid ved årets GFFA i Berlin

Landbruks- og matminister Sandra Borch representerte Norge på landbruksministermøtet under Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) i Berlin 21. januar.

Temaet for ministermøtet var «Food Systems Transformation: A Worldwide Reply to Multiple Crises».  

Globale utfordringer knyttet til matsikkerhet, klima, biologisk mangfold, internasjonal handel og hvordan vi på kortere sikt kan møte de store prisøkningene på mat og innsatsmidler, var sentrale tema som ble diskutert.  GFFAs uttalte målsetning er å styrke internasjonalt samarbeid, og finne felles løsninger på utfordringene landbruket og matsystemene nå står ovenfor.

Tysklands mat- og landbruksminister Cem Özdemi og landbruks- og matminister Sandra Borch.
Landbruks- og matminister Sandra Borch ønskes velkommen av Tysklands mat- og landbruksminister, Cem Özdemir Foto: Tysklands mat- og landbruksdepartement

Betydningen av nasjonal produksjon

Deltakelse fra alle kontinent og land med ulike forutsetninger for landbruk, gjorde at diskusjonen mellom ministrene fikk stor bredde. Sandra Borch la i sitt innlegg vekt på betydningen av nasjonal og lokal produksjon for matsikkerheten.

– En av de viktigste oppgavene for en landbruksminister er å legge til rette for at ressursene for matproduksjon blir utnyttet, ikke minst i en tid som denne, understreket Borch i møtet.

Hun framhevet også betydningen av bønders økonomi og velferd for å sikre framtidig rekruttering og tilstrekkelig matproduksjon globalt, samt utfordringene knyttet til klima.

Alle deltakerlandene.
Alle ministerene. Foto: Tysklands mat- og landbruksdepartement

Ulike veier for ulike land

Ministrene understreket nødvendigheten av tett internasjonalt samarbeid, og delte politikk, initiativer og konkrete løsninger for omstillinger for matproduksjonen. Til tross for en rekke felles utfordringer, erkjente ministrene at det vil være ulike veier og prioriteringer for ulike land om vi skal møte framtidens utfordringer effektivt. Med bred global deltakelse pekte en rekke utviklingsland på behovet for støtte og solidaritet i møte med de prekære klima- og matsikkerhetsutfordringer landene nå står i.

Ministermøtet ble avrundet med en felles erklæring der ministrene forpliktet seg til et tettere samarbeid, blant annet når det gjelder sikkerhet for matforsyning og ernæring, klima og miljø, innovasjon, rekruttering og inkludering.

I sin oppsummering framhevet møtets leder, Tysklands mat-og landbruksminister Cem Özdemir, at ministrene sammen anerkjente de felles globale utfordringene vi nå står i og behovet for tettere samarbeid og solidaritet for å sikre bærekraftige og inkluderende matsystemer i jobben med å nå FNs bærekraftsmål.

Fra møtesalen.
Plenumssal for årets GFFA - «Weltsaal» hos tysk UD. Foto: Tysklands mat- og landbruksdepartement