Nyheter

Midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud videreføres ut 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har 21. desember 2021 fastsatt forskrift som innebærer at midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud videreføres ut 2022.

Ved endringslov 24. april 2020 nr. 32 ble Finansdepartementet gitt hjemmel til å gi forskriftsregler om tilbudsprisen i et pliktig tilbud. Finansdepartementet fastsatte slik forskrift 20. mai 2020. Formålet var å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas. Forskriften ble gjort midlertidig med varighet ut 2020, og senere forlenget ut 2021. Finansdepartementet har 21. desember 2021 forlenget forskriftens varighet ut 2022.

Les mer: