Møte om fugleinfluensa

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa på to nabogarder i Klepp i Rogaland. Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag hatt møte med næringen om status og tiltak i forbindelse med dette sjukdomsutbruddet. Med på møtet var Norsk Fjørfelag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet.

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på fjørfe ved to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland.

For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området har Mattilsynet satt i verk flere tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Fra dagens møte
Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag hatt møte med Norsk Fjørfelag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet, om status og tiltak i forbindelse med dette sjukdomsutbruddet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sjukdom og død hos smittede fugler, og er svært smittsom mellom fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Det vil bli gitt økt erstatning til bøndene for fjørfe som blir pålagt avlivet på grunn av fugleinfluensa Fugleinfluensa: Økt erstatning - regjeringen.no

Fugleinfluensa i Rogaland. Les mer hos Mattilsynet: Bekreftet fugleinfluensa i Rogaland | Mattilsynet (ntb.no)

Ingunn Dalaker Øderud, styreleder (t.v) og Margrethe Brantsæter (daglig leder) i Norsk Fjørfelag var tilfredse med at landbruks- og matminister Sandra Borch inviterte til statusmøte om situasjonen rundt fugleinfluensa.
Ingunn Dalaker Øderud, styreleder (t.v) og Margrethe Brantsæter (daglig leder) i Norsk Fjørfelag var tilfredse med at landbruks- og matminister Sandra Borch inviterte til statusmøte om situasjonen rundt fugleinfluensa. Foto: Landbruks- og matdepartementet