Møter gjennomført i Northern Group

Britenes flaggskip HMS Queen Elizabeth var rammen for møtene i Northern Group. I møtene har det blitt tatt opp og diskutert den sikkerhetspolitiske utviklingen i Nordområdene, sikring av viktig infrastruktur i vårt område og støtten til Ukraina.

Northern Group er et viktig sikkerhets- og forsvarsforum for Norge å delta i, som fokuserer på sikkerhet og samarbeid i regionen rundt Nordsjøen. Northern Group har tolv medlemsland. Det er Nederland, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Northern Group ledes av Storbritannia.

Northern Group består av 12 land. Polen var ikke tilstede da bildet ble tatt
Northern Group består av 12 land. Polen var ikke tilstede da bildet ble tatt Foto: Thomas Haraldsen, Forsvaret kommunikasjon

– Vi har hatt gode diskusjoner rundt våre felles utfordringer. Det gjelder sikkerhetssituasjonen i Nordområdene og hvordan vi best kan samarbeide. Både vi og våre allierte er opptatt av at vi beskytter våre interesser og sikrer energitilførselen i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, sier forsvarsminister Bjørn Arild gram (Sp).

Felles uttalelse fra forsvarsministerne