Den britiske marinen tar i bruk norske sjømålsmissiler

Storbritannia ønsker å styrke sin evne til å bekjempe sjømål og har innledet et samarbeid med Norge.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram med sin britiske kollega Ben Wallace om bord på hangarskipet HMS Queen Elizabeth i dag da de annonserte nyheten om at britene inngår et samarbeid med Norge om nye missiler.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram med sin britiske kollega Ben Wallace om bord på hangarskipet HMS Queen Elizabeth i dag da de annonserte nyheten om at britene inngår et samarbeid med Norge om nye missiler. Foto: FD

Planen er å utstyre britiske fregatter og destroyere med det norsk-produserte systemet "Naval Strike Missile" (NSM). Missilet er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace.

- Vi har et svært godt samarbeid og vennskap med Norge som strekker seg langt tilbake i tid. Denne nye avtalen sementerer vårt forsvarssamarbeid med en av våre nærmeste allierte ytterligere, samtidig som den britiske marinen styrkes med nye sjømålsmissiler, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace.

- Dette er svært gledelig sett med norske øyne. Dette samarbeidet vil styrke båndene til en av våre viktigste allierte og bidrar til økt sikkerhet i våre felles nærområder, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

NSM skal erstatte britenes Harpoon surface-to-surface missilsystem. Royal Navy skal etter planen fase ut Harpoon i 2023.

-Samarbeidet vil føre til at flere fartøy vil være utstyrt med det meget avanserte sjømålsmissilet NSM og samtidig bidra til økt sikkerhet i våre felles nærområder, sier Gram.

Naval Strike Missile
Ny avtale: Det norskproduserte sjømålsmissilet NSM skal erstatte britenes nåværende missilsystem. Foto: KDA

Et første steg i samarbeidet er at Storbritannia, med støtte fra Norge, utruster tre fartøy med NSM i et tidsrom på litt over ett år.   

- Det er en stor oppgave som skal løses på relativt kort tid. Begge land har derfor etablert dedikerte team med et sterkt mandat for å sikre at den felles innsatsen lykkes. Kongsberg Defence & Aerospace vil støtte arbeidet, sier forsvarsministeren.