Norge og Tyskland styrker samarbeidet om romvirksomhet

Norge og Tyskland ble i dag enige om en felleserklæring som skal legge til rette for tyske satellittoppskytinger fra Andøya Spaceport.

Næringsminister Cecilie Myrseth og Tysklands ambassadør til Norge, Detlef Wächter, signerer ny felleserklæring.
Næringsminister Cecilie Myrseth og Tysklands ambassadør til Norge, Detlef Wächter, signerer ny felleserklæring. Foto: NFD

- Tyskland er en av våre viktigste strategiske samarbeidspartnere, både i verdensrommet og innen mange andre politikkområder. Denne erklæringen er en viktig brikke som må på plass før tyske Isar Aerospace kan skyte opp sin første satellitt fra Andøya, som også kan bli den første satellittoppskytingen fra Europa noensinne, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Andøya Spaceport har inngått en flerårig avtale med tyske Isar Aerospace, som vil bruke basen til å skyte satellitter opp i verdensrommet med bæreraketten Spectrum. De er i ferd med å forberede oppskytningsrampen for oppskyting, og venter å gjennomføre sin første oppskyting i løpet av andre halvår 2024.

- Andøya kan bli sentral for europeisk romaktivitet i årene som kommer. Kombinasjonen av en gunstig geografisk beliggenhet og et kompetansemiljø i verdensklasse gjør Andøya Spaceport til et svært godt sted for å skyte opp satellitter. Dette kan få stor verdi både for Norge og for Europa, sier næringsminister Myrseth.

Både Norge og Tyskland har signert internasjonale konvensjoner som regulerer landenes aktiviteter i verdensrommet. Det følger av disse konvensjonene at landene har plikter knyttet til blant annet registrering av gjenstander som er skutt opp i verdensrommet, økonomisk ansvar ved ulykker mv. For å avklare disse ansvarsforholdene har Norge og Tyskland forhandlet frem en felleserklæring: «Joint Declaration of Common Understanding on the imminent launches of German launchers from Andøya Spaceport”. Erklærningen ble signert av næringsminister Cecilie Myrseth og Tysklands ambassadør til Norge, Detlef Wächter.

- Når tyske raketter og satellitter skytes opp fra norsk jord er det viktig å ha avklart hvilket land som har ansvaret. Erklæringen vi har signert i dag sikrer at norske og tyske myndigheter har en felles forståelse av den folkerettslige ansvarsfordelingen, sier næringsministeren.

Næringsminister Cecilie Myrseth og Tysklands ambassadør til Norge, Detlef Wächter.
Næringsminister Cecilie Myrseth og Tysklands ambassadør til Norge, Detlef Wächter. Foto: NFD

Bakgrunn om Andøya Space Port:

Regjeringen ga i 2021 Andøya Space AS tilsagn om inntil 365 millioner kroner i statlig finansiering, for å etablere en romhavn på Andøya – Andøya Spaceport. Romhavnen på Andøya ble formelt åpnet av H.K.H Kronprinsen 2. november 2023. Andøya Spaceport vil tilby infrastruktur og støttetjenester til internasjonale leverandører av satellittoppskyting.