Pressemeldinger

Norge støtter nytt initiativ for å styrke mediefrihet og mediemangfold i Europa

– Frie og seriøse medier er helt avgjørende for demokratiet vårt. Derfor støtter vi EUs nye initiativ for å styrke mediefriheten og mediemangfoldet i hele Europa, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I en felles kommentar støtter Norge, Liechtenstein og Island EU-kommisjonens forslag til mediefrihetsforordningen «European Media Freedom Act». Sammen understreker landene behovet for økt beskyttelse av redaktørstyrt medieinnhold på veldig store teknologiplattformer.

– Redaktørstyrte medier er et av våre viktigste våpen mot desinformasjon, løgner og faktafeil. De får ikke utført samfunnsoppdraget sitt dersom teknologigigantene fjerner eller endrer på innholdet de legger ut. Derfor understreker vi at det må bli bedre prosedyrer for dialog mellom redaktørstyrte medier og teknologigigantene. Blant annet må de redaktørstyrte mediene kunne protestere på fjerning av deres eget innhold før det skjer, sier kultur- og likestillingsministeren.

Kommentaren fra EØS EFTA-landene er nå er sendt til Europaparlamentet, EU-kommisjonen og Rådet i EU.