Norge utvider forsvarssamarbeidet med Tyskland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) undertegnet i dag en ny samarbeidsavtale mellom Norge og Tyskland i München.

Bjørn Arild  Gram signerer industrisamarbeidsavtale
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) signerer industrisamarbeidsavtale

- Tyskland er en viktig alliert for Norge. Vi er et lite land, og tette bånd til allierte styrker norsk sikkerhet. Krigen i Ukraina har brakt oss nærmere hverandre og viser tydelig behovet for samhold, sier Bjørn Arild Gram (Sp).

Avtalen regulerer samarbeid innen Hæren og følger opp beslutningen om kjøp av 54 tyske stridsvogner til det norske Forsvaret. Avtalen omfatter hele forsvarssektoren, både Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

- Norge og Tyskland har allerede et omfattende samarbeid. Våre styrker sto skulder ved skulder i Afghanistan, vi samarbeider i Litauen og i den tysk-nederlandske hurtigreaksjonsstyrken. Avtalen åpner for samarbeid på en rekke områder, fra logistikk og operasjoner til materiellsamarbeid, forskning og instrisamarbeid. Her er det store muligheter som kan tjene Norge godt, sier Gram.

Det er også undertegnet en industrisamarbeidsavtale som forplikter den tyske leverandøren til å kjøpe materiell fra norsk industri tilsvarende kontraktssummen for kjøp av stridsvogner.