Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2001-2020 av 26618 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Korona-veiledere for skolene klare

  20.04.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om ny etterretningstenestelov

  20.04.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringa legg fram sitt forslag til ny etterretningstenestelov 22. april.

 • Statsministerens program veke 17

  20.04.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 21. april Kl

 • Koordineringsgruppe for tilbodet til sårbare barn og unge under koronakrisen

  20.04.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa har sett ned ei gruppe som skal gi eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag om konsekvensane iverksette smitteverntiltak har for sårbare barn og unge, og vurdere tiltak som kan bøte på desse konsekvensane.

 • Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

  20.04.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Når barnehagene og enkelte klassetrinn nå gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved

 • Smittevern for helse-virksomheter med én-til-én kontakt

  20.04.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Når fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer gradvis gjenåpner sine virksomheter, er det viktig at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Heller ikke kundene må møte opp dersom de har slike symptomer.

 • Utsatt innreise ved oppholdstillatelse

  20.04.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i bortvisningsforskriften slik at saksbehandling i oppholdssaker kan gjenopptas, men at muligheten til å komme til Norge utsettes for dem som får opphold.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, kunnskapsministeren og helseministeren

  20.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Invitasjon til den daglige pressekonferansen mandag 20. april kl. 1600, i dag med justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Alle fysiske arrangementer i regi av RETHOS avlyses frem til høsten

  20.04.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Innspill til programgruppene kan sendes inn skriftlig via våre nettsider.

 • Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

  20.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om utformingen av utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Formålet med utvidelsen er

 • 243 millioner kroner til Nordland som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i

 • 6,15 milliarder kroner mer til kommunesektoren

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene og

 • 593 millioner kroner til Vestland som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i

 • 755 millioner kroner til Oslo som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får Oslo kommune nå

 • 346 millioner kroner til Vestfold og Telemark som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i

 • 428 millioner kroner til Trøndelag som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i

 • 318 millioner kroner til Innlandet som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i

 • 405 millioner kroner til Rogaland som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i

 • 273 millioner kroner til Møre og Romsdal som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Møre og

 • 228 millioner kroner til Troms og Finnmark som følge av virusutbruddet

  20.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. - Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Troms