Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1981-2000 av 26184 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket

  19.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket, spesielt er det nå stort behov i grøntsektoren. Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes. Bruk arbeidsplassen.no

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse om håndtering av koronaepidemien

  19.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer i ettermiddag om håndteringen av koronavirusutbruddet i Norge og de konsekvenser det har.

 • 250 millioner kroner ekstra til kommunene i 2020

  19.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norske kommuner står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Mange smittede og mange i karantene bidrar både til at det blir vanskeligere å levere gode tjenester, og til økte utgifter for kommunene. - Utbruddet av koronaviruset setter mange

 • TBU utsetter endelig rapport om inntektsoppgjøret

  19.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  TBU har besluttet å utsette arbeidet med den endelige utgaven av Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 til juni.

 • Jordbruksoppgjøret 2020

  19.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og jordbruksorganisasjonene er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i. Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.

 • Spørsmål og svar fra pressekonferansen for barn

  18.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens kontor

  Svar fra statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på pressekonferansen for barn 16. mars.

 • Varsler ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen

  18.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer løpende flere tiltak for sjømatnæringen.

 • Norge mobiliserer til vaksinedugnad

  18.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Flere land slutter seg nå til Norges appell om å bidra til utvikling av en vaksine mot covid-19-viruset. Tyskland, Sverige, Finland og Danmark er blant landene som nå lover millioner.

 • Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

  18.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Med dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre. Med tanke på korona-utbruddet er

 • Furstenberg og Margulis deler Abelprisen 2020

  18.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Årets Abelpris går til matematikerne Hillel Furstenberg og Gregory Margulis for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk.

 • Ny koronalov

  18.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

 • Tiltak som sikrer samfunnskritisk transportvirksomhet på veiene

  18.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Transport spiller en veldig viktig rolle i håndteringen av koronaviruset, og for å holde hjulene i gang i samfunnet forøvrig. Derfor er det viktig med god flyt i vareleveringen. Dette betyr at personell og virksomheter som er sentrale innen

 • Erfaringsseminar om barne- og ungdomskriminalitet er avlyst

  18.03.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Erfaringsseminaret som skulle samle inn erfaringer til handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet torsdag 26. mars er avlyst. Departementet ønsker i stedet skriftlige innspill.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse om håndtering av korona-pandemien

  18.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Monica Mæland (via videolink) og helseminister Bent Høie orienterer om nye tiltak for å håndtere koronavirusutbruddet i Norge, og konsekvensene av det.

 • Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt

  18.03.2020 Nyhet Kulturdepartementet

  Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

 • Lovforslag om elsertifikater på høring i Sverige

  18.03.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Infrastrukturdepartementet i Sverige har i dag sendt på høring et forslag om endringer i den svenske elsertifikatloven. Der foreslås det blant annet at elsertifikatsystemet avsluttes i 2035, og at det ikke skal tildeles elsertifikater for produksjon

 • Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

  18.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

 • Flyselskapene gis klarsignal til å samarbeide

  18.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen gir transportbransjen midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot å samarbeide, som følge av korona-epidemien. Det betyr blant annet at SAS og Norwegian nå kan samarbeide om rute-tilbudet.

 • Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har nå fått forslag til prioriteringer

  18.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres. - Disse forslagene, som nå er på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk

 • Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning

  18.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå får universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. - Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår. For mange studenter har det skapt usikkerhet om de får gjennomført praksisen sin. Nå endrer