Norge og Tyskland tar hydrogensamarbeidet et skritt videre

Den norske og tyske regjeringen er nå enige om å etablere en arbeidsgruppe for å følge opp resultatene av den pågående studien som undersøker mulighetene for transport av hydrogen og CO2 mellom Tyskland og Norge.

Norge og Tyskland har en felles intensjon om å få på plass storskala leveranser av hydrogen fra Norge til Tyskland innen 2030. Dette inkluderer nødvendig infrastruktur. Landene vil sammen undersøke de tekniske og økonomiske mulighetene for utbygging av slike løsninger, noe som skal skje trinnvis.

- I januar etablerte vi et industripartnerskap som skal bidra til å skape ny, grønn industri og grønne jobber, og som skal styrke energisikkerhet og sirkulær økonomi. Jeg er veldig fornøyd med at vi kommer videre med dette viktige prosjektet. Samarbeid er den mest effektive måten å nå våre felles mål om grønn industrivekst og lavere utslipp, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Studien undersøker de tekniske og økonomiske mulighetene for løsninger for storskala hydrogenforsyning fra Norge til Tyskland, også via rørledning. I fase to av studien inkluderes også løsninger for transport av CO2 fra Tyskland til Norge. Mulighetsstudien gjennomføres av Gassco og Dena (Deutsche Energie-Agentur) på vegne av industrien, i tillegg til et stort antall industriaktører fra Norge og Tyskland.

- Arbeidet med en felles mulighetsstudie har kommet langt på kort tid. Gjennom arbeidsgruppen tar vi neste steg mot vårt felles mål om storskala hydrogenforsyning fra Norge til Tyskland fra og med 2030. Mitt departement vil arbeide tett med våre norske partnere om å løse utfordringene rundt etableringen av et hydrogenmarked og for å sikre at rørledningsinfrastrukturen for hydrogen mellom våre to land er på plass innen 2030, sier Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck.

- Norge vil aktivt bidra i utviklingen av et kommersielt hydrogenmarked i Tyskland og i EU. Den videre utviklingen av verdikjeden må fokusere på å sikre langsiktige markedsbaserte avtaler mellom industrielle aktører som legger til rette for etablering av tilstrekkelig tilbud og etterspørsel etter hydrogen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Begge land vet at å skape lønnsomme verdikjeder og et fungerende europeisk hydrogenmarked, vil by på betydelige utfordringer på både produsent- og mottakersiden. Arbeidsgruppen vil følge opp resultatene fra mulighetsstudien for å adressere disse utfordringene og fremskynde utviklingen av det nødvendige rammeverket. Det er et felles mål om å ha den nødvendige infrastrukturen for hydrogen i drift innen 2030. Arbeidsgruppen vil undersøke alle aspekter ved prosjektet, blant annet å identifisere barrierene, foreslå løsninger for disse og utforske mulige synergier med andre relevante prosjekter i Nordsjøen.