Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1961-1980 av 26522 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svalbard innlemmet i kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall

  17.04.2020 Nyhet Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag blir loven om midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall, utvidet til å gjelde også for foretak på Svalbard. Finansdepartementet vil samtidig gi forskriftsbestemmelser om de nærmere vilkårene for lovens anvendelse på

 • Koronapandemien hovedtema på Verdensbankens vårmøte 17. april

  17.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltar i dag i Utviklingskomitéen (Development Committee) i Verdensbanken - det formelle forumet under Verdensbanken og Det internasjonale pengefondets (IMF) halvårige møte. Utviklingsministeren er en av 25

 • Nye forskningsprosjekter for styrket dyrehelse og dyrevelferd

  17.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tre nye forskningsprosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd tar for seg bedre kontroll av mædi-virus hos sau, bedre kontakt mellom ku og kalv og redusert bruk av antibiotika i kalkunproduksjonen.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, kulturministeren og helseministeren

  17.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet

  Invitasjon til den daglige pressekonferansen fredag 17. april kl. 1600, i dag med justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Høringsfrist utsettes til 1. september 2020

  17.04.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag utsatt høringsfristen til Byggkvalitetutvalgets rapport til 1. september 2020 på grunn av den vanskelige situasjonen vi befinner oss i.

 • Vil ha flere norske turister i Norge i sommer

  17.04.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø vil markedsføre norsk reiseliv overfor nordmenn.

 • Norge ønsker mer internasjonalt samarbeid i møte med koronakrisen

  16.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Utenriksdepartementet

  Et godt internasjonalt samarbeid vil ha stor betydning i kampen mot skadevirkningene av koronakrisen. Regjeringen ser nå på muligheten for at Norge kan bidra til IMFs katastrofefond og mer midler til låneordninger for lavinntektsland.

 • Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

  16.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

 • Norges første veiåpning via video

  16.04.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Ryfast utenfor Stavanger i Rogaland åpner onsdag 22. april kl. 14.15. Det gjør samferdselsminister Knut Arild Hareide fra kontorstolen i Oslo. Åpningen vil skje via video, og ordførere, fylkesordfører og Statens vegvesen deltar sammen med statsråden.

 • Ny app vil stoppe smitte raskere

  16.04.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig.

 • Avslag på klage fra Jool Markets AS

  16.04.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har 8. april 2020 avslått klage fra Jool Markets AS over Finanstilsynets vedtak 19. mars 2019 om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester.

 • Rekordhøy bistand fra Norge til fattige land

  16.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge ga rekordhøye 37,8 milliarder kroner i bistand til fattige land i 2019, litt over en prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI).

 • Nett-tv

  Følg presentasjonen av den nye langtidsplanen for Forsvaret her

  16.04.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor

  Følg fremleggelsen her fredag 17. april kl.12.00

 • Fastsettelse av ny tilskuddsordning for å sikre planting av skogplanter våren 2020

  16.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd for planting av skogplanter våren 2020. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for kostnadsøkninger som følge av Covid

 • Tysvær vindkraftverk: Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs avslag på klager

  16.04.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet opprettholder vedtakene gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat om endringer av miljø, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan, MTA-plan for 132 (66) kilovolt nettilknytning og konsesjonsendringer for Tysvær

 • Milliardpakke til gründere og vekstbedrifter klar i dag

  16.04.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen la fredag 27. mars frem en ny tiltakspakke for norsk næringsliv, for å møte konsekvensene av virusutbruddet. Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter. I dag åpner

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse om bedre smittesporing og økt testing av koronavirus

  16.04.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse 16. april kl. 16 for å informere om bedre smittesporing og økt testing av koronavirus. Folkehelseinstituttets nye app for smittesporing blir lansert.

 • 11 kommuner i indre Agder får økt mobilberedskap

  16.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Indre Agder utsettes stadig for strømbrudd ved ekstreme nedbørsmengder, vind og flom. Derfor vil vi styrke beredskapen ved å tildele 11 kommuner i regionen nær 90 millioner kroner til forsterket mobilberedskap, slik at nettene også fungerer ved

 • Regjeringen gir ekstra penger til folkehøyskolene

  16.04.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Stengingen av folkehøgskolene for å hindre spredning av koronaviruset gjør at skolene er i en vanskelig økonomisk situasjon. Regjeringen vil derfor gi en ekstrabevilgning på 65 millioner kroner i perioden de holder stengt. - Folke-høgskolene gir et

 • Støtte til Røde Kors-bevegelsens respons på korona

  15.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen gir 30 millioner kroner til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) sin humanitære respons på covid-19-pandemien.