Grunnundersøkelser på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

De siste to årene er det i statlig regi gjennomført grunnundersøkelser i de åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Undersøkelsene på Utsira Nord startet i sommer. På grunn av tekniske problemer og nedetid som følge av dårlig vær, kunne ikke undersøkelsene ferdigstilles som planlagt. Det nordlige prosjektområdet er ferdigstilt, det sørlige prosjektområdet er nesten ferdigstilt, mens det midterste prosjektområdet så vidt er startet på.

Undersøkelsene er avsluttet for i år, men Olje- og energidepartementet vil foreslå for Stortinget å fullføre undersøkelsene for de utlyste prosjektområdene på Utsira Nord tidlig neste vår.

Undersøkelsene for første fase av Sørlige Nordsjø II er fullført, og data vil gjøres tilgjengelig så snart som mulig.