Nyheiter

Nytt styre i Noref - Senter for internasjonal konfliktløysing

Utanriksdepartementet har utnemnt nytt styre i Noref - Senter for internasjonal konfliktløysing.

Tidlegare ambassadør Kim Traavik er utnemnd som styreleiar for to nye år. Tidlegare ambassadør Jon Hanssen-Bauer er utnemnd til nytt styremedlem og Siri Skåre er utnemnd som ny tilsettrepresentant. I tillegg held Kristin Lund, Kate Hansen Bundt og Arne Strand fram i styret.

Øyvind Nordsletten og tilsettrepresentant Katja Cappelen forlèt styret, og Utanriksdepartementet takkar dei for god innsats.

Styret i Noref består dermed av:

  • Kim Traavik – styreleiar. Tidlegare ambassadør og statssekretær i Utanriksdepartementet. Sidan han pensjonerte seg i 2016 har Traavik vore aktiv i ulike styre og jobba mellom anna for Forskingsrådet.
  • Kristin Lund – styremedlem. Tidlegare generalmajor i Hæren med brei erfaring frå mellom anna fredsbevarande operasjonar.
  • Kate Hansen Bundt – styremedlem. Generalsekretær i Den norske atlanterhavskomité.
  • Arne Strand – styremedlem. Seniorforskar ved Christian Michelsens Institutt (CMI).
  • Jon Hanssen-Bauer – nytt styremedlem. Tidlegare tilsett i Utanriksdepartementet og tidlegare ambassadør til Israel.
  • Siri Skåre – nytt styremedlem. Tilsettrepresentant og seniorrådgivar i Noref.

Styret består av seks medlemmer som i samsvar med vedtektene blir utpeika av Utanriksdepartementet for ein periode på to år.

Noref er ei uavhengig stifting som vart oppretta i 2008. Dei har som hovudoppgåva si å jobbe for fredeleg løysing av væpna konfliktar, og støtte opp om norsk og internasjonal fredsinnsats gjennom eigne prosjekt og støtte til andre aktørar.

For ytterlegare informasjon, sjå Noref si nettside.