Langskip

Avtale om videreføring av CO2-fangstprosjektet i Brevik

Olje- og energidepartementet og Heidelberg Materials er enige om en avtale som sikrer videreføring av CO2-fangstprosjektet på Norcem i Brevik. Avtalen ble signert av olje- og energiminister Terje Aasland og Heidelberg Materials-direktør Giv Brantenberg.

Olje- og energiminister Terje Aasland signerer avtale som sikrer videreføring av CO2-fangstprosjektet på Norcem i Brevik sammen med Heidelberg Materials-direktør Giv Brantenberg.
Olje- og energiminister Terje Aasland signerer avtale som sikrer videreføring av CO2-fangstprosjektet på Norcem i Brevik sammen med Heidelberg Materials-direktør Giv Brantenberg. Foto: Heidelberg Materials

I avtalen har Heidelberg Materials forpliktet seg til å fullføre prosjektet og dekke økte kostnader som følge av ettervirkninger av pandemien, Russlands invasjon av Ukraina og sterkt press på internasjonale verdikjeder, mot at selskapet beholder en større andel av den potensielle avkastningen i prosjektet. Staten forplikter seg til å gi et oppstartstilskudd på inntil 150 millioner kroner når anlegget står klart til å skipe den første lasten med CO2 til Northern Lights.

– Her gjennomfører vi et banebrytende klimaprosjekt på en 106 år gammel fabrikk, samtidig som sementproduksjonen er i gang, og i en tid med pandemi og krig i Europa. Jeg er stolt av at vi har  funnet en løsning som sikrer at verdens første fullskala verdikjede for CO2-fangst, -transport og -lagring kan realiseres, sier sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

– Vi er i ferd med å ferdigstille verdens første fullskala anlegg for karbonfangst i sementindustrien, og har hatt stor støtte av norske myndigheter gjennom prosjektets mange faser. Dagens avtale gjenspeiler det gode samarbeidet med den norske regjeringen, og vi ser frem til å ferdigstille dette unike anlegget, sier Heidelberg Materials-direktør Giv Brantenberg.

Bakgrunn

I 2021 ble Olje- og energidepartementet varslet om at kostnadsestimatet for prosjektet ville overskride maksimalbudsjettet i tilskuddsavtalen med staten. Våren 2022 ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, men sommeren 2022 varslet underleverandører om ytterligere kostnadsøkninger på grunn av krigen i Ukraina. Se statsbudsjettet for 2023 og revidert nasjonalbudsjett 2023 for nærmere omtale av kostnadsøkningen: