Trygg deling av journaler og pasientdata

Regjeringen åpner opp for at utvalgte kommuner kan dele informasjon fra journaler innad i kommunen ved hjelp av Norsk helsenett. Det gjør at pasientene slipper å oppgi den samme informasjonen til flere behandlere og reduserer risiko som feilbehandling.

Regjeringen åpner også for at forsøkene kan bidra til deling av relevant informasjon mellom sykehus og kommuner.

– Regjeringen er for å skape mer sammenhengende digitale løsninger steg for steg, og dette er et skritt på veien. Jeg besluttet på foretaksmøte med Norsk helsenett (NHN) denne uken at NHN skal delta og bidra i disse utprøvingene, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utprøvingene er i tråd med vår politikk med å få til flere og mer lettbeinte investeringer i tjenesten, framfor prosjekter med stor kompleksitet.

Bedre samhandling

Manglende deling av relevante helseopplysninger er en hovedutfordring for kommunale helse- og omsorgstjenester, og KS har derfor jobbet med hvordan et felles journalløft for kommunene kan realiseres. Dette ble nylig ferdigstilt (KS.no).

Kjerkol viser til et helt konkret eksempel på dette som brukes i Felles journalløft for kommunene:

– En mann med demens kommer på legevakta, men legevakta vet ikke og klarer ikke å finne ut om han har hjemmesykepleie. De ender med å legge ham inn på sykehus. Hadde de hatt riktig informasjon om hvilke tjenester han har i kommunen, så kunne de trygt sendt han hjem i stedet, forteller hun.

Eksempelet viser at bedre informasjonsdeling gir bedre kvalitet og pasientsikkerhet, mer målretta tjenester og spart tid for helsepersonell. Å dele denne typen informasjon effektivt og trygt er noe av det som nå skal prøves ut.  

Norsk helsenett er leverandør

Norsk helsenett vil være leverandør av samhandlingstjenesten og samarbeidspart for kommunene i utprøvingene.

– Norsk helsenett har den nødvendige kompetansen og ressursene til å komme raskt i gang med utprøvingene. Dette er en vurdering jeg vet KS deler, sier helse- og omsorgsministeren.

NHN vil utvikle, teste og gjøre tilgjengelig den tekniske løsningen som skal benyttes i utprøvingene og vil ha en viktig koordinerende rolle.

Gjenbruk av nasjonale løsninger

Ambisjonen er at å komme i gang med utprøvingene raskt.

Utprøvingene forutsetter gjenbruk av nasjonale løsninger levert av Norsk helsenett, og aktiv deltakelse fra kommunene og berørte leverandører.

Målet med utprøvingene er å utvikle, prøve ut og evaluere løsninger som møter definerte og avgrensede behov. Utviklingen gjøres steg-for-steg, noe regjeringen mener er riktig metodikk.

Skal løse konkrete behov

Utprøvingene skal løse konkrete behov som forbedrer arbeidshverdagen til helsepersonell og styrker pasientsikkerheten.

– De foreslåtte utprøvingene gir behandler innsikt i ditt hjelpebehov og bidrar til en bedre planlegging og vurdering av din tilstand. Dermed øker pasientsikkerheten og du kan for eksempel unngå unødige innleggelser, forteller Kjerkol.