Pressemeldingar

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 37

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 11. september

Kl. 20.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Arbeidarpartiet si valvake i Skien.

 

Tysdag 12. september

Kl. 13.00: Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på sentralstyremøte i Arbeidarpartiet.

 

Torsdag 14. september

Kl. 09.00: Olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til samarbeidsforum for havvind. I møtet skal dei tre arbeidsgruppene under Samarbeidsforum presentere sitt arbeid sidan sist møte.

Desse er inviterte til møtet: Aibel, Aker Solutions, Bergen Offshore Wind Center, Bonheur ASA, Deep Wind Offshore, DNV, Edda Wind, EL og IT Forbundet, Equinor, Eviny, Fellesforbundet, Fiskebåt, Fiskeridirektoratet, FME NorthWind/SINTEF, Fornybar Norge, Forsvarsbygg, Fred. Olsen Renewables, GCE NODE, GCE Ocean Technology, Hafslund Eco, Havforskningsinstituttet, Industri Energi, Jelsa, Kon-Kraft, Kystverket, LO Norge, Lyse, Magnora Offshore Wind, Mainstream, Miljødirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet, NHO, NIVA, Nasjonalt eksportråd, Norges Fiskarlag, Norges rederiforbund, NorSea Group, Norseman Wind, Norsk Havvind AS, Norsk Hydro, Norsk Industri, Norwegian Offshore Wind, Norwep, Norges vassdrags- og energidirektorat, Ocean Cluster Helgeland, Odfjell Oceanwind, Offshore Norge, Oljedirektoratet, Parkwind, Pelagisk forening, Petroleumstilsynet, Reguleringsmyndigheten for energi, RWE Renewables, Seagust, Senter for hav og Arktis, Shell, Sjømat Norge, Source Galileo, Statkraft, Statnett, Totalenergies, Utsira kommune, Vattenfall, Vårgrønn, WWF, Zero, Ørsted, Å Energi.

Møtet går føre seg hjå Fornybar Norge på Majorstuen. Adresse: Middelthuns gate 27, Oslo.

Det er mogleg å fotografere ved starten av møtet. Oppmøte for fotografar seinast kl. 08.45. Etter møtet, om lag kl. 11.45, er deltakarane tilgjengelege for presse.

Pressekontaktar er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Eivind Windingstad Stensrud, telefon 97 67 40 74, e-post eivind-windingstad.stensrud@oed.dep.no.

 

Fredag 15. september

Kl. 09.00: Olje- og energiminister Terje Aasland møter Japans ambassadør til Noreg.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.