Får ja til bruksendring til barnehage i Skotselv

Kommunal- og distriksdepartementet gir dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendring av eksisterende bygning til barnehage i Bingsveien 165 i Skotselv i Øvre Eiker kommune.

–Departementet har lagt vekt på behovet for å finne ny plassering av barnehagen. Bruksendringen gjør at barnehagen raskt kan flyttes til bedre egnede lokaler, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Departementet har i dag stadfestet Øvre Eiker kommunes vedtak 23. mai 2023 om dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendringen. Kommunen har som deler av sin begrunnelse for dispensasjonen vist til at det allerede for 23 år siden ble gitt dispensasjon fra arealformålet landbruks, natur- og friluftsområder (LNF) til undervisningsformål (bibelskole) for det aktuelle området, og at en bruksendring til barnehage må anses som en videreføring av dette.

Statsforvalteren i Oslo og Viken påklaget vedtaket, og klagesaken er nå avgjort av departementet.

Sentralt for departementets vurdering av saken er å sikre barnas og lokalsamfunnets interesser. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.

Vedtaksbrevet kan du lese her (PDF)