Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2021-2040 av 26159 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Korona-smittet i Helsedirektoratet

  14.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En medarbeider i Helsedirektoratet har testet positivt på koronasmitte (Covid-19). Medarbeideren har vært i nærheten av flere i ledelsen, som etter retningslinjene nå er i isolasjon. Smittesporing gjennomføres, slik at andre som også har vært i

 • Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

  14.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Riksmekleren har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.

 • Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden

  14.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene med videre etter reiser utenfor Norden fastsatt. I tillegg ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger

  14.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av koronaviruset stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre.

 • Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land

  14.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første

 • Reiseråd for USA og Frankrike

  13.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

 • Be om egenmelding for karantene

  13.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt. - Legene må bruke tiden på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Tina Bru møtte olje- og gassnæringen om koronaviruset

  13.03.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru hadde fredag et videomøte både med representanter for olje- og gassnæringen og en telefonsamtale med forbundsleder Frode Alfheim i Industri og Energi om situasjonen på norsk sokkel og i leverandørbedriftene som følge

 • Krevende for norske kommuner

  13.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

 • Foreslår endringer i permitteringsregelverket

  13.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår flere endringer i permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

 • Kultur- og likestillingsministeren: - Norsk kulturliv rammes hardt

  13.03.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  – I dag kom den første tiltakspakken fra regjeringen, og der er det gode tiltak som blant annet inkluderer kutt i antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere fra 15 til to dager, i tillegg til tiltak på skattesiden som vil kunne være til hjelp for

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 12

  13.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Utgifter knyttet til koronavirusutbruddet

  13.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Gjennom en kongelig resolusjon er det vedtatt at statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

 • Tett kontakt med matprodusentene: Matproduksjonen går som normalt

  13.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ansvaret for matforsyningen i Norge ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, men Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for matproduksjonen, fra bonde og frem til meieri og slakteri. Landbruks- og matministeren følger situasjonen

 • Beitekrise i reindriften

  13.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kriseberedskapsutvalgene har konkludert med at det nå er en alvorlig beitekrise i store deler av Finnmark, samt i deler av Troms og Nordland.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 12

  13.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 12, 2020.

 • Odd Emil Ingebrigtsen er ny fiskeri- og sjømatminister

  13.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Odd Emil Ingebrigtsen (H) ble i statsråd i dag utnevnt til ny fiskeri- og sjømatminister.

 • Endelig avgjørelse, Ahmad skal utleveres til Italia

  13.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Najmuddin Faraj Ahmad påklaget Justis- og beredskapsdepartementets utleveringsvedtak 4. mars 2020. Klagen er i dag behandlet av Kongen i statsråd, som ikke tok klagen til følge.

 • Guri Melby er ny kunnskaps- og integreringsminister

  13.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I statsråd fredag 13. mars ble Guri Melby utnevnt til ny kunnskaps- og integreringsminister.

 • Helsepersonell som driver pasientbehandling forbys midlertidig å reise utenlands

  13.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For å forhindre at pasienter smittes av koronaviruset, forbyr Helsedirektoratet helsepersonell som driver med pasientbehandling å reise utenlands. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020. Utgiftene til dem som rammes vil