Forlenger midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser

Den første desember 2022 ble det innført en midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser. Formålet var å legge til rette for at forbrukere med betalingsproblemer som er på leveringspliktig kraftleveranse, ikke blir sittende med høyere regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser. Endringen gjaldt frem til 1. januar 2024, men er nå forlenget frem til 1. juli 2024.

Nettselskap er pålagt å levere strøm til sluttbrukere som ikke har en kraftleverandør, kjent som leveringspliktig kraftleveranse. Ordningen sikrer at sluttbrukere uten en kraftleverandør ikke mister strømmen, for eksempel ved flytting, i situasjoner der kraftleverandøren ikke lenger kan levere strøm eller når sluttbrukeren ikke betaler strømregningen og kraftleverandøren avslutter leveransen. Forskriftsendringen innebærer at perioden med regulert påslag, som er maksimalt 5 øre per kilowattime eksklusive avgifter, forlenges.

Les også: Midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser

Olje- og energidepartementet vurderer ny innretning på ordningen med leveringspliktig kraftleveranse og har innhentet vurderinger fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Departementet vil ferdigstille vurderingen tidlig i 2024 og eventuelle forslag til endringer vil sendes på høring på vanlig måte.