Pressemeldinger

Midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. desember innføres midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser. Endringen skal gjelde frem til 1. juli 2023. Formålet er å sikre at forbrukere med betalingsproblemer som har vanskeligheter med å inngå en ny avtale med en kraftleverandør, ikke blir sittende med høyere strømregninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser.

– At kunder med betalingsproblemer kan oppleve å få høyere strømregninger enn nødvendig fordi de ikke kan velge en ny kraftleverandør er svært urimelig. Nå fastsetter vi en forskrift som bestemmer prisen på såkalt leveringspliktig kraftleveranse frem til 1. juli 2023. Dermed forhindrer vi at folk med dårlig råd skal komme i en situasjon hvor de får enda høyere strømkostnad. Innen fristen skal vi vurdere en annen innretning på denne typen kraftleveranse som sikrer rimelige vilkår, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Nettselskap er pålagt å levere strøm til sluttbrukere som ikke har en kraftleverandør, kjent som leveringspliktig kraftleveranse. Ordningen sikrer at sluttbrukere uten en kraftleverandør ikke mister strømmen, for eksempel ved flytting, i situasjoner der kraftleverandøren ikke lenger kan levere strøm eller når sluttbrukeren ikke betaler strømregningen og kraftleverandøren avslutter leveransen.

I dag er det et krav om at prisen for leveringspliktig kraftleveranse skal være områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter i seks uker. Etter de første seks ukene skal priser og øvrige vilkår utformes slik at sluttbrukeren får insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale. Forskriftsendringen innebærer at seksukersperioden med regulert påslag forlenges til å gjelde fram til 1. juli 2023. Formålet er å legge til rette for at forbrukere med betalingsproblemer som er på leveringspliktig kraftleveranse, ikke blir sittende med høyere regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser.

Ordningen med leveringspliktig kraftleveranse skal vurderes. Olje- og energidepartementet har gitt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i oppdrag å evaluere ordningen med leveringspliktig kraftleveranse og vurdere ny innretning på ordningen. Arbeidet skjer med sikte på at en ny ordning kan være på plass 1. juli 2023.